Προγράμματα Μάστερ 2020-21

Στην Ελληνική γλώσσα

Έναρξη φοίτησης: 7 Σεπτεμβρίου 2020

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων πρώτου κύκλου: 1 Φεβρουαρίου μέχρι 31 Μαρτίου 2020.

Προθεσμία υποβολής αίτησης δεύτερου κύκλου: 31 Μαϊου 2020.

 
 

In English language

Courses starts: September 7, 2020

Applications deadline: February 1st until March 31, 2020.

Applications may be submitted at a later stage, but will be considered if there are vacancies.

Προγράμματα Μάστερ 2020-21

Στην Ελληνική γλώσσα

Έναρξη φοίτησης: 7 Σεπτεμβρίου 2020

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων πρώτου κύκλου: 1 Φεβρουαρίου μέχρι 31 Μαρτίου 2020.

Προθεσμία υποβολής αίτησης δεύτερου κύκλου: 31 Μαϊου 2020.

 
 

In English language

Courses starts: September 7, 2020

Applications deadline: February 1st until March 31, 2020.

Applications may be submitted at a later stage, but will be considered if there are vacancies.