A BrEaST start in life:

 Tο ερευνητικό πρόγραμμα «A BrEaST start in life: addressing social inequalities and supporting breastfeeding through inclusion activities» εγκαινιάστηκε τον περασμένο μήνα. Το πρόγραμμα αποτελεί αποτέλεσμα συνεργασίας μεταξύ του Παγκύπριου Συνδέσμου Μητρικού Θηλασμού – «Δώρο Ζωής» (ΜΚΟ) και ερευνητικής ομάδας του Τμήματος Νοσηλευτικής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου. Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.breastfeeding-cyprus.org/.

To 18μηνης διάρκειας πρόγραμμα (Απρίλιος 2014 – Οκτώβριος 2015) ωφελείται με το ποσό των €113.000 από επιδότηση από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία μέσω των επιχορηγήσεων του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (EEA Grants) και της Κυπριακής Δημοκρατίας Call EEA/CY/NGO/C-1, 2009-2014)."

Σκοπός του προγράμματος είναι η προαγωγή του μητρικού θηλασμού μέσω της γεφύρωση της γνώσης και της πρακτικής σε σχέση με το θηλασμό στη Κύπρο.

Ο κύριοι στόχοι του έργου είναι:

(α) η αξιολόγηση του βαθμού εφαρμογής της πολιτικής των «10 βημάτων» για επιτυχή θηλασμό σε μαιευτικές μονάδες ανά το Παγκύπριο μέσα από τις απόψεις τόσο του προσωπικού των μονάδων όσο και μέσα από την εμπειρία των ίδιων των μητέρων (WP3 - ΤΕΠΑΚ). Τελικός στόχος η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης, η εκτίμηση αναγκών και η στοχευμένη προσαρμογή των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Παγκύπριου Συνδέσμου Μητρικού Θηλασμού – «Δώρο Ζωής» προς τους επαγγελματίες υγείας και τις θηλάζουσες μητέρες βάσει τεκμηριωμένων ερευνητικών ενδείξεων (WP5 – Σύνδεσμος «Δώρο Ζωής»)


και
(β) η διερεύνηση των πρακτικών και συνηθειών των Κυπρίων μητέρων σε σχέση με το θηλασμό σε βάθος χρόνου, με στόχο την εκτίμηση του ποσοστού έναρξης, της διάρκειας και της αποκλειστικότητας του θηλασμού όπως και η αναγνώριση δυνητικών προσδιοριστικών παραγόντων της πρόωρης διακοπής του, από το μαιευτήριο μέχρι και πέραν των πρώτων έξι μηνών της ζωής του παιδιού (WP4 - ΤΕΠΑΚ). Τελικός στόχος, η ενδυνάμωση και η εξειδίκευση των δραστηριοτήτων εκπαίδευσης, ενημέρωσης, ενεργού εμπλοκής και άλλων δράσεων προώθησης του μητρικού θηλασμού που προσφέρει ο Σύνδεσμος τόσο προς τους επαγγελματίες υγείας, τους εμπλεκόμενους φορείς όσο και προς το κοινό, συμπεριλαμβανομένης της στήριξης ευαίσθητων σε θέματα θηλασμού ομάδων του πληθυσμού και περαιτέρω διευκόλυνσης της πρόσβαση τους στις παρεχόμενες υπηρεσίες του Συνδέσμου. (WP6 – Σύνδεσμος «Δώρο Ζωής»).

