Κανονισμοί κλινικής άσκησης μεταπτυχιακών φοιτητών

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

H κλινική άσκηση που αφορά στα Μεταπτυχιακά προγράμματα πραγματοποιείται σε Δημόσια Νοσηλευτήρια της Κύπρου. Η κατανομή όλων των φοιτητών στα Νοσηλευτήρια πραγματοποιείται από τη Διεύθυνση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών (ΔΝΥ), βάση της διαθεσιμότητας κάθε Νοσηλευτηρίου και ο κάθε εκπαιδευόμενος οφείλει να συμμορφώνεται με το πρόγραμμα κλινικής άσκησης που έχει αναπτυχθεί.

 

1. ΩΡΑΡΙΟ

Η χρονική διάρκεια της κλινικής άσκησης για το κάθε πρόγραμμα ποικίλλει,  καθώς  και οι μέρες διεξαγωγής της κλινικής άσκησης. Η διάρκεια της κλινικής άσκησης πραγματοποιείται σύμφωνα με το εκάστοτε ωράριο που ισχύει για τα Δημόσια Νοσηλευτήρια Λευκωσίας, ΝΑΜ ΙΙΙ, Λεμεσού, Πάφου και Αμμοχώστου το οποίο έχει ως ακολούθως:

α) Πρωινή βάρδια: 7:15π.μ. - 1:30μ.μ.

β) Απογευματινή βάρδια: 1:15μ.μ. - 7:30μ.μ.

γ) Νυχτερινή βάρδια 7:15μ.μ. - 7:45π.μ.

Για το Νοσηλευτήριο Λάρνακας ισχύει το ακόλουθο ωράριο:

α) Πρωινή βάρδια: 7:00π.μ. - 1:15μ.μ.

β) Απογευματινή βάρδια: 1:00μ.μ. - 7:15μ.μ.

γ) Νυχτερινή βάρδια 7:00μ.μ. - 7:30π.μ.

Στα τμήματα που εργάζονται σε πενθήμερη βάση το ωράριο είναι 7:30π.μ. - 15:00.

Όλοι οι φοιτητές οφείλουν να τηρούν το ωράριο προσέλευσης και αποχώρησης τους στον κλινικό χώρο. Επίσης, οι φοιτητές οφείλουν να τηρούν τη χρονική διάρκεια του διαλείμματος.

Σε περίπτωση που φοιτητής δεν τηρεί το ενδεδειγμένο ωράριο κλινικής άσκησης, τότε ο Μέντορας (όπου εργοδοτείται) ή ο προϊστάμενος βάρδιας, συμπληρώνει το «Έντυπο αναφοράς συμβάντων» που έχει αναπτυχθεί από τη ΔΝΥ και το προωθεί στον υπεύθυνο κλινικής άσκησης του Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΕΙ). Επιπλέον,

 

 

ενημερώνει προφορικά το Συντονιστή Κλινικής Άσκησης Φοιτητών (ΣΥΚΑΦ) του Νοσηλευτηρίου.

Όταν ο φοιτητής επανειλημμένα απουσιάζει ή παρουσιάζεται αργοπορημένος στο τμήμα για κλινική άσκηση, τότε ενημερώνεται άμεσα ο ΣΥΚΑΦ της ΔΝΥ ο οποίος έρχεται σε επαφή με τον υπεύθυνο κλινικής άσκησης του ΕΙ για ανάλογες ενέργειες.

Αν ο φοιτητής, παρά τις επισημάνσεις για συμμόρφωση εξακολουθεί να μην τηρεί το ενδεδειγμένο ωράριο, τότε η ΔΝΥ έχει το δικαίωμα να άρει την αρχική έγκριση του συγκεκριμένου φοιτητή για ολοκλήρωση της κλινικής του άσκησης στα Δημόσια Νοσηλευτήρια.

