Ευκαιρίες Εργοδότησης

Ειδική/ός Επιστήμονας

Μια (1) θέση στη βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή ή Λέκτορα στην ειδικότητα: «Κλινική Φαρμακολογία»

Ειδικός Επιστήμονας

Ειδικός Επιστήμονας

Ειδικοί Επιστήμονες - Τμήμα Νοσηλευτικής

Τμημα Νοσηλευτικησ

Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό στην Ειδικότητα «Κλινική Νοσηλευτική»

Τμημα Νοσηλευτικησ

Επίκουρος Καθηγητής ή Λέκτορας στην ειδικότητα: Ανθρώπινη Φυσιολογία-Παθοφυσιολογία

Ειδικοί Επιστήμονες