Η πολιτική των «10 βημάτων» (WHO/UNICEF «Προστατεύοντας, Προωθώντας και Στηρίζοντας το Μητρικό Θηλασμό, 1989), συμπεριλαμβάνει πρότυπα καλών πρακτικών που στοχεύουν στην επιτυχή εγκαθίδρυση και συνέχιση του μητρικού θηλασμού, των οποίων η αποτελεσματικότητα υποστηρίζεται από πληθώρα ερευνητικών δεδομένων. Αφορούν σε σημαντικές δράσεις για προτροπή των μαιευτικών τμημάτων να συμβάλλουν πρωτίστως στην επιτυχή εγκαθίδρυση του μητρικού θηλασμού, αφού αποτελεί ένα από τους καθοριστικούς παράγοντες για την επιτυχή συνέχιση του. Οι βασικότερες από αυτές τις παρεμβάσεις είναι η διαμόρφωση κατάλληλης πολιτικής, η σωστή εκπαίδευση, η έγκαιρη έναρξη, η δερματική επαφή («skin-to-skin»), η συγκατοίκηση μητέρας-νεογνού («rooming-in»), η ορθή τεχνική, ο θηλασμός σύμφωνα με τη ζήτηση, η αποφυγή συμπληρωματικής τροφής και πιπίλων. Παράλληλα, οι WHO/UNICEF εγκαθίδρυσαν την Διεθνή Πρωτοβουλία «Baby-friendly Hospitals», με βάση της οποίας τα νοσηλευτήρια αξιολογούνται σε συνεχή βάση ως προς τα επίπεδα πρακτικής και συμμόρφωσης τους με τα «10 βήματα» για να τους απονεμηθεί ο τίτλος «Νοσοκομείο Φιλικό προς τα Βρέφη».

Γενική συντονίστρια του προγράμματος είναι η Δρ Ειρήνη Παφίτη-Δημητρίου, Παιδίατρος, Ιδρυτικό Μέλος και Πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Μητρικού Θηλασμού – «Δώρο Ζωής». Η διεπιστημονική ερευνητική ομάδα αποτελείται από τους πιο κάτω (με αλφαβητική σειρά βάσει επιθέτου) όπως και αριθμό ερευνητικών συνεργατών, μεταπτυχιακών φοιτητών, ερευνητών-πεδίου και πολλών εθελοντών που θα δραστηριοποιηθούν για τους σκοπούς του προγράμματος.

Δρ Κολοκοτρώνη Ουρανία

Παιδίατρος, St. George Medical Programme at the University of Nicosia, Ιδρυτικό Μέλος του ΜΚΟ «Δώρο Ζωής»

Δρ Κούτα Χριστιάνα

Επ. Καθηγήτρια Κοινοτικής Νοσηλευτικής, 

Τμήμα Νοσηλευτικής, ΤΕΠΑΚ

Δρ Λαμπρινού Αικατερίνη

Επ. Καθηγήτρια Παθολογικής Νοσηλευτικής, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΤΕΠΑΚ

Δρ Μίτλεττον Νίκος

Επ. Καθηγητή Μεθοδολογίας της Έρευνας στις Επιστήμες Υγείας & Βιοστατιστικής, Επιστημονικός Υπεύθυνος/Συντονιστής της Ερευνητικής Ομάδας του ΤΕΠΑΚ, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΤΕΠΑΚ

Κα Οικονόμου Μαίρη

Κλινική Διαιτολόγος, Διδακτορική Φοιτήτρια, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΤΕΠΑΚ

Δρ Παφίτη-Δημητρίου Ειρήνη

Παιδίατρος, Ιδρυτικό Μέλος και Πρόεδρος του ΜΚΟ «Δώρο Ζωής», Γενική Συντονίστρια του Προγράμματος

Κα Παφίτη Ίλια

Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων, Μέλος του ΜΚΟ «Δώρο Ζωής»

Κα Τρύφωνος Φρόσω

Επισκέπτρια Υγείας, Μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Προηγμένη Νοσηλευτική Πρακτική και Φροντίδα Υγείας στην Κοινότητα», Τμήμα Νοσηλευτικής, ΤΕΠΑΚ

Δρ Χατζηγεωργίου Ελένη

Μαία, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό με απόσπαση, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΤΕΠΑΚ

Κα Χατζηιωνά Βασιλική

Μαία, Μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Προηγμένη Νοσηλευτική και Φροντίδα Υγείας στην Κοινότητα», Τμήμα Νοσηλευτικής, ΤΕΠΑΚ

A BrEaST start in life:

 Tο ερευνητικό πρόγραμμα «A BrEaST start in life: addressing social inequalities and supporting breastfeeding through inclusion activities» εγκαινιάστηκε τον περασμένο μήνα. Το πρόγραμμα αποτελεί αποτέλεσμα συνεργασίας μεταξύ του Παγκύπριου Συνδέσμου Μητρικού Θηλασμού – «Δώρο Ζωής» (ΜΚΟ) και ερευνητικής ομάδας του Τμήματος Νοσηλευτικής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου. Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.breastfeeding-cyprus.org/.

