Σύστημα Σπουδών

Τα Προγράμματα Σπουδών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου βασίζονται στο σύστημα των Ευρωπαϊκών Πιστωτικών Μονάδων (εφεξής: π.μ.), όπως καθορίζεται στον Οδηγό Χρήσης (ECTS Users’ Guide). Μία π.μ. αντιστοιχεί σε 25-30 ώρες εργασίας του διδασκόμενου.

Το Πανεπιστήμιο εφαρμόζει την αρχή της συνεχούς αξιολόγησης σε κάθε μάθημα.

Η φοίτηση σε όλα τα προγράμματα είναι υποχρεωτική και συνεχής.  

Για να δείτε το σύνολο των Κανόνων για θέματα Σπουδών και Φοίτησης, πατήστε εδώ.

Εδώ θα βρείτε πληροφορίες για τους γενικούς κανόνες φοίτησης που διέπουν τα προγράμματα σπουδών όλων των κύκλων (πτυχίο, μάστερ, διδακτορικό), όπως το σύστημα βαθμολογίας, η δυνατότητα αναστολής ή προσωρινής διακοπής φοίτησης, οι περιπτώσεις διαγραφής φοιτητή από το μητρώο, η κινητικότητα (ανταλλαγές) φοιτητών και η γλώσσα διδασκαλίας.

Σύστημα Σπουδών

Τα Προγράμματα Σπουδών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου βασίζονται στο σύστημα των Ευρωπαϊκών Πιστωτικών Μονάδων (εφεξής: π.μ.), όπως καθορίζεται στον Οδηγό Χρήσης (ECTS Users’ Guide). Μία π.μ. αντιστοιχεί σε 25-30 ώρες εργασίας του διδασκόμενου.

Το Πανεπιστήμιο εφαρμόζει την αρχή της συνεχούς αξιολόγησης σε κάθε μάθημα.

Η φοίτηση σε όλα τα προγράμματα είναι υποχρεωτική και συνεχής.  

Για να δείτε το σύνολο των Κανόνων για θέματα Σπουδών και Φοίτησης, πατήστε εδώ.

Εδώ θα βρείτε πληροφορίες για τους γενικούς κανόνες φοίτησης που διέπουν τα προγράμματα σπουδών όλων των κύκλων (πτυχίο, μάστερ, διδακτορικό), όπως το σύστημα βαθμολογίας, η δυνατότητα αναστολής ή προσωρινής διακοπής φοίτησης, οι περιπτώσεις διαγραφής φοιτητή από το μητρώο, η κινητικότητα (ανταλλαγές) φοιτητών και η γλώσσα διδασκαλίας.