Ερευνητικά Κέντρα

Διεθνές Ινστιτούτο Κύπρου για την Περιβαλλοντική και Δημόσια Υγεία

Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Τμήμα Επιστημών Αποκατάστασης

Τμήμα Νοσηλευτικής

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών

Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου