Διοικητικό Προσωπικό

Email

andri.ioannou@cut.ac.cy

Phone

25002012

Άντρη Ιωάννου

Γραμματειακός Λειτουργός

Email

filia.kalogerou@cut.ac.cy

Phone

2500 2048

Φίλια Καλογήρου

Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός

Email

c.mandriotou@cut.ac.cy

Phone

2500 2481

Χριστιάνα Μανδριώτου

Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός