Νοσηλευτικής

Προκήρυξη θέσεων σπουδών διδακτορικού επιπέδου, με έναρξη φοίτησης Ιανουάριο 2020

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Παρασκευή, 15 Νοεμβρίου 2019.

Για υποβολή αίτησης, από εδώ

 

  • Δυο (2) θέσεις στο γνωστικό αντικείμενο: «Καρδιολογικής Νοσηλευτικής» για τυχαιοποιημένες κλινικές δοκιμές στα παρακάτω θέματα:

«Υποστηρικτική φροντίδα φροντιστών ατόμων με καρδιακή ανεπάρκεια»

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πτυχίου στη Νοσηλευτική και Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών στην προηγμένη  εντατική καρδιολογική νοσηλευτική. Απαιτείται καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, ευχέρεια χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή (Microsoft Office, στατιστικά προγράμματα) και κλινική εμπειρία με άτομα με καρδιακή ανεπάρκεια.  Προηγούμενη ερευνητική εμπειρία σε τυχαιοποιημένη κλινική δοκιμή θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν.

 «Υποστηρικτική φροντίδα ατόμων με καρδιακή ανεπάρκεια»

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πτυχίου στη Νοσηλευτική και Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών στην προηγμένη  εντατική καρδιολογική νοσηλευτική. Απαιτείται καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, ευχέρεια χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή (Microsoft Office, στατιστικά προγράμματα) και κλινική εμπειρία με άτομα με καρδιακή ανεπάρκεια.  Προηγούμενη ερευνητική εμπειρία σε τυχαιοποιημένη κλινική δοκιμή θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Αικατερίνη Λαμπρινού, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ekaterini.lambrinou@cut.ac.cy

  • Μια  (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο: «Επείγουσα Φροντίδα» με θέμα: «Αξιολόγηση μιας εκπαιδευτικής παρέμβασης για νοσηλευτές στην εφαρμογή του " Hour-1- Bundle of Surviving Sepsis Campaign " σε ασθενείς με σήψη σε τμήματα επειγόντων».

Απαιτούμενα Προσόντα: Βασικό πτυχίο και μεταπτυχιακό δίπλωμα κατά προτίμηση με ειδίκευση στην Επείγουσα και Εντατική Νοσηλευτική ή συναφή ειδίκευση. H αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει ένα λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα μαζί με μια σύντομη περιγραφή των ευρύτερων ερευνητικών ενδιαφερόντων του υποψηφίου. Η περιγραφή αυτή πρέπει να συζητά προηγούμενη ακαδημαϊκή ή ερευνητική εμπειρία, τα  μελλοντικά σχέδια του υποψηφίου και να επεξηγεί τους λόγους για τους οποίους ο υποψήφιος επιθυμεί να ενταχθεί σε ένα διδακτορικό πρόγραμμα στο πεδίο της Επείγουσας Φροντίδας.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Μαρία Χατζημπαλάση, Επίκουρος Καθηγήτρια (ενταγμένη),  maria.hadjibalassi@cut.ac.cy

 

  • Μια  (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο: «Ολιστική Ανακουφιστική Φροντίδα» με θέμα: «Ολιστική Ανακουφιστική Φροντίδα: Εμπειρίες και Προσδοκίες Ασθενών, Οικογένειας και Επαγγελματιών και Ανάπτυξη ενός Προγράμματος Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης για νοσηλευτές».

Απαιτούμενα Προσόντα: Βασικό πτυχίο και μεταπτυχιακό δίπλωμα στη Νοσηλευτική ή συναφή Επιστήμη. H αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει ένα λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα μαζί με μια σύντομη περιγραφή των ευρύτερων ερευνητικών ενδιαφερόντων του υποψηφίου. Η περιγραφή αυτή πρέπει να συζητά προηγούμενη ακαδημαϊκή ή ερευνητική εμπειρία, τα  μελλοντικά σχέδια του υποψηφίου και να επεξηγεί τους λόγους για τους οποίους ο υποψήφιος επιθυμεί να ενταχθεί σε ένα διδακτορικό πρόγραμμα στο πεδίο της Ολιστικής Ανακουφιστικής Φροντίδας.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Μαρία Χατζημπαλάση, Επίκουρος Καθηγήτρια (ενταγμένη),  maria.hadjibalassi@cut.ac.cy

