Μήνυμα από τον Πρύτανη του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου Καθηγητή Παναγιώτη Ζαφείρη

Αγαπητοί/ές φοιτητές/τριες και συνάδελφοι,

Το 2020 αποτελεί έτος-ορόσημο για το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου γιατί όλοι μαζί – φοιτητές, ερευνητές, ακαδημαϊκοί και στελέχη διοίκησης – ξεκινάμε την καλλιέργεια μιας νέας κουλτούρας, με αλληλοσεβασμό, με αλληλεγγύη, με πλέρια ελευθερία διατύπωσης προτάσεων. 

Αξιοποιώντας τις δυνατότητες όλων και με τη σκέψη στραμμένη σταθερά προς τα εμπρός, είμαστε έτοιμοι και αποφασισμένοι να σχεδιάσουμε μαζί και να υλοποιήσουμε ένα καινοτόμο πρόγραμμα ανάπτυξης για το Πανεπιστήμιο, την Κοινωνία και την Επιστήμη. 

Οι ιδέες μας, που διαμορφώθηκαν συλλογικά μέσα από τον διάλογο στον οποίο είχαν την ευκαιρία να συμμετέχουν όλοι,  παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο τεσσάρων πυλώνων δράσης και έμφασης: 

  • Διοικητική Ανάπτυξη, Διαρθρωτικές Αλλαγές και Μεταρρυθμίσεις
  • Εκπαίδευση, Φοιτητές και Ποιότητα Πανεπιστημιακής Ζωής
  • Ερευνητική Δραστηριότητα και Ακαδημαϊκή Αριστεία
  • Εξωστρέφεια και Διασύνδεση με την Πολιτεία και τον Επιχειρηματικό Κόσμο

Σε αυτή τη βάση, προγραμματίζουμε ήδη σειρά συναντήσεων εργασίας και διαβούλευσης με τα Ακαδημαϊκά Τμήματα, τις Διοικητικές Υπηρεσίες και  τη Φοιτητική Ένωση για να οριστικοποιήσουμε το Στρατηγικό μας Σχεδιασμό για τα χρόνια που έρχονται.

Φίλες και φίλοι, 

Αναφέρθηκα πρόσφατα στην ανάγκη πλήρους αφοσίωσης του Πρύτανη στην υπηρεσία του συνόλου των ανθρώπων και των στόχων του Πανεπιστημίου μας. Πρόκειται για ζήτημα που άπτεται πτυχών της ακαδημαϊκής ηθικής και αφορά στον πυρήνα της αρχής της αμεροληψίας κατά την άσκηση καθηκόντων δημόσιων αξιωματούχων.

Σας ενημερώνω ότι, όπως είχα δεσμευθεί και δημοσίως, υπέβαλα προ μερικών ημερών την παραίτηση μου από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ερευνητικού Κέντρου RISE (TEAMING). Επίσης, έχω αποχωρήσει από τη θέση του Διευθυντή του Ερευνητικού Κέντρου Κοινωνικής Πληροφορικής (Social Computing Research Centre). Το αμέσως επόμενο διάστημα, ολοκληρώνονται και οι απαραίτητες διαδικασίες αποχώρησης μου από ερευνητικά προγράμματα στα οποία είμαι επικεφαλής ερευνητής (Principal Investigator).

Εύχομαι στην καθεμιά και στον καθένα από εσάς κάθε καλό, υγεία, οικογενειακή και  προσωπική ευτυχία στο νέο έτος.

 

Με εκτίμηση,

Καθηγητής Παναγιώτης Ζαφείρης

Πρύτανης Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου    

 

Μήνυμα από τον Πρύτανη του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου Καθηγητή Παναγιώτη Ζαφείρη

Αγαπητοί/ές φοιτητές/τριες και συνάδελφοι,

Το 2020 αποτελεί έτος-ορόσημο για το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου γιατί όλοι μαζί – φοιτητές, ερευνητές, ακαδημαϊκοί και στελέχη διοίκησης – ξεκινάμε την καλλιέργεια μιας νέας κουλτούρας, με αλληλοσεβασμό, με αλληλεγγύη, με πλέρια ελευθερία διατύπωσης προτάσεων. 

Αξιοποιώντας τις δυνατότητες όλων και με τη σκέψη στραμμένη σταθερά προς τα εμπρός, είμαστε έτοιμοι και αποφασισμένοι να σχεδιάσουμε μαζί και να υλοποιήσουμε ένα καινοτόμο πρόγραμμα ανάπτυξης για το Πανεπιστήμιο, την Κοινωνία και την Επιστήμη. 

Οι ιδέες μας, που διαμορφώθηκαν συλλογικά μέσα από τον διάλογο στον οποίο είχαν την ευκαιρία να συμμετέχουν όλοι,  παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο τεσσάρων πυλώνων δράσης και έμφασης: 

  • Διοικητική Ανάπτυξη, Διαρθρωτικές Αλλαγές και Μεταρρυθμίσεις
  • Εκπαίδευση, Φοιτητές και Ποιότητα Πανεπιστημιακής Ζωής
  • Ερευνητική Δραστηριότητα και Ακαδημαϊκή Αριστεία
  • Εξωστρέφεια και Διασύνδεση με την Πολιτεία και τον Επιχειρηματικό Κόσμο

Σε αυτή τη βάση, προγραμματίζουμε ήδη σειρά συναντήσεων εργασίας και διαβούλευσης με τα Ακαδημαϊκά Τμήματα, τις Διοικητικές Υπηρεσίες και  τη Φοιτητική Ένωση για να οριστικοποιήσουμε το Στρατηγικό μας Σχεδιασμό για τα χρόνια που έρχονται.

Φίλες και φίλοι, 

Αναφέρθηκα πρόσφατα στην ανάγκη πλήρους αφοσίωσης του Πρύτανη στην υπηρεσία του συνόλου των ανθρώπων και των στόχων του Πανεπιστημίου μας. Πρόκειται για ζήτημα που άπτεται πτυχών της ακαδημαϊκής ηθικής και αφορά στον πυρήνα της αρχής της αμεροληψίας κατά την άσκηση καθηκόντων δημόσιων αξιωματούχων.

Σας ενημερώνω ότι, όπως είχα δεσμευθεί και δημοσίως, υπέβαλα προ μερικών ημερών την παραίτηση μου από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ερευνητικού Κέντρου RISE (TEAMING). Επίσης, έχω αποχωρήσει από τη θέση του Διευθυντή του Ερευνητικού Κέντρου Κοινωνικής Πληροφορικής (Social Computing Research Centre). Το αμέσως επόμενο διάστημα, ολοκληρώνονται και οι απαραίτητες διαδικασίες αποχώρησης μου από ερευνητικά προγράμματα στα οποία είμαι επικεφαλής ερευνητής (Principal Investigator).

Εύχομαι στην καθεμιά και στον καθένα από εσάς κάθε καλό, υγεία, οικογενειακή και  προσωπική ευτυχία στο νέο έτος.

 

Με εκτίμηση,

Καθηγητής Παναγιώτης Ζαφείρης

Πρύτανης Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου