Συμβουλευτική - Κέντρο Φοιτητικής Ανάπτυξης

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου αποδίδει ιδιαίτερη σημασία και προσοχή στους φοιτητές που χρειάζονται καθοδήγηση, στήριξη και βοήθεια σε μια σειρά από κοινωνικά, ψυχολογικά και μαθησιακά θέματα.

Το Κέντρο Φοιτητικής Ανάπτυξης είναι ανοικτό προς κάθε φοιτητή για συζήτηση και διαμόρφωση πρακτικών λύσεων, σε συνεργασία με ένα αξιόπιστο δίκτυο καταρτισμένων και  έμπειρων  επιστημόνων.

Στη σελίδα αυτή θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες και κατευθύνσεις.

Συμβουλευτική - Κέντρο Φοιτητικής Ανάπτυξης

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου αποδίδει ιδιαίτερη σημασία και προσοχή στους φοιτητές που χρειάζονται καθοδήγηση, στήριξη και βοήθεια σε μια σειρά από κοινωνικά, ψυχολογικά και μαθησιακά θέματα.

Το Κέντρο Φοιτητικής Ανάπτυξης είναι ανοικτό προς κάθε φοιτητή για συζήτηση και διαμόρφωση πρακτικών λύσεων, σε συνεργασία με ένα αξιόπιστο δίκτυο καταρτισμένων και  έμπειρων  επιστημόνων.

Στη σελίδα αυτή θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες και κατευθύνσεις.

Γεωργία Φράγκου+35725002411

georgia.frangou@cut.ac.cy

Άννα Κωνσταντίνου2500 2534

anna.constantinou@cut.ac.cy