 

2. ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 • Κάθε ΕΙ είναι υπεύθυνο για τις αναπληρώσεις των φοιτητών του, το οποίο θα τις προγραμματίζει σε σύντομο χρονικό διάστημα, σε συνεννόηση με τον προϊστάμενο του εκάστοτε νοσηλευτικού τμήματος, δεδομένης της διαθεσιμότητας στο συγκεκριμένο τμήμα. ΜΟΝΟ το ΕΙ επικοινωνεί με τον προϊστάμενο του τμήματος για διευθέτηση των αναπληρώσεων, σε καμία περίπτωση δεν αναλαμβάνει ο φοιτητής
 • Το ΕΙ είναι υπεύθυνο να αποστέλλει πρόγραμμα κλινικής άσκησης των αναπληρώσεων προς το/τη ΣΥΚΑΦ του εμπλεκόμενου Νοσηλευτηρίου για να παραδοθεί στο τμήμα, με κοινοποίηση στο ΣΥΚΑΦ της ΔΝΥ
 • Τονίζεται ότι ΔΕΝ επιτρέπονται οι συνεχόμενες βάρδιες π.χ. πρωί – απόγευμα. Επιτρέπεται η αναπλήρωση σε νυχτερινή βάρδια, μόνο αν η απουσία αφορά σε νυχτερινή βάρδια.

 

3. ΕΜΦΑΝΙΣΗ

Ο κάθε φοιτητής οφείλει να συμμορφώνεται με τα ακόλουθα:

 • Κατά την κλινική άσκηση οι φοιτητές φορούν τη στολή που τους παρέχεται από το ΕΙ και φέρει κονκάρδα με το όνομα, τον τίτλο τους και το όνομα του ΕΙ
 • Η στολή του πρέπει να διατηρείται πάντα καθαρή και σιδερωμένη και τα παπούτσια καθαρά και μπογιατισμένα (άσπρου ή μαύρου χρώματος). Δεν επιτρέπονται ανοικτά παπούτσια, σαγιονάρες ή πέδιλα
 • Οι φοιτητές θα πρέπει να φορούν τη στολή τους μόνο κατά τη διάρκεια της κλινικής άσκησης. Απαγορεύεται αυστηρά η διακίνηση με τη στολή εκτός του Νοσηλευτηρίου
 • Οι άντρες φοιτητές θα πρέπει να είναι ξυρισμένοι ή αν διατηρούν γενεάδα να είναι ευπρεπή
 • Τα μαλλιά πρέπει να είναι καθαρά και χτενισμένα. Τα μακριά μαλλιά θα πρέπει να είναι δεμένα και συγυρισμένα
 • Απαγορεύεται η χρήση κοσμημάτων, κρεμαστών σκουλαρικιών ή περιδέραιων (εκτός της βέρας). Δεν επιτρέπεται η χρήση πάνω από ένα ζεύγος σκουλαρικιών στα λοβία ή σε διάφορα μέρη του προσώπου (γλώσσα, φρύδια, μύτη)
 • Τα νύχια των φοιτητών πρέπει να είναι κομμένα και καθαρά. Απαγορεύονται αυστηρά τα τεχνητά, μακριά και βαμμένα νύχια. 

 

4. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

Ο κάθε φοιτητής οφείλει να συμμορφώνεται με τα ακόλουθα:

 • Ο φοιτητής ή η φοιτήτρια δεν εγκαταλείπει το χώρο εργασίας του για να μεταβεί σε άλλο τμήμα  χωρίς να ενημερώσει την προϊστάμενη του και να εξασφαλίσει άδεια
 • Οι διαπροσωπικές σχέσεις με τους υπόλοιπους επαγγελματίες υγείας σε όλα τα επίπεδα πρέπει να χαρακτηρίζονται από ευγένεια, διακριτικότητα και αλληλοσεβασμό
 • Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπονται φιλονικίες ή διαπληκτισμοί στο κλινικό χώρο, ακόμα και αν προκύπτουν θέματα διαφωνίας
 • Η συμπεριφορά των φοιτητών πρέπει να είναι κόσμια, ήπια και ανεκτική απέναντι στους ασθενείς και στους υπόλοιπους επαγγελματίες
 • Σε περίπτωση που κάποιος φοιτητής δεν παρουσιάζει την πρέπουσα συμπεριφορά, τότε ο Μέντορας (όπου εργοδοτείται) ή ο προϊστάμενος βάρδιας (όπου δεν εργοδοτείται Μέντορας), συμπληρώνει το  «Έντυπο αναφοράς συμβάντων» και το προωθεί στο ΣΥΚΑΦ της ΔΝΥ ο οποίος έρχεται σε επαφή με το ΕΙ για ανάλογες ενέργειες
 • Αν ο φοιτητής, παρά τις επισημάνσεις για συμμόρφωση εξακολουθεί να παρουσιάζει απρεπή συμπεριφορά, τότε η ΔΝΥ έχει το δικαίωμα να άρει την αρχική έγκριση του συγκεκριμένου φοιτητή για ολοκλήρωση της κλινικής του άσκησης στα Δημόσια Νοσηλευτήρια.

