Ευκαιρίες Εργοδότησης (Ακαδημαϊκό Προσωπικό)

Δύο (2) θέσεις στη βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή ή Λέκτορα στην ειδικότητα: «Ναυτιλιακά»

Μια (1) θέση στη βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή ή Λέκτορα στην ειδικότητα: «Κλινική Φαρμακολογία»