Διαδικασία εξασφάλισης έγκρισης για πρακτική άσκηση φοιτητών νοσηλευτικής στα δημόσια νοσηλευτήρια

Διαδικασία για εξασφάλιση έγκρισης για πρακτική άσκηση φοιτητών νοσηλευτικής στα δημόσια νοσηλευτήρια

*Παράλληλα με το σημείο Γ.1. που αναφέρεται στη «Διαδικασία υποβολής αίτησης για κλινική / πρακτική άσκηση» (σελ. 2), επισημαίνονται τα ακόλουθα σημεία:

1.Υποβολή συμπληρωμένου ομαδικού αιτήματος για πραγματοποίηση κλινικής / πρακτικής άσκησης από τους φοιτητές του τμήματος Νοσηλευτικής των Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων της Κύπρου, στη Διεύθυνση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών (ΔΝΥ)

2.Το έντυπο θα αποστέλλεται από τον υπεύθυνο λειτουργό του Ακαδημαϊκού Ιδρύματος και θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

 • Όνομα φοιτητή
 • Βεβαίωση για πραγματοποίηση των εμβολίων Ηπατίτιδας Β και MMR
 • Βεβαίωση για πραγματοποίηση εξέτασης mantoux
 • Πιστοποίηση από κρατικό Ιατρικό Λειτουργό

Σημείωση: Οι στήλες που αναφέρονται στα  εμβόλια θα συμπληρώνονται με  √

Μαζί με το έντυπο θα επισυνάπτονται:

 • Βεβαίωση για ασφαλιστική κάλυψη έναντι επαγγελματικής ευθύνης, ονομαστικά για κάθε φοιτητή, όπου θα αναφέρεται και η χρονική περίοδος ασφαλιστικής κάλυψης
 • Υπεύθυνη δήλωση φοιτητή μέσα στα πλαίσια της πρακτικής / κλινικής άσκησης, υπογεγραμμένη από τον κάθε φοιτητή

3.Προώθηση αιτήματος προς Ομάδα Διαχείρισης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων (ΟΔΕΠ) της ΔΝΥ.

 

 

 

Σημειώνεται ότι:

 • Η έγκριση για πρακτική / κλινική άσκηση θα εξασφαλίζεται υπό προϋποθέσεις, νοουμένου ότι οι φοιτητές έχουν υλοποιήσει όλες τις εκκρεμότητες τους
 • Η έγκριση για πρακτική / κλινική άσκηση θα εξασφαλίζεται για τη χρονική περίοδο που θα υπάρχει ασφαλιστική κάλυψη
 • Η εξέταση mantoux πραγματοποιείται στα ακόλουθα νοσηλευτήρια:
 • Γ.Ν. Λευκωσίας – Πνευμονολογική κλινική (Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Παρασκευή) Τηλ. 22603517. Απαιτείται να προσκομιστεί η Πολιτική Ταυτότητα του φοιτητή
 • Γ.Ν. Λεμεσού – Πνευμονολογική κλινική Τηλ. 25801318

Ο αρχικός έλεγχος των εμβολίων και της εξέτασης mantoux, θα πραγματοποιείται από τις επισκέπτριες υγείας ανά επαρχία.

Για πιστοποίηση και υπογραφή από τις επισκέπτριες υγείας, το Ακαδημαϊκό Ίδρυμα θα πρέπει να παρουσιάζει για κάθε φοιτητή έντυπο πιστοποιητικού υγείας (Αρ. εγγράφου ΣΤ. 3) υπογεγραμμένο από τον κάθε φοιτητή, στο οποίο θα επισυνάπτονται αντίγραφα των εμβολίων και αντίγραφο της εξέτασης mantoux.

 • Οι υπεύθυνοι κρατικοί Ιατρικοί Λειτουργοί για υπογραφή και επιβεβαίωση των πιστοποιητικών είναι:
 • Γ.Ν. Λευκωσίας: Δρ Χ΄Οδυσσέως (διευθέτηση ραντεβού μετά από τηλεφωνική επικοινωνία). Τηλ. Επικ. 22603000
 • Γ.Ν. Λεμεσού: Δρ Ζαμπακίδου (διευθέτηση ραντεβού μετά από τηλεφωνική επικοινωνία) Τηλ. Επικ. 25801220
 • Η ΟΔΕΠ θα διατηρεί αρχείο με τον ομαδικό κατάλογο φοιτητών για πραγματοποίηση πρακτικής / κλινικής άσκησης.
 • Το πανεπιστήμιο θα διατηρεί αρχείο με τα ακόλουθα:
 • Ομαδικό κατάλογο φοιτητών για πραγματοποίηση πρακτικής / κλινικής άσκησης
 • Βεβαιώσεις εμβολίων και εξέτασης mantoux
 • Υπεύθυνη δήλωση φοιτητή
 • Ασφαλιστική κάλυψη.