To 18μηνης διάρκειας πρόγραμμα (Απρίλιος 2014 – Οκτώβριος 2015) ωφελείται με το ποσό των €113.000 από επιδότηση από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία μέσω των επιχορηγήσεων του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (EEA Grants) και της Κυπριακής Δημοκρατίας Call EEA/CY/NGO/C-1, 2009-2014)."

Σκοπός του προγράμματος είναι η προαγωγή του μητρικού θηλασμού μέσω της γεφύρωση της γνώσης και της πρακτικής σε σχέση με το θηλασμό στη Κύπρο.

Ο κύριοι στόχοι του έργου είναι:

(α) η αξιολόγηση του βαθμού εφαρμογής της πολιτικής των «10 βημάτων» για επιτυχή θηλασμό σε μαιευτικές μονάδες ανά το Παγκύπριο μέσα από τις απόψεις τόσο του προσωπικού των μονάδων όσο και μέσα από την εμπειρία των ίδιων των μητέρων (WP3 - ΤΕΠΑΚ). Τελικός στόχος η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης, η εκτίμηση αναγκών και η στοχευμένη προσαρμογή των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Παγκύπριου Συνδέσμου Μητρικού Θηλασμού – «Δώρο Ζωής» προς τους επαγγελματίες υγείας και τις θηλάζουσες μητέρες βάσει τεκμηριωμένων ερευνητικών ενδείξεων (WP5 – Σύνδεσμος «Δώρο Ζωής»)


και
(β) η διερεύνηση των πρακτικών και συνηθειών των Κυπρίων μητέρων σε σχέση με το θηλασμό σε βάθος χρόνου, με στόχο την εκτίμηση του ποσοστού έναρξης, της διάρκειας και της αποκλειστικότητας του θηλασμού όπως και η αναγνώριση δυνητικών προσδιοριστικών παραγόντων της πρόωρης διακοπής του, από το μαιευτήριο μέχρι και πέραν των πρώτων έξι μηνών της ζωής του παιδιού (WP4 - ΤΕΠΑΚ). Τελικός στόχος, η ενδυνάμωση και η εξειδίκευση των δραστηριοτήτων εκπαίδευσης, ενημέρωσης, ενεργού εμπλοκής και άλλων δράσεων προώθησης του μητρικού θηλασμού που προσφέρει ο Σύνδεσμος τόσο προς τους επαγγελματίες υγείας, τους εμπλεκόμενους φορείς όσο και προς το κοινό, συμπεριλαμβανομένης της στήριξης ευαίσθητων σε θέματα θηλασμού ομάδων του πληθυσμού και περαιτέρω διευκόλυνσης της πρόσβαση τους στις παρεχόμενες υπηρεσίες του Συνδέσμου. (WP6 – Σύνδεσμος «Δώρο Ζωής»).

