Απομακρυσμένη Πρόσβαση (VPN)

Η υπηρεσία πρόσβασης στο δίκτυο δεδομένων του ΤΕΠΑΚ μέσω Εικονικού Ιδιωτικού Δικτύου (Virtual Private Network -VPN) προσφέρει τη δυνατότητα σε απομακρυσμένους χρήστες του Πανεπιστημίου, οι οποίοι είναι συνδεδεμένοι στο Διαδίκτυο (Internet), αλλά βρίσκονται εκτός του δικτύου του ΤΕΠΑΚ, να συνδεθούν με ασφαλή τρόπο στο δίκτυο του Πανεπιστημίου και να χρησιμοποιήσουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Η υπηρεσία VPN είναι εφικτή από οποιοδήποτε υπολογιστή με σύνδεση στο Διαδίκτυο μέσω:

  • Του VPN Web Portal, μέσω του συνδέσμου https://vpn.cut.ac.cy
  • με τη χρήση του λογισμικού Cisco AnyConnect VPN client ο οποίος είναι διαθέσιμος για εγκατάσταση μέσω του συνδέσμου https://vpn.cut.ac.cy
  • και για εξειδικευμένες περιπτώσεις, π.χ. VPN πρόσβαση μέσω i-Phone με την χρήση του λογισμικού Cisco IPSec Client.

Αναλυτικές οδηγίες για τις δύο μεθόδους δίνονται εδώ.

Για την τρίτη μέθοδο θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία Helpdesk.

Απομακρυσμένη Πρόσβαση (VPN)

Η υπηρεσία πρόσβασης στο δίκτυο δεδομένων του ΤΕΠΑΚ μέσω Εικονικού Ιδιωτικού Δικτύου (Virtual Private Network -VPN) προσφέρει τη δυνατότητα σε απομακρυσμένους χρήστες του Πανεπιστημίου, οι οποίοι είναι συνδεδεμένοι στο Διαδίκτυο (Internet), αλλά βρίσκονται εκτός του δικτύου του ΤΕΠΑΚ, να συνδεθούν με ασφαλή τρόπο στο δίκτυο του Πανεπιστημίου και να χρησιμοποιήσουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Η υπηρεσία VPN είναι εφικτή από οποιοδήποτε υπολογιστή με σύνδεση στο Διαδίκτυο μέσω:

  • Του VPN Web Portal, μέσω του συνδέσμου https://vpn.cut.ac.cy
  • με τη χρήση του λογισμικού Cisco AnyConnect VPN client ο οποίος είναι διαθέσιμος για εγκατάσταση μέσω του συνδέσμου https://vpn.cut.ac.cy
  • και για εξειδικευμένες περιπτώσεις, π.χ. VPN πρόσβαση μέσω i-Phone με την χρήση του λογισμικού Cisco IPSec Client.

Αναλυτικές οδηγίες για τις δύο μεθόδους δίνονται εδώ.

Για την τρίτη μέθοδο θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία Helpdesk.