Πολιτική κλινικής άσκησης προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

 ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

 

Η πολιτική κλινικής άσκησης αφορά στις απουσίες φοιτητών από την κλινική άσκηση, στις αναπληρώσεις απουσιών, στις μετακινήσεις τους και στις αλλαγές ωραρίου

Απουσίες :

Η παρουσία των φοιτητών κατά τη διάρκεια της κλινικής τους άσκησης, τόσο στα δημόσια όσο και στα ιδιωτικά νοσηλευτήρια/δομές,  ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ και ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΥΣΙΑ. Σε αυτή την περίπτωση οι φοιτητές υποχρεώνονται να αναπληρώσουν τις απουσίες τους σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο μετά την ολοκλήρωση του εξαμήνου και πριν την έναρξη του επόμενου. Η ευθύνη αναπλήρωσης των απουσιών ανήκει στον ίδιο τον φοιτητή ο οποίος υποχρεώνεται να επικοινωνήσει με τον υπεύθυνο του μαθήματος για τις νενομισμένες διαδικασίες. Στην περίπτωση όπου ο φοιτητής απουσιάσει κατά την προγραμματισμένη αναπλήρωση τότε οφείλει να την αναπληρώσει στο επόμενο εξάμηνο μετά από συνεννόηση με τον υπεύθυνο του μαθήματος. Οι Συντονιστές Κλινικής Άσκησης του Τμήματος Νοσηλευτικής έχουν την ευθύνη να καταγράφουν τυχόν απουσίες των φοιτητών και να ενημερώνουν με ηλεκτρονικό μήνυμα τον υπεύθυνο του μαθήματος την ίδια μέρα ή τουλάχιστον εντός 2 ημερών για να επιλαμβάνεται έγκαιρα του θέματος. Η χρονική περίοδος αναπλήρωσης των απουσιών καθορίζεται μετά από συνεννόηση του υπεύθυνου του μαθήματος και του Συντονιστή Κλινικής Άσκησης Φοιτητών – Διεύθυνση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών (ΣΥΚΑΦ - ΔΝΥ).

Μετακίνηση φοιτητών:

 Μετά τον καταρτισμό των προγραμμάτων κλινικής άσκησης ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΚΑΜΙΑ  ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ φοιτητών από το προκαθορισμένο τμήμα σε άλλο τμήμα ή από ένα νοσοκομείο σε άλλο.

Ωράριο κλινικής άσκησης:

Η διάρκεια της κλινικής άσκησης πραγματοποιείται σύμφωνα με το εκάστοτε ωράριο που  ισχύει για τα Δημόσια Νοσηλευτήρια Λευκωσίας, ΝΑΜ III, Λεμεσού, Πάφου, Αμμοχώστου, Κυπερούντας και το οποίο έχει ως ακολούθως:

  • Πρωινή βάρδια: 7:15 – 13:30
  • Απογευματινή βάρδια: 13:15 – 19:30

Για το Νοσηλευτήριο Λάρνακας ισχύει το ακόλουθο ωράριο

  • Πρωινή βάρδια: 7:00 – 13:15
  • Απογευματινή βάρδια: 13:00 – 19:15

Όλοι οι φοιτητές οφείλουν να τηρούν το ωράριο προσέλευσης και αποχώρησης τους στον κλινικό χώρο. Επίσης οι φοιτητές οφείλουν να τηρούν τη χρονική διάρκεια του διαλείμματος, η οποία είναι 30 λεπτά και να αναφέρουν στην προϊσταμένη νοσηλεύτρια πριν και μετά την επιστροφή τους από το διάλειμμα.  

ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΩΡΑΡΙΟΥ, εκτός αν αφορά σε έκτακτες περιπτώσεις π.χ. πιστοποιημένα θέματα υγείας και κατόπιν ενημέρωσης του κλινικού συντονιστή και της προϊσταμένης του τμήματος.   Τονίζεται επίσης ότι ΔΕΝ επιτρέπονται συνεχόμενα ωράρια π.χ. πρωί – απόγευμα, ούτε νυκτερινό ωράριο ούτε επίσης Κυριακή ή δημόσιες αργίες.