 

  • Μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο με θέμα: «τις στάσεις και πεποιθήσεις αναφορικά με τα εμβόλια στα παιδιά»

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πανεπιστημιακού Τίτλου Σπουδών στη Νοσηλευτική ή στις Επιστήμες Υγείας και Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών επιπέδου Μάστερ, κατά προτίμηση στην Προαγωγή Υγείας, Κοινοτική Νοσηλευτική/ Φροντίδα Υγείας, Νοσηλευτική/ Ιατρική εκπαίδευση, Επιδημιολογία, Δημόσια Υγεία, ή άλλο αντικείμενο συναφές με τη θέση. Απαιτείται καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, εξοικείωση με τις αρχές της συστηματικής ανασκόπησης και αναζήτησης σε βάσεις βιβλιογραφικών δεδομένων, κατανόηση αρχών και εννοιών της Μεθοδολογίας της Έρευνας, Επιδημιολογίας και Βιοστατιστικής, χρήση Η/Υ και στατιστικών προγραμμάτων (π.χ. SPSS, STATA, R). Προηγούμενη ερευνητική εμπειρία στην πληθυσμιακή έρευνα ή/και αξιολόγηση αναγκών στην κοινότητα θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν. Υπάρχει δυνατότητα ο υποψήφιος που θα επιλεγεί να εμπλακεί στο ερευνητικό πρόγραμμα EXCELLENCE/0918/0115 των Προγραμμάτων RESTART 2016-2020 του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙδΕΚ) με τίτλο «Αντιμετώπιση του αντι-εμβολιασμού: χαρτογράφηση της κοινωνικής μετάδοσης πεποιθήσεων και στάσεων», με την δυνατότητα κάλυψης των διδάκτρων του διδακτορικού προγράμματος.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Χριστιάνα Νικολάου, Επίκουρη Καθηγήτρια, c.nicolaou@cut.ac.cy

 

Πληροφορίες:

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Τηλ.: 25002012, Φαξ.: 25002864

Νοσηλευτικής

Προκήρυξη θέσεων σπουδών διδακτορικού επιπέδου, με έναρξη φοίτησης Ιανουάριο 2020

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Παρασκευή, 15 Νοεμβρίου 2019.

Για υποβολή αίτησης, από εδώ

 

  • Δυο (2) θέσεις στο γνωστικό αντικείμενο: «Καρδιολογικής Νοσηλευτικής» για τυχαιοποιημένες κλινικές δοκιμές στα παρακάτω θέματα:

«Υποστηρικτική φροντίδα φροντιστών ατόμων με καρδιακή ανεπάρκεια»

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πτυχίου στη Νοσηλευτική και Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών στην προηγμένη  εντατική καρδιολογική νοσηλευτική. Απαιτείται καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, ευχέρεια χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή (Microsoft Office, στατιστικά προγράμματα) και κλινική εμπειρία με άτομα με καρδιακή ανεπάρκεια.  Προηγούμενη ερευνητική εμπειρία σε τυχαιοποιημένη κλινική δοκιμή θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν.

 «Υποστηρικτική φροντίδα ατόμων με καρδιακή ανεπάρκεια»

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πτυχίου στη Νοσηλευτική και Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών στην προηγμένη  εντατική καρδιολογική νοσηλευτική. Απαιτείται καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, ευχέρεια χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή (Microsoft Office, στατιστικά προγράμματα) και κλινική εμπειρία με άτομα με καρδιακή ανεπάρκεια.  Προηγούμενη ερευνητική εμπειρία σε τυχαιοποιημένη κλινική δοκιμή θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Αικατερίνη Λαμπρινού, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ekaterini.lambrinou@cut.ac.cy

  • Μια  (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο: «Επείγουσα Φροντίδα» με θέμα: «Αξιολόγηση μιας εκπαιδευτικής παρέμβασης για νοσηλευτές στην εφαρμογή του " Hour-1- Bundle of Surviving Sepsis Campaign " σε ασθενείς με σήψη σε τμήματα επειγόντων».

