Ευκαιρίες Εργοδότησης (Ακαδημαϊκό Προσωπικό)

Μία (1) θέσης Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) με σύμβαση στην ειδικότητα: "Τραπεζοκομία"