Ευκαιρίες Εργοδότησης (Ακαδημαϊκό Προσωπικό)

Μια (1) θέση ΕΕΠ στην Ειδικότητα «Ολοκληρωμένη Επικοινωνία Μάρκετινγκ»

Ειδικός Επιστήμονας

Ειδικός Επιστήμονας

Ειδικός Επιστήμονας

Ειδικός Επιστήμονας

Ειδικός Επιστήμονας

Ειδικός Επιστήμονας

Ειδικός Επιστήμονας

Ειδικός Επιστήμονας