Επανέκδοση Κωδικού

 • Εάν έχει λήξει ο κωδικός σας μπορείτε να τον ανανεώσετε πατώντας εδώ 
  • Κάνετε login με τον υφιστάμενο κωδικό πρόσβασης σας
  • Επιλέγετε “Settings”
  • Επιλέγετε “Change password”

   Ο νέος κωδικός πρόσβασης θα πρέπει:
  • Να έχει μέγεθος τουλάχιστον 8 χαρακτήρων
  • Να μην περιέχει μέρος του ονόματος του λογαριασμού του χρήστη
  • Να περιέχει κεφαλαία και μικρά γράμματα καθώς και αριθμούς και ειδικούς χαρακτήρες.
  • Να είναι διαφορετικός από τους 12 τελευταίους προηγούμενους κωδικούς του ιδίου χρήστη

    
 • Εάν έχετε ξεχάσει τον κωδικό σας μπορείτε να ακολουθήσετε τις οδηγίες πατώντας εδώ, για να λάβετε καινούριο κωδικό (μόνο για φοιτητές)
  • Μπορείτε να επισκεφτείτε τον ιστοχωρο από κινητό, ταμπλέτα, φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή ή άλλο Η.Υ.
  • Συμπληρώνετε τις πληροφορίες: ηλεκτρονική διεύθυνση του πανεπιστημίου, αριθμό πολιτικής ταυτότητας, αριθμό φοιτητικής ταυτότητας και αριθμό κινητού τηλεφώνου.
  • Εφόσον γίνει ταυτοποίηση στο προσωπικό κινητό τηλέφωνο του φοιτητή αποστέλλεται μοναδικός 4ψήφιος κωδικός.
  • Χρησιμοποιείτε τον κωδικό αυτό στην ιστοσελίδα για να σας αποσταλεί καινούριος κωδικός για το email σας στο κινητό σας τηλέφωνο.

Επανέκδοση Κωδικού

 • Εάν έχει λήξει ο κωδικός σας μπορείτε να τον ανανεώσετε πατώντας εδώ 
  • Κάνετε login με τον υφιστάμενο κωδικό πρόσβασης σας
  • Επιλέγετε “Settings”
  • Επιλέγετε “Change password”

   Ο νέος κωδικός πρόσβασης θα πρέπει:
  • Να έχει μέγεθος τουλάχιστον 8 χαρακτήρων
  • Να μην περιέχει μέρος του ονόματος του λογαριασμού του χρήστη
  • Να περιέχει κεφαλαία και μικρά γράμματα καθώς και αριθμούς και ειδικούς χαρακτήρες.
  • Να είναι διαφορετικός από τους 12 τελευταίους προηγούμενους κωδικούς του ιδίου χρήστη

    
 • Εάν έχετε ξεχάσει τον κωδικό σας μπορείτε να ακολουθήσετε τις οδηγίες πατώντας εδώ, για να λάβετε καινούριο κωδικό (μόνο για φοιτητές)
  • Μπορείτε να επισκεφτείτε τον ιστοχωρο από κινητό, ταμπλέτα, φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή ή άλλο Η.Υ.
  • Συμπληρώνετε τις πληροφορίες: ηλεκτρονική διεύθυνση του πανεπιστημίου, αριθμό πολιτικής ταυτότητας, αριθμό φοιτητικής ταυτότητας και αριθμό κινητού τηλεφώνου.
  • Εφόσον γίνει ταυτοποίηση στο προσωπικό κινητό τηλέφωνο του φοιτητή αποστέλλεται μοναδικός 4ψήφιος κωδικός.
  • Χρησιμοποιείτε τον κωδικό αυτό στην ιστοσελίδα για να σας αποσταλεί καινούριος κωδικός για το email σας στο κινητό σας τηλέφωνο.