 

5. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 • Η αξιολόγηση του φοιτητή γίνεται είτε αποκλειστικά από τον Μέντορα, είτε σε συνεργασία με τον κλινικό συντονιστή του ΕΙ
 • Σε περίπτωση που δεν εργοδοτείται Μέντορας, την ευθύνη της αξιολόγησης του φοιτητή φέρει o προϊστάμενος του τμήματος σε συνεργασία με τον  κλινικό συντονιστή του ΕΙ
 • Τη συμπλήρωση των εκπαιδευτικών στόχων την  αναλαμβάνει ο Μέντορας. Σε περίπτωση που δεν εργοδοτείται Μέντορας, την ευθύνη της συμπλήρωσης των εκπαιδευτικών στόχων έχει ο φοιτητής, ο οποίος πρέπει να ζητά την τεκμηρίωση της καθημερινής του εργασίας από τον προϊστάμενο του τμήματος  σε συνεργασία με το νοσηλευτή ο οποίος έχει την ευθύνη της εποπτείας του φοιτητή τη συγκεκριμένη μέρα.

 

 

6. ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ

 • Η ΧΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ TABLETS
 • ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΩΝ

Κανονισμοί κλινικής άσκησης μεταπτυχιακών φοιτητών

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

H κλινική άσκηση που αφορά στα Μεταπτυχιακά προγράμματα πραγματοποιείται σε Δημόσια Νοσηλευτήρια της Κύπρου. Η κατανομή όλων των φοιτητών στα Νοσηλευτήρια πραγματοποιείται από τη Διεύθυνση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών (ΔΝΥ), βάση της διαθεσιμότητας κάθε Νοσηλευτηρίου και ο κάθε εκπαιδευόμενος οφείλει να συμμορφώνεται με το πρόγραμμα κλινικής άσκησης που έχει αναπτυχθεί.

 

1. ΩΡΑΡΙΟ

Η χρονική διάρκεια της κλινικής άσκησης για το κάθε πρόγραμμα ποικίλλει,  καθώς  και οι μέρες διεξαγωγής της κλινικής άσκησης. Η διάρκεια της κλινικής άσκησης πραγματοποιείται σύμφωνα με το εκάστοτε ωράριο που ισχύει για τα Δημόσια Νοσηλευτήρια Λευκωσίας, ΝΑΜ ΙΙΙ, Λεμεσού, Πάφου και Αμμοχώστου το οποίο έχει ως ακολούθως:

α) Πρωινή βάρδια: 7:15π.μ. - 1:30μ.μ.

β) Απογευματινή βάρδια: 1:15μ.μ. - 7:30μ.μ.

γ) Νυχτερινή βάρδια 7:15μ.μ. - 7:45π.μ.

Για το Νοσηλευτήριο Λάρνακας ισχύει το ακόλουθο ωράριο:

α) Πρωινή βάρδια: 7:00π.μ. - 1:15μ.μ.

β) Απογευματινή βάρδια: 1:00μ.μ. - 7:15μ.μ.

γ) Νυχτερινή βάρδια 7:00μ.μ. - 7:30π.μ.

Στα τμήματα που εργάζονται σε πενθήμερη βάση το ωράριο είναι 7:30π.μ. - 15:00.