Η πολιτική των «10 βημάτων» (WHO/UNICEF «Προστατεύοντας, Προωθώντας και Στηρίζοντας το Μητρικό Θηλασμό, 1989), συμπεριλαμβάνει πρότυπα καλών πρακτικών που στοχεύουν στην επιτυχή εγκαθίδρυση και συνέχιση του μητρικού θηλασμού, των οποίων η αποτελεσματικότητα υποστηρίζεται από πληθώρα ερευνητικών δεδομένων. Αφορούν σε σημαντικές δράσεις για προτροπή των μαιευτικών τμημάτων να συμβάλλουν πρωτίστως στην επιτυχή εγκαθίδρυση του μητρικού θηλασμού, αφού αποτελεί ένα από τους καθοριστικούς παράγοντες για την επιτυχή συνέχιση του. Οι βασικότερες από αυτές τις παρεμβάσεις είναι η διαμόρφωση κατάλληλης πολιτικής, η σωστή εκπαίδευση, η έγκαιρη έναρξη, η δερματική επαφή («skin-to-skin»), η συγκατοίκηση μητέρας-νεογνού («rooming-in»), η ορθή τεχνική, ο θηλασμός σύμφωνα με τη ζήτηση, η αποφυγή συμπληρωματικής τροφής και πιπίλων. Παράλληλα, οι WHO/UNICEF εγκαθίδρυσαν την Διεθνή Πρωτοβουλία «Baby-friendly Hospitals», με βάση της οποίας τα νοσηλευτήρια αξιολογούνται σε συνεχή βάση ως προς τα επίπεδα πρακτικής και συμμόρφωσης τους με τα «10 βήματα» για να τους απονεμηθεί ο τίτλος «Νοσοκομείο Φιλικό προς τα Βρέφη».

Γενική συντονίστρια του προγράμματος είναι η Δρ Ειρήνη Παφίτη-Δημητρίου, Παιδίατρος, Ιδρυτικό Μέλος και Πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Μητρικού Θηλασμού – «Δώρο Ζωής». Η διεπιστημονική ερευνητική ομάδα αποτελείται από τους πιο κάτω (με αλφαβητική σειρά βάσει επιθέτου) όπως και αριθμό ερευνητικών συνεργατών, μεταπτυχιακών φοιτητών, ερευνητών-πεδίου και πολλών εθελοντών που θα δραστηριοποιηθούν για τους σκοπούς του προγράμματος.

Δρ Κολοκοτρώνη Ουρανία

Παιδίατρος, St. George Medical Programme at the University of Nicosia, Ιδρυτικό Μέλος του ΜΚΟ «Δώρο Ζωής»

Δρ Κούτα Χριστιάνα

Επ. Καθηγήτρια Κοινοτικής Νοσηλευτικής, 

Τμήμα Νοσηλευτικής, ΤΕΠΑΚ

Δρ Λαμπρινού Αικατερίνη

Επ. Καθηγήτρια Παθολογικής Νοσηλευτικής, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΤΕΠΑΚ

Δρ Μίτλεττον Νίκος

Επ. Καθηγητή Μεθοδολογίας της Έρευνας στις Επιστήμες Υγείας & Βιοστατιστικής, Επιστημονικός Υπεύθυνος/Συντονιστής της Ερευνητικής Ομάδας του ΤΕΠΑΚ, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΤΕΠΑΚ

Κα Οικονόμου Μαίρη

Κλινική Διαιτολόγος, Διδακτορική Φοιτήτρια, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΤΕΠΑΚ

Δρ Παφίτη-Δημητρίου Ειρήνη

Παιδίατρος, Ιδρυτικό Μέλος και Πρόεδρος του ΜΚΟ «Δώρο Ζωής», Γενική Συντονίστρια του Προγράμματος

Κα Παφίτη Ίλια

Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων, Μέλος του ΜΚΟ «Δώρο Ζωής»

Κα Τρύφωνος Φρόσω

Επισκέπτρια Υγείας, Μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Προηγμένη Νοσηλευτική Πρακτική και Φροντίδα Υγείας στην Κοινότητα», Τμήμα Νοσηλευτικής, ΤΕΠΑΚ

Δρ Χατζηγεωργίου Ελένη

Μαία, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό με απόσπαση, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΤΕΠΑΚ

Κα Χατζηιωνά Βασιλική

Μαία, Μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Προηγμένη Νοσηλευτική και Φροντίδα Υγείας στην Κοινότητα», Τμήμα Νοσηλευτικής, ΤΕΠΑΚ