Σχετικά με τον ιστότοπο

Πρόκειται για τον κύριο δημόσιο ιστοχώρο του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Οι σελίδες αυτού του ιστότοπου θα έχουν διευθύνσεις που μοιάζουν με αυτές:

  • www.cut.ac.cy/page και
  • www.cut.ac.cy/section/page.

Αναζήτηση και Χάρτες

Ο ιστοχώρος του ΤΠΚ χρησιμοποιεί εργαλεία αναζήτησης της Google. 

Χρησιμοποιείται επίσης η εφαρμογή Google Maps για τους χάρτες των κτηρίων του ΤΠΚ και το Virtual Tour (street view). 

Επικοινωνία με τον διαχειριστή της ιστοσελίδας

Έαν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή σχόλια που αφορούν την ιστοσελίδα αυτή, μπορείτε να στείλετε σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση webmaster@cut.ac.cy.

Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Για θέματα Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα παρακαλώ επισκεφτείτε τον σχετικό σύνδεσμο της ιστοσελίδας μας

Για σκοπούς συμμόρφωσης του ΤΠΚ με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, έχει ορισθεί Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων, με την οποία μπορείτε να επικοινωνείτε: 

Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων

Τ.Θ. 50329

3603 Λεμεσός

gdpr.dpo@cut.ac.cy

Σχετικά με τον ιστότοπο

Πρόκειται για τον κύριο δημόσιο ιστοχώρο του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Οι σελίδες αυτού του ιστότοπου θα έχουν διευθύνσεις που μοιάζουν με αυτές:

  • www.cut.ac.cy/page και
  • www.cut.ac.cy/section/page.

Αναζήτηση και Χάρτες

Ο ιστοχώρος του ΤΠΚ χρησιμοποιεί εργαλεία αναζήτησης της Google. 

Χρησιμοποιείται επίσης η εφαρμογή Google Maps για τους χάρτες των κτηρίων του ΤΠΚ και το Virtual Tour (street view). 

Επικοινωνία με τον διαχειριστή της ιστοσελίδας

Έαν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή σχόλια που αφορούν την ιστοσελίδα αυτή, μπορείτε να στείλετε σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση webmaster@cut.ac.cy.

Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Για θέματα Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα παρακαλώ επισκεφτείτε τον σχετικό σύνδεσμο της ιστοσελίδας μας

Για σκοπούς συμμόρφωσης του ΤΠΚ με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, έχει ορισθεί Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων, με την οποία μπορείτε να επικοινωνείτε: 

Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων

Τ.Θ. 50329

3603 Λεμεσός

gdpr.dpo@cut.ac.cy