Απαιτούμενα Προσόντα: Βασικό πτυχίο και μεταπτυχιακό δίπλωμα κατά προτίμηση με ειδίκευση στην Επείγουσα και Εντατική Νοσηλευτική ή συναφή ειδίκευση. H αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει ένα λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα μαζί με μια σύντομη περιγραφή των ευρύτερων ερευνητικών ενδιαφερόντων του υποψηφίου. Η περιγραφή αυτή πρέπει να συζητά προηγούμενη ακαδημαϊκή ή ερευνητική εμπειρία, τα  μελλοντικά σχέδια του υποψηφίου και να επεξηγεί τους λόγους για τους οποίους ο υποψήφιος επιθυμεί να ενταχθεί σε ένα διδακτορικό πρόγραμμα στο πεδίο της Επείγουσας Φροντίδας.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Μαρία Χατζημπαλάση, Επίκουρος Καθηγήτρια (ενταγμένη),  maria.hadjibalassi@cut.ac.cy

 

  • Μια  (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο: «Ολιστική Ανακουφιστική Φροντίδα» με θέμα: «Ολιστική Ανακουφιστική Φροντίδα: Εμπειρίες και Προσδοκίες Ασθενών, Οικογένειας και Επαγγελματιών και Ανάπτυξη ενός Προγράμματος Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης για νοσηλευτές».

Απαιτούμενα Προσόντα: Βασικό πτυχίο και μεταπτυχιακό δίπλωμα στη Νοσηλευτική ή συναφή Επιστήμη. H αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει ένα λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα μαζί με μια σύντομη περιγραφή των ευρύτερων ερευνητικών ενδιαφερόντων του υποψηφίου. Η περιγραφή αυτή πρέπει να συζητά προηγούμενη ακαδημαϊκή ή ερευνητική εμπειρία, τα  μελλοντικά σχέδια του υποψηφίου και να επεξηγεί τους λόγους για τους οποίους ο υποψήφιος επιθυμεί να ενταχθεί σε ένα διδακτορικό πρόγραμμα στο πεδίο της Ολιστικής Ανακουφιστικής Φροντίδας.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Μαρία Χατζημπαλάση, Επίκουρος Καθηγήτρια (ενταγμένη),  maria.hadjibalassi@cut.ac.cy

 

  • Μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο με θέμα: «τις στάσεις και πεποιθήσεις αναφορικά με τα εμβόλια στα παιδιά»

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πανεπιστημιακού Τίτλου Σπουδών στη Νοσηλευτική ή στις Επιστήμες Υγείας και Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών επιπέδου Μάστερ, κατά προτίμηση στην Προαγωγή Υγείας, Κοινοτική Νοσηλευτική/ Φροντίδα Υγείας, Νοσηλευτική/ Ιατρική εκπαίδευση, Επιδημιολογία, Δημόσια Υγεία, ή άλλο αντικείμενο συναφές με τη θέση. Απαιτείται καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, εξοικείωση με τις αρχές της συστηματικής ανασκόπησης και αναζήτησης σε βάσεις βιβλιογραφικών δεδομένων, κατανόηση αρχών και εννοιών της Μεθοδολογίας της Έρευνας, Επιδημιολογίας και Βιοστατιστικής, χρήση Η/Υ και στατιστικών προγραμμάτων (π.χ. SPSS, STATA, R). Προηγούμενη ερευνητική εμπειρία στην πληθυσμιακή έρευνα ή/και αξιολόγηση αναγκών στην κοινότητα θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν. Υπάρχει δυνατότητα ο υποψήφιος που θα επιλεγεί να εμπλακεί στο ερευνητικό πρόγραμμα EXCELLENCE/0918/0115 των Προγραμμάτων RESTART 2016-2020 του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙδΕΚ) με τίτλο «Αντιμετώπιση του αντι-εμβολιασμού: χαρτογράφηση της κοινωνικής μετάδοσης πεποιθήσεων και στάσεων», με την δυνατότητα κάλυψης των διδάκτρων του διδακτορικού προγράμματος.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Χριστιάνα Νικολάου, Επίκουρη Καθηγήτρια, c.nicolaou@cut.ac.cy

 

Πληροφορίες:

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Τηλ.: 25002012, Φαξ.: 25002864