Baby Buddy Forward

Η διαδικτυακή πλατφόρμα Baby Buddy στοχεύει στη χρήση σύγχρονων διαδικτυακών μέσων και μεθόδων προώθησης τεκμηριωμένων πρακτικών και προαγωγής της υγείας των εγκύων και των παιδιών. Συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος “Baby Buddy Forward” με συντονιστή το Τμήμα Νοσηλευτικής, Σχολή Επιστημών Υγείας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (Επιστημονικός υπεύθυνος έργου: Αν. Καθηγητής Νίκος Μίτλεττον, Κοσμήτορας Σχολής Επιστημών Υγείας) και εταίρους από Κύπρο, Γερμανία, Ελλάδα και Ηνωμένο Βασίλειο. Μπορείτε να δείτε ένα σχετικό βιντεάκι διάρκειας ενάμιση λεπτού εδώ.

Το έργο Baby Buddy Forward έθεσε από την αρχή ως στόχο τη διαμόρφωση της θεματολογίας της πλατφόρμας στο πλαίσιο της Συμμετοχικής Έρευνας Δράσης (Participatory Action Research) και στη βάση των αρχών της διεπιστημονικής συνεργασίας, της συλλογικότητας, της συμμετοχικής δημιουργίας και της συνιδιοκτησίας (περισσότερες πληροφορίες για το έργο, εδώ). ‘Ανω των 700 ατόμων έχουν συμβάλει μέχρι στιγμής σε κάποια από τις δραστηριότητες του Baby Buddy – τόσο επαγγελματίες υγείας, εμπειρογνώμονες όσο και νέοι ή μέλλοντες γονείς. Δημιουργήθηκε πλούσιο έντυπο και οπτικοακουστικό υλικό σε συνεργασία με την Παγκύπρια Γυναικολογική και Μαιευτική Εταιρεία, την Εταιρεία Περιγγεννητικής Ιατρικής Κύπρου, την Παιδιατρική Εταιρεία Κύπρου, την Επιτροπή Μαιών/Μαιευτών του Παγκύπριου Συνδέσμου Νοσηλευτών και Μαιών (ΠΑΣΥΝΜ) και το Υπουργείο Υγείας της Κύπρου (Εθνική Επιτροπή Μητρικού Θηλασμού).

Η πλατφόρμα του Baby Buddy είναι πρωτοποριακή όχι μόνο για τα Κυπριακά αλλά και για τα διεθνή δεδομένα. Αποτελεί χρήσιμο συμπληρωματικό εργαλείο υποστήριξης του εκπαιδευτικού ρόλου των επαγγελματιών υγείας στη φροντίδα μητέρας-παιδιού, ενώ παράλληλα αποτελεί ένα άμεσα προσβάσιμο, ψηφιακό μέσο ενίσχυσης της εγγραμματοσύνης υγείας και προαγωγής της υγείας των εγκύων, των παιδιών και των οικογενειών. Εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της διασφάλισης ίσων ευκαιριών στην πρόσβαση σε πληροφόρηση και συναισθηματική στήριξη κατά τη μετάβαση στο γονεϊκό ρόλο στη βάση των αρχών της «Φροντίδας Υγείας της Μητρότητας με Σεβασμό» του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Respectful Maternity Care) ώστε οι μέλλοντες γονείς να είναι ενδυναμωμένοι και να έχουν τα απαραίτητα εφόδια να διαμορφώσουν ενημερωμένες επιλογές, να συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για τη δική τους υγεία τους και να αναπτύξουν στάσεις και συμπεριφορές που προάγουν τη σωματική και ψυχική υγεία των ιδίων και της οικογένειας τους.

Χρηματοδότηση: Erasmus+: «Εκπαίδευση Ενηλίκων».

Συντονιστής έργου: Τμήμα Νοσηλευτικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, ΤΕΠΑΚ.

Εταίροι

 • Best Beginnings (UK)
 • Birth Forward (Κύπρος)
 • Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (Ελλάδα)
 • Cosmoanalixis (Ελλάδα)
 • Protestant University of Applied Sciences, Berlin (Γερμανία)

Συνεργαζόμενοι φορείς:

 • Υπουργείο Υγείας Κύπρου
 • Παγκύπρια Μαιευτική και Γυναικολογική Εταιρεία
 • Εταιρεία Περιγεννητικής Ιατρικής Κύπρου
 • Παιδιατρική Εταιρεία Κύπρου
 • Επιτροπή Μαιών, Παγκύπριου Συνδέσμου Νοσηλευτών και Μαιών (ΠΑΣΥΝΜ)

 

Τί είναι το Baby Buddy Forward?
What is Baby Buddy Forward?

