Ερευνητικό εργαστήριο ογκολογικής και ανακουφιστικής φροντίδας

Η διαφύλαξη της ποιότητας ζωής του ατόμου που έχει διαγνωστεί και ζει με τον καρκίνο αποτελεί σταθερή επιδίωξη του εργαστήριου η οποία μπορεί να επιτευχθεί μέσα από την συστηματική έρευνα και την παραγωγή τεκμηριωμένης γνώσης που θα διασφαλίζει την παροχή ποιοτικής φροντίδας …

Χαραλάμπους 2016

Κάθε χρόνο, διαγιγνώσκονται στην Ευρώπη 3,2 εκατομμύρια καρκίνοι, κυρίως του μαστού, του παχέος εντέρου και του ορθού ή του πνεύμονα. Οι αριθμοί κατατάσσουν τον καρκίνο ως την δεύτερη πιο συχνή αιτία θανάτου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η χώρα μας δυστυχώς δεν αποτελεί εξαίρεση σε αυτή την εικόνα που προσδίδουν οι ψυχροί αριθμοί, όπου σύμφωνα με τις τελευταίες στατιστικές καταγράφονται κατά μέσο όρο 1600 περίπου νέα περιστατικά ανά έτος. Όλοι παραδέχονται ότι ο καρκίνος δεν αποτελεί μια νόσο που περιορίζεται σε προσωπικό επίπεδο αλλά μια οικογενειακή και κοινωνική νόσο. Επομένως τα προβλήματα δεν περιορίζονται στα άτομα που υποφέρουν από την νόσο αλλά μεταφέρονται και στην κοινωνία. Ως εκ τούτου, καθίσταται επιβεβλημένη η δημιουργία και η λειτουργία ενός Ερευνητικού Εργαστηρίου για τη Ογκολογική και Ανακουφιστική Φροντίδα, το όποιο δεν θα περιορίζεται στα όρια της Κυπριακής Δημοκρατίας αλλά θα επεκτείνεται για να συμπεριλάβει τις χώρες της Μεσογείου και της Ευρώπης. Η λειτουργία του εργαστηρίου σηματοδοτεί την έναρξη μιας φιλόδοξης προσπάθειας με δρομοδείκτη την έμπρακτη βούληση του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΤΕΠΑΚ να συμμετέχει ενεργά και ισότιμα στα διεθνή δρώμενα.

Οι συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί, επιβάλλουν την αναζήτηση της γνώσης για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ασθενείς, οι οικογένειες τους, οι φροντιστές τους (επαγγελματίες και μη) και η κοινωνία γενικότερα. Το ερευνητικό εργαστήριο ως αναπόσπαστο Τμήμα της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΤΕΠΑΚ προσφέρει την τεχνογνωσία και την ερευνητική υποδομή για την διερεύνηση των παραμέτρων που έχουν δημιουργηθεί μέσα στα πλαίσια της Κυπριακής κοινωνίας, αφουγκραζόμένο την κοινωνική και ερευνητική του ευθύνη. Οι ανησυχίες, τα προβλήματα, η ανάγκη προσαρμογής στα νέα δεδομένα αποτελούν μερικές μόνο από τις πτυχές του προβλήματος που θα διερευνηθούν. Με την προαγωγή της φροντίδας στο σπίτι, σημαίνει ότι η οικογένεια θα πρέπει να αναλαμβάνει ένα ενεργότερο (αν όχι καθοριστικό) ρόλο στην φροντίδα του αγαπημένου τους προσώπου. Αυτό προϋποθέτει την ανάληψη συγκεκριμένων πτυχών της φροντίδας που συνεπάγονται αυξημένες υποχρεώσεις, οι οποίες με την σειρά τους προκαλούν αύξηση της επιβάρυνσης που βιώνουν τα άτομα αυτά, ανακατανομή του διαθέσιμου χρόνου τους με δυσμενείς πολλές φορές προεκτάσεις στην δική τους οικογένεια, εργασία και κοινωνική δραστηριότητα.

Το Ερευνητικό Εργαστήριο Ογκολογικής και Ανακουφιστικής Φροντίδας, έχει δημιουργηθεί με γνώμονα την διερεύνηση όλων αυτών των διαστάσεων που δημιουργεί ο καρκίνος έτσι ώστε να παραχθεί η γνώση για την επιτυχή αντιμετώπιση τους, με απώτερο στόχο την προαγωγή της υγείας, την βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών και την μείωση της επιβάρυνσης που βιώνουν οι οικογενειακοί φροντιστές και κατ’ επέκταση η μείωση των επιπτώσεων της νόσου σε κοινωνικό επίπεδο.

