Θέσεις διδακτορικών σπουδών

Οι θέσεις διδακτορικών σπουδών καθορίζονται από τα Τμήματα και δημοσιεύονται από την Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Ευημερίας κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο, για εγγραφή και έναρξη φοίτησης από το επόμενο εξάμηνο.

Τα περισσότερα Τμήματα δεν έχουν διδακτορικά προγράμματα με διδακτικό στάδιο, γι' αυτό και τίθεται ως προϋπόθεση οι υποψήφιοι να διαθέτουν, πρόσθετα του Πτυχίου, και τίτλο Μάστερ με συνάφεια αντικειμένου.

Δείτε για κάθε Τμήμα την πιο πρόσφατη προκήρυξη θέσεων διδακτορικών σπουδών (για έναρξη φοίτησης το Σεπτέμβριο 2022).