Ευκαιρίες Εργοδότησης

Ειδικός Επιστήμονας

Ειδικός Επιστήμονας

Ειδικοί Επιστήμονες - Τμήμα Νοσηλευτικής

Τμημα Νοσηλευτικησ

Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό στην Ειδικότητα «Κλινική Νοσηλευτική»

Τμημα Νοσηλευτικησ

Επίκουρος Καθηγητής ή Λέκτορας στην ειδικότητα: Ανθρώπινη Φυσιολογία-Παθοφυσιολογία

Ειδικοί Επιστήμονες

Τέσσερις (4) θέσεις Ειδικών Επιστημόνων για κάλυψη αναγκών διδασκαλίας