Baby Buddy Forward

Η διαδικτυακή πλατφόρμα Baby Buddy στοχεύει στη χρήση σύγχρονων διαδικτυακών μέσων και μεθόδων προώθησης τεκμηριωμένων πρακτικών και προαγωγής της υγείας των εγκύων και των παιδιών. Συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος “Baby Buddy Forward” με συντονιστή το Τμήμα Νοσηλευτικής, Σχολή Επιστημών Υγείας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (Επιστημονικός υπεύθυνος έργου: Αν. Καθηγητής Νίκος Μίτλεττον, Κοσμήτορας Σχολής Επιστημών Υγείας) και εταίρους από Κύπρο, Γερμανία, Ελλάδα και Ηνωμένο Βασίλειο. Μπορείτε να δείτε ένα σχετικό βιντεάκι διάρκειας ενάμιση λεπτού εδώ.

Το έργο Baby Buddy Forward έθεσε από την αρχή ως στόχο τη διαμόρφωση της θεματολογίας της πλατφόρμας στο πλαίσιο της Συμμετοχικής Έρευνας Δράσης (Participatory Action Research) και στη βάση των αρχών της διεπιστημονικής συνεργασίας, της συλλογικότητας, της συμμετοχικής δημιουργίας και της συνιδιοκτησίας (περισσότερες πληροφορίες για το έργο, εδώ). ‘Ανω των 700 ατόμων έχουν συμβάλει μέχρι στιγμής σε κάποια από τις δραστηριότητες του Baby Buddy – τόσο επαγγελματίες υγείας, εμπειρογνώμονες όσο και νέοι ή μέλλοντες γονείς. Δημιουργήθηκε πλούσιο έντυπο και οπτικοακουστικό υλικό σε συνεργασία με την Παγκύπρια Γυναικολογική και Μαιευτική Εταιρεία, την Εταιρεία Περιγγεννητικής Ιατρικής Κύπρου, την Παιδιατρική Εταιρεία Κύπρου, την Επιτροπή Μαιών/Μαιευτών του Παγκύπριου Συνδέσμου Νοσηλευτών και Μαιών (ΠΑΣΥΝΜ) και το Υπουργείο Υγείας της Κύπρου (Εθνική Επιτροπή Μητρικού Θηλασμού).

Η πλατφόρμα του Baby Buddy είναι πρωτοποριακή όχι μόνο για τα Κυπριακά αλλά και για τα διεθνή δεδομένα. Αποτελεί χρήσιμο συμπληρωματικό εργαλείο υποστήριξης του εκπαιδευτικού ρόλου των επαγγελματιών υγείας στη φροντίδα μητέρας-παιδιού, ενώ παράλληλα αποτελεί ένα άμεσα προσβάσιμο, ψηφιακό μέσο ενίσχυσης της εγγραμματοσύνης υγείας και προαγωγής της υγείας των εγκύων, των παιδιών και των οικογενειών. Εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της διασφάλισης ίσων ευκαιριών στην πρόσβαση σε πληροφόρηση και συναισθηματική στήριξη κατά τη μετάβαση στο γονεϊκό ρόλο στη βάση των αρχών της «Φροντίδας Υγείας της Μητρότητας με Σεβασμό» του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Respectful Maternity Care) ώστε οι μέλλοντες γονείς να είναι ενδυναμωμένοι και να έχουν τα απαραίτητα εφόδια να διαμορφώσουν ενημερωμένες επιλογές, να συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για τη δική τους υγεία τους και να αναπτύξουν στάσεις και συμπεριφορές που προάγουν τη σωματική και ψυχική υγεία των ιδίων και της οικογένειας τους.

Χρηματοδότηση: Erasmus+: «Εκπαίδευση Ενηλίκων».

Συντονιστής έργου: Τμήμα Νοσηλευτικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, ΤΕΠΑΚ.

Εταίροι

 • Best Beginnings (UK)
 • Birth Forward (Κύπρος)
 • Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (Ελλάδα)
 • Cosmoanalixis (Ελλάδα)
 • Protestant University of Applied Sciences, Berlin (Γερμανία)

Συνεργαζόμενοι φορείς:

 • Υπουργείο Υγείας Κύπρου
 • Παγκύπρια Μαιευτική και Γυναικολογική Εταιρεία
 • Εταιρεία Περιγεννητικής Ιατρικής Κύπρου
 • Παιδιατρική Εταιρεία Κύπρου
 • Επιτροπή Μαιών, Παγκύπριου Συνδέσμου Νοσηλευτών και Μαιών (ΠΑΣΥΝΜ)

 

Τί είναι το Baby Buddy Forward?
What is Baby Buddy Forward?