Στις περιπτώσεις που αφορούν σε μετακινήσεις και αλλαγές ωραρίου  ο μέντορας (στις περιπτώσεις όπου υπάρχει) ή ο φοιτητής ενημερώνει το Συντονιστή Κλινικής Άσκησης του Τμήματος Νοσηλευτικής ο οποίος παραπέμπει το θέμα στον υπεύθυνο του μαθήματος μαζί με τους λόγους του αιτήματος του φοιτητή. Ο υπεύθυνος του μαθήματος στη συνέχεια επικοινωνεί με το Συντονιστή Κλινικής Άσκησης Φοιτητών – Διεύθυνση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών (ΣΥΚΑΦ - ΔΝΥ), ο οποίος έχει και τις συγκεντρωτικές τοποθετήσεις όλων των Τμημάτων Νοσηλευτικής, και ανάλογα από κοινού μπορούν να προβούν στην αλλαγή ή όχι. Στην περίπτωση όπου είναι εφικτή η αλλαγή τότε ο υπεύθυνος του μαθήματος διενεργεί την αλλαγή και ενημερώνει το φοιτητή και στη συνέχεια την αποστέλλει γραπτώς στον Συντονιστή Κλινικής Άσκησης του Τμήματος Νοσηλευτικής, ο οποίος με τη σειρά του παραδίδει το διορθωμένο πρόγραμμα στο Συντονιστή Κλινικής Άσκησης Φοιτητών Νοσηλευτηρίου (ΣΥΚΑΦ Νοσηλευτηρίου), στον προϊστάμενο του τμήματος και στον μέντορα. Ο υπεύθυνος του μαθήματος προωθεί επίσης την αλλαγή στην Γενική Συντονίστρια της κλινικής άσκησης του Τμήματος Νοσηλευτικής, κυρία Ανδρούλα Ιωάννου.

Τονίζεται ότι ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΕΙΣ, ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ Ή ΑΛΛΑΓΕΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ αυθαίρετα τόσο από τους φοιτητές ή το νοσηλευτικό προσωπικό, όσο και από τους Συντονιστές Κλινικής Άσκησης του Τμήματος Νοσηλευτικής, τους μέντορες και τους ΣΥΚΑΦ Νοσηλευτηρίου χωρίς να ενημερώνουν τον υπεύθυνο του μαθήματος ο οποίος έχει και την πλήρη ευθύνη να διαχειριστεί την υπόθεση ακολουθώντας  την κοινή πολιτική του Τμήματος Νοσηλευτικής.  

Πολιτική κλινικής άσκησης προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

 ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

 

Η πολιτική κλινικής άσκησης αφορά στις απουσίες φοιτητών από την κλινική άσκηση, στις αναπληρώσεις απουσιών, στις μετακινήσεις τους και στις αλλαγές ωραρίου

Απουσίες :

Η παρουσία των φοιτητών κατά τη διάρκεια της κλινικής τους άσκησης, τόσο στα δημόσια όσο και στα ιδιωτικά νοσηλευτήρια/δομές,  ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ και ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΥΣΙΑ. Σε αυτή την περίπτωση οι φοιτητές υποχρεώνονται να αναπληρώσουν τις απουσίες τους σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο μετά την ολοκλήρωση του εξαμήνου και πριν την έναρξη του επόμενου. Η ευθύνη αναπλήρωσης των απουσιών ανήκει στον ίδιο τον φοιτητή ο οποίος υποχρεώνεται να επικοινωνήσει με τον υπεύθυνο του μαθήματος για τις νενομισμένες διαδικασίες. Στην περίπτωση όπου ο φοιτητής απουσιάσει κατά την προγραμματισμένη αναπλήρωση τότε οφείλει να την αναπληρώσει στο επόμενο εξάμηνο μετά από συνεννόηση με τον υπεύθυνο του μαθήματος. Οι Συντονιστές Κλινικής Άσκησης του Τμήματος Νοσηλευτικής έχουν την ευθύνη να καταγράφουν τυχόν απουσίες των φοιτητών και να ενημερώνουν με ηλεκτρονικό μήνυμα τον υπεύθυνο του μαθήματος την ίδια μέρα ή τουλάχιστον εντός 2 ημερών για να επιλαμβάνεται έγκαιρα του θέματος. Η χρονική περίοδος αναπλήρωσης των απουσιών καθορίζεται μετά από συνεννόηση του υπεύθυνου του μαθήματος και του Συντονιστή Κλινικής Άσκησης Φοιτητών – Διεύθυνση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών (ΣΥΚΑΦ - ΔΝΥ).