Φιλικά

Δρ. Ανδρέας Χαραλάμπους

Αναπληρωτής Καθηγητής Ογκολογικής και Ανακουφιστικής Φροντίδας

Υπεύθυνος Ερευνητικού Εργαστήριου Ογκολογικής και Ανακουφιστικής Φροντίδας

Ερευνητικό εργαστήριο ογκολογικής και ανακουφιστικής φροντίδας

Η διαφύλαξη της ποιότητας ζωής του ατόμου που έχει διαγνωστεί και ζει με τον καρκίνο αποτελεί σταθερή επιδίωξη του εργαστήριου η οποία μπορεί να επιτευχθεί μέσα από την συστηματική έρευνα και την παραγωγή τεκμηριωμένης γνώσης που θα διασφαλίζει την παροχή ποιοτικής φροντίδας …

Χαραλάμπους 2016

Κάθε χρόνο, διαγιγνώσκονται στην Ευρώπη 3,2 εκατομμύρια καρκίνοι, κυρίως του μαστού, του παχέος εντέρου και του ορθού ή του πνεύμονα. Οι αριθμοί κατατάσσουν τον καρκίνο ως την δεύτερη πιο συχνή αιτία θανάτου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η χώρα μας δυστυχώς δεν αποτελεί εξαίρεση σε αυτή την εικόνα που προσδίδουν οι ψυχροί αριθμοί, όπου σύμφωνα με τις τελευταίες στατιστικές καταγράφονται κατά μέσο όρο 1600 περίπου νέα περιστατικά ανά έτος. Όλοι παραδέχονται ότι ο καρκίνος δεν αποτελεί μια νόσο που περιορίζεται σε προσωπικό επίπεδο αλλά μια οικογενειακή και κοινωνική νόσο. Επομένως τα προβλήματα δεν περιορίζονται στα άτομα που υποφέρουν από την νόσο αλλά μεταφέρονται και στην κοινωνία. Ως εκ τούτου, καθίσταται επιβεβλημένη η δημιουργία και η λειτουργία ενός Ερευνητικού Εργαστηρίου για τη Ογκολογική και Ανακουφιστική Φροντίδα, το όποιο δεν θα περιορίζεται στα όρια της Κυπριακής Δημοκρατίας αλλά θα επεκτείνεται για να συμπεριλάβει τις χώρες της Μεσογείου και της Ευρώπης. Η λειτουργία του εργαστηρίου σηματοδοτεί την έναρξη μιας φιλόδοξης προσπάθειας με δρομοδείκτη την έμπρακτη βούληση του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΤΕΠΑΚ να συμμετέχει ενεργά και ισότιμα στα διεθνή δρώμενα.

Οι συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί, επιβάλλουν την αναζήτηση της γνώσης για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ασθενείς, οι οικογένειες τους, οι φροντιστές τους (επαγγελματίες και μη) και η κοινωνία γενικότερα. Το ερευνητικό εργαστήριο ως αναπόσπαστο Τμήμα της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΤΕΠΑΚ προσφέρει την τεχνογνωσία και την ερευνητική υποδομή για την διερεύνηση των παραμέτρων που έχουν δημιουργηθεί μέσα στα πλαίσια της Κυπριακής κοινωνίας, αφουγκραζόμένο την κοινωνική και ερευνητική του ευθύνη. Οι ανησυχίες, τα προβλήματα, η ανάγκη προσαρμογής στα νέα δεδομένα αποτελούν μερικές μόνο από τις πτυχές του προβλήματος που θα διερευνηθούν. Με την προαγωγή της φροντίδας στο σπίτι, σημαίνει ότι η οικογένεια θα πρέπει να αναλαμβάνει ένα ενεργότερο (αν όχι καθοριστικό) ρόλο στην φροντίδα του αγαπημένου τους προσώπου. Αυτό προϋποθέτει την ανάληψη συγκεκριμένων πτυχών της φροντίδας που συνεπάγονται αυξημένες υποχρεώσεις, οι οποίες με την σειρά τους προκαλούν αύξηση της επιβάρυνσης που βιώνουν τα άτομα αυτά, ανακατανομή του διαθέσιμου χρόνου τους με δυσμενείς πολλές φορές προεκτάσεις στην δική τους οικογένεια, εργασία και κοινωνική δραστηριότητα.

Το Ερευνητικό Εργαστήριο Ογκολογικής και Ανακουφιστικής Φροντίδας, έχει δημιουργηθεί με γνώμονα την διερεύνηση όλων αυτών των διαστάσεων που δημιουργεί ο καρκίνος έτσι ώστε να παραχθεί η γνώση για την επιτυχή αντιμετώπιση τους, με απώτερο στόχο την προαγωγή της υγείας, την βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών και την μείωση της επιβάρυνσης που βιώνουν οι οικογενειακοί φροντιστές και κατ’ επέκταση η μείωση των επιπτώσεων της νόσου σε κοινωνικό επίπεδο.

Φιλικά

Δρ. Ανδρέας Χαραλάμπους

Αναπληρωτής Καθηγητής Ογκολογικής και Ανακουφιστικής Φροντίδας

Υπεύθυνος Ερευνητικού Εργαστήριου Ογκολογικής και Ανακουφιστικής Φροντίδας