Διαδικασία εξασφάλισης έγκρισης για πρακτική άσκηση φοιτητών νοσηλευτικής στα δημόσια νοσηλευτήρια

Διαδικασία για εξασφάλιση έγκρισης για πρακτική άσκηση φοιτητών νοσηλευτικής στα δημόσια νοσηλευτήρια

*Παράλληλα με το σημείο Γ.1. που αναφέρεται στη «Διαδικασία υποβολής αίτησης για κλινική / πρακτική άσκηση» (σελ. 2), επισημαίνονται τα ακόλουθα σημεία:

1.Υποβολή συμπληρωμένου ομαδικού αιτήματος για πραγματοποίηση κλινικής / πρακτικής άσκησης από τους φοιτητές του τμήματος Νοσηλευτικής των Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων της Κύπρου, στη Διεύθυνση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών (ΔΝΥ)

2.Το έντυπο θα αποστέλλεται από τον υπεύθυνο λειτουργό του Ακαδημαϊκού Ιδρύματος και θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

 • Όνομα φοιτητή
 • Βεβαίωση για πραγματοποίηση των εμβολίων Ηπατίτιδας Β και MMR
 • Βεβαίωση για πραγματοποίηση εξέτασης mantoux
 • Πιστοποίηση από κρατικό Ιατρικό Λειτουργό

Σημείωση: Οι στήλες που αναφέρονται στα  εμβόλια θα συμπληρώνονται με  √

Μαζί με το έντυπο θα επισυνάπτονται:

 • Βεβαίωση για ασφαλιστική κάλυψη έναντι επαγγελματικής ευθύνης, ονομαστικά για κάθε φοιτητή, όπου θα αναφέρεται και η χρονική περίοδος ασφαλιστικής κάλυψης
 • Υπεύθυνη δήλωση φοιτητή μέσα στα πλαίσια της πρακτικής / κλινικής άσκησης, υπογεγραμμένη από τον κάθε φοιτητή

3.Προώθηση αιτήματος προς Ομάδα Διαχείρισης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων (ΟΔΕΠ) της ΔΝΥ.

 

 

 

Σημειώνεται ότι:

 • Η έγκριση για πρακτική / κλινική άσκηση θα εξασφαλίζεται υπό προϋποθέσεις, νοουμένου ότι οι φοιτητές έχουν υλοποιήσει όλες τις εκκρεμότητες τους
 • Η έγκριση για πρακτική / κλινική άσκηση θα εξασφαλίζεται για τη χρονική περίοδο που θα υπάρχει ασφαλιστική κάλυψη
 • Η εξέταση mantoux πραγματοποιείται στα ακόλουθα νοσηλευτήρια:
 • Γ.Ν. Λευκωσίας – Πνευμονολογική κλινική (Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Παρασκευή) Τηλ. 22603517. Απαιτείται να προσκομιστεί η Πολιτική Ταυτότητα του φοιτητή
 • Γ.Ν. Λεμεσού – Πνευμονολογική κλινική Τηλ. 25801318

Ο αρχικός έλεγχος των εμβολίων και της εξέτασης mantoux, θα πραγματοποιείται από τις επισκέπτριες υγείας ανά επαρχία.

Για πιστοποίηση και υπογραφή από τις επισκέπτριες υγείας, το Ακαδημαϊκό Ίδρυμα θα πρέπει να παρουσιάζει για κάθε φοιτητή έντυπο πιστοποιητικού υγείας (Αρ. εγγράφου ΣΤ. 3) υπογεγραμμένο από τον κάθε φοιτητή, στο οποίο θα επισυνάπτονται αντίγραφα των εμβολίων και αντίγραφο της εξέτασης mantoux.

 • Οι υπεύθυνοι κρατικοί Ιατρικοί Λειτουργοί για υπογραφή και επιβεβαίωση των πιστοποιητικών είναι:
 • Γ.Ν. Λευκωσίας: Δρ Χ΄Οδυσσέως (διευθέτηση ραντεβού μετά από τηλεφωνική επικοινωνία). Τηλ. Επικ. 22603000
 • Γ.Ν. Λεμεσού: Δρ Ζαμπακίδου (διευθέτηση ραντεβού μετά από τηλεφωνική επικοινωνία) Τηλ. Επικ. 25801220
 • Η ΟΔΕΠ θα διατηρεί αρχείο με τον ομαδικό κατάλογο φοιτητών για πραγματοποίηση πρακτικής / κλινικής άσκησης.
 • Το πανεπιστήμιο θα διατηρεί αρχείο με τα ακόλουθα:
 • Ομαδικό κατάλογο φοιτητών για πραγματοποίηση πρακτικής / κλινικής άσκησης
 • Βεβαιώσεις εμβολίων και εξέτασης mantoux
 • Υπεύθυνη δήλωση φοιτητή
 • Ασφαλιστική κάλυψη.