Μετακίνηση φοιτητών:

 Μετά τον καταρτισμό των προγραμμάτων κλινικής άσκησης ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΚΑΜΙΑ  ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ φοιτητών από το προκαθορισμένο τμήμα σε άλλο τμήμα ή από ένα νοσοκομείο σε άλλο.

Ωράριο κλινικής άσκησης:

Η διάρκεια της κλινικής άσκησης πραγματοποιείται σύμφωνα με το εκάστοτε ωράριο που  ισχύει για τα Δημόσια Νοσηλευτήρια Λευκωσίας, ΝΑΜ III, Λεμεσού, Πάφου, Αμμοχώστου, Κυπερούντας και το οποίο έχει ως ακολούθως:

  • Πρωινή βάρδια: 7:15 – 13:30
  • Απογευματινή βάρδια: 13:15 – 19:30

Για το Νοσηλευτήριο Λάρνακας ισχύει το ακόλουθο ωράριο

  • Πρωινή βάρδια: 7:00 – 13:15
  • Απογευματινή βάρδια: 13:00 – 19:15

Όλοι οι φοιτητές οφείλουν να τηρούν το ωράριο προσέλευσης και αποχώρησης τους στον κλινικό χώρο. Επίσης οι φοιτητές οφείλουν να τηρούν τη χρονική διάρκεια του διαλείμματος, η οποία είναι 30 λεπτά και να αναφέρουν στην προϊσταμένη νοσηλεύτρια πριν και μετά την επιστροφή τους από το διάλειμμα.  

ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΩΡΑΡΙΟΥ, εκτός αν αφορά σε έκτακτες περιπτώσεις π.χ. πιστοποιημένα θέματα υγείας και κατόπιν ενημέρωσης του κλινικού συντονιστή και της προϊσταμένης του τμήματος.   Τονίζεται επίσης ότι ΔΕΝ επιτρέπονται συνεχόμενα ωράρια π.χ. πρωί – απόγευμα, ούτε νυκτερινό ωράριο ούτε επίσης Κυριακή ή δημόσιες αργίες.

Στις περιπτώσεις που αφορούν σε μετακινήσεις και αλλαγές ωραρίου  ο μέντορας (στις περιπτώσεις όπου υπάρχει) ή ο φοιτητής ενημερώνει το Συντονιστή Κλινικής Άσκησης του Τμήματος Νοσηλευτικής ο οποίος παραπέμπει το θέμα στον υπεύθυνο του μαθήματος μαζί με τους λόγους του αιτήματος του φοιτητή. Ο υπεύθυνος του μαθήματος στη συνέχεια επικοινωνεί με το Συντονιστή Κλινικής Άσκησης Φοιτητών – Διεύθυνση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών (ΣΥΚΑΦ - ΔΝΥ), ο οποίος έχει και τις συγκεντρωτικές τοποθετήσεις όλων των Τμημάτων Νοσηλευτικής, και ανάλογα από κοινού μπορούν να προβούν στην αλλαγή ή όχι. Στην περίπτωση όπου είναι εφικτή η αλλαγή τότε ο υπεύθυνος του μαθήματος διενεργεί την αλλαγή και ενημερώνει το φοιτητή και στη συνέχεια την αποστέλλει γραπτώς στον Συντονιστή Κλινικής Άσκησης του Τμήματος Νοσηλευτικής, ο οποίος με τη σειρά του παραδίδει το διορθωμένο πρόγραμμα στο Συντονιστή Κλινικής Άσκησης Φοιτητών Νοσηλευτηρίου (ΣΥΚΑΦ Νοσηλευτηρίου), στον προϊστάμενο του τμήματος και στον μέντορα. Ο υπεύθυνος του μαθήματος προωθεί επίσης την αλλαγή στην Γενική Συντονίστρια της κλινικής άσκησης του Τμήματος Νοσηλευτικής, κυρία Ανδρούλα Ιωάννου.

Τονίζεται ότι ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΕΙΣ, ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ Ή ΑΛΛΑΓΕΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ αυθαίρετα τόσο από τους φοιτητές ή το νοσηλευτικό προσωπικό, όσο και από τους Συντονιστές Κλινικής Άσκησης του Τμήματος Νοσηλευτικής, τους μέντορες και τους ΣΥΚΑΦ Νοσηλευτηρίου χωρίς να ενημερώνουν τον υπεύθυνο του μαθήματος ο οποίος έχει και την πλήρη ευθύνη να διαχειριστεί την υπόθεση ακολουθώντας  την κοινή πολιτική του Τμήματος Νοσηλευτικής.