Όλοι οι φοιτητές οφείλουν να τηρούν το ωράριο προσέλευσης και αποχώρησης τους στον κλινικό χώρο. Επίσης, οι φοιτητές οφείλουν να τηρούν τη χρονική διάρκεια του διαλείμματος.

Σε περίπτωση που φοιτητής δεν τηρεί το ενδεδειγμένο ωράριο κλινικής άσκησης, τότε ο Μέντορας (όπου εργοδοτείται) ή ο προϊστάμενος βάρδιας, συμπληρώνει το «Έντυπο αναφοράς συμβάντων» που έχει αναπτυχθεί από τη ΔΝΥ και το προωθεί στον υπεύθυνο κλινικής άσκησης του Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΕΙ). Επιπλέον,

 

 

ενημερώνει προφορικά το Συντονιστή Κλινικής Άσκησης Φοιτητών (ΣΥΚΑΦ) του Νοσηλευτηρίου.

Όταν ο φοιτητής επανειλημμένα απουσιάζει ή παρουσιάζεται αργοπορημένος στο τμήμα για κλινική άσκηση, τότε ενημερώνεται άμεσα ο ΣΥΚΑΦ της ΔΝΥ ο οποίος έρχεται σε επαφή με τον υπεύθυνο κλινικής άσκησης του ΕΙ για ανάλογες ενέργειες.

Αν ο φοιτητής, παρά τις επισημάνσεις για συμμόρφωση εξακολουθεί να μην τηρεί το ενδεδειγμένο ωράριο, τότε η ΔΝΥ έχει το δικαίωμα να άρει την αρχική έγκριση του συγκεκριμένου φοιτητή για ολοκλήρωση της κλινικής του άσκησης στα Δημόσια Νοσηλευτήρια.

 

2. ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 • Κάθε ΕΙ είναι υπεύθυνο για τις αναπληρώσεις των φοιτητών του, το οποίο θα τις προγραμματίζει σε σύντομο χρονικό διάστημα, σε συνεννόηση με τον προϊστάμενο του εκάστοτε νοσηλευτικού τμήματος, δεδομένης της διαθεσιμότητας στο συγκεκριμένο τμήμα. ΜΟΝΟ το ΕΙ επικοινωνεί με τον προϊστάμενο του τμήματος για διευθέτηση των αναπληρώσεων, σε καμία περίπτωση δεν αναλαμβάνει ο φοιτητής
 • Το ΕΙ είναι υπεύθυνο να αποστέλλει πρόγραμμα κλινικής άσκησης των αναπληρώσεων προς το/τη ΣΥΚΑΦ του εμπλεκόμενου Νοσηλευτηρίου για να παραδοθεί στο τμήμα, με κοινοποίηση στο ΣΥΚΑΦ της ΔΝΥ
 • Τονίζεται ότι ΔΕΝ επιτρέπονται οι συνεχόμενες βάρδιες π.χ. πρωί – απόγευμα. Επιτρέπεται η αναπλήρωση σε νυχτερινή βάρδια, μόνο αν η απουσία αφορά σε νυχτερινή βάρδια.

 

3. ΕΜΦΑΝΙΣΗ

Ο κάθε φοιτητής οφείλει να συμμορφώνεται με τα ακόλουθα:

