Επανέκδοση Κωδικού

  1. Ο φοιτητής επισκέπτεται τον ιστοχωρο https://cutpassreset.cut.ac.cy από το κινητό του, ταμπλέτα, φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή ή άλλο Η.Υ.
  2. Συμπληρώνει τις πληροφορίες που μόνο εκείνος γνωρίζει, ηλεκτρονική διεύθυνση του πανεπιστημίου, αριθμό πολιτικής ταυτότητας, αριθμό φοιτητικής ταυτότητας και αριθμό κινητού τηλεφώνου.
  3. Εφόσον γίνει ταυτοποίηση στο προσωπικό κινητό τηλέφωνο του φοιτητή αποστέλλεται μοναδικός 4ψήφιος κωδικός.
  4. O φοιτητής χρησιμοποιεί τον κωδικό αυτό στην ιστοσελίδα για να του αποσταλεί καινούργιος κωδικός για το email του στο κινητό του τηλέφωνο.

Επανέκδοση Κωδικού

  1. Ο φοιτητής επισκέπτεται τον ιστοχωρο https://cutpassreset.cut.ac.cy από το κινητό του, ταμπλέτα, φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή ή άλλο Η.Υ.
  2. Συμπληρώνει τις πληροφορίες που μόνο εκείνος γνωρίζει, ηλεκτρονική διεύθυνση του πανεπιστημίου, αριθμό πολιτικής ταυτότητας, αριθμό φοιτητικής ταυτότητας και αριθμό κινητού τηλεφώνου.
  3. Εφόσον γίνει ταυτοποίηση στο προσωπικό κινητό τηλέφωνο του φοιτητή αποστέλλεται μοναδικός 4ψήφιος κωδικός.
  4. O φοιτητής χρησιμοποιεί τον κωδικό αυτό στην ιστοσελίδα για να του αποσταλεί καινούργιος κωδικός για το email του στο κινητό του τηλέφωνο.