 • Κατά την κλινική άσκηση οι φοιτητές φορούν τη στολή που τους παρέχεται από το ΕΙ και φέρει κονκάρδα με το όνομα, τον τίτλο τους και το όνομα του ΕΙ
 • Η στολή του πρέπει να διατηρείται πάντα καθαρή και σιδερωμένη και τα παπούτσια καθαρά και μπογιατισμένα (άσπρου ή μαύρου χρώματος). Δεν επιτρέπονται ανοικτά παπούτσια, σαγιονάρες ή πέδιλα
 • Οι φοιτητές θα πρέπει να φορούν τη στολή τους μόνο κατά τη διάρκεια της κλινικής άσκησης. Απαγορεύεται αυστηρά η διακίνηση με τη στολή εκτός του Νοσηλευτηρίου
 • Οι άντρες φοιτητές θα πρέπει να είναι ξυρισμένοι ή αν διατηρούν γενεάδα να είναι ευπρεπή
 • Τα μαλλιά πρέπει να είναι καθαρά και χτενισμένα. Τα μακριά μαλλιά θα πρέπει να είναι δεμένα και συγυρισμένα
 • Απαγορεύεται η χρήση κοσμημάτων, κρεμαστών σκουλαρικιών ή περιδέραιων (εκτός της βέρας). Δεν επιτρέπεται η χρήση πάνω από ένα ζεύγος σκουλαρικιών στα λοβία ή σε διάφορα μέρη του προσώπου (γλώσσα, φρύδια, μύτη)
 • Τα νύχια των φοιτητών πρέπει να είναι κομμένα και καθαρά. Απαγορεύονται αυστηρά τα τεχνητά, μακριά και βαμμένα νύχια. 

 

4. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

Ο κάθε φοιτητής οφείλει να συμμορφώνεται με τα ακόλουθα:

 • Ο φοιτητής ή η φοιτήτρια δεν εγκαταλείπει το χώρο εργασίας του για να μεταβεί σε άλλο τμήμα  χωρίς να ενημερώσει την προϊστάμενη του και να εξασφαλίσει άδεια
 • Οι διαπροσωπικές σχέσεις με τους υπόλοιπους επαγγελματίες υγείας σε όλα τα επίπεδα πρέπει να χαρακτηρίζονται από ευγένεια, διακριτικότητα και αλληλοσεβασμό
 • Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπονται φιλονικίες ή διαπληκτισμοί στο κλινικό χώρο, ακόμα και αν προκύπτουν θέματα διαφωνίας
 • Η συμπεριφορά των φοιτητών πρέπει να είναι κόσμια, ήπια και ανεκτική απέναντι στους ασθενείς και στους υπόλοιπους επαγγελματίες
 • Σε περίπτωση που κάποιος φοιτητής δεν παρουσιάζει την πρέπουσα συμπεριφορά, τότε ο Μέντορας (όπου εργοδοτείται) ή ο προϊστάμενος βάρδιας (όπου δεν εργοδοτείται Μέντορας), συμπληρώνει το  «Έντυπο αναφοράς συμβάντων» και το προωθεί στο ΣΥΚΑΦ της ΔΝΥ ο οποίος έρχεται σε επαφή με το ΕΙ για ανάλογες ενέργειες
 • Αν ο φοιτητής, παρά τις επισημάνσεις για συμμόρφωση εξακολουθεί να παρουσιάζει απρεπή συμπεριφορά, τότε η ΔΝΥ έχει το δικαίωμα να άρει την αρχική έγκριση του συγκεκριμένου φοιτητή για ολοκλήρωση της κλινικής του άσκησης στα Δημόσια Νοσηλευτήρια.

 

5. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 • Η αξιολόγηση του φοιτητή γίνεται είτε αποκλειστικά από τον Μέντορα, είτε σε συνεργασία με τον κλινικό συντονιστή του ΕΙ
 • Σε περίπτωση που δεν εργοδοτείται Μέντορας, την ευθύνη της αξιολόγησης του φοιτητή φέρει o προϊστάμενος του τμήματος σε συνεργασία με τον  κλινικό συντονιστή του ΕΙ
 • Τη συμπλήρωση των εκπαιδευτικών στόχων την  αναλαμβάνει ο Μέντορας. Σε περίπτωση που δεν εργοδοτείται Μέντορας, την ευθύνη της συμπλήρωσης των εκπαιδευτικών στόχων έχει ο φοιτητής, ο οποίος πρέπει να ζητά την τεκμηρίωση της καθημερινής του εργασίας από τον προϊστάμενο του τμήματος  σε συνεργασία με το νοσηλευτή ο οποίος έχει την ευθύνη της εποπτείας του φοιτητή τη συγκεκριμένη μέρα.

 

 

6. ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ

 • Η ΧΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ TABLETS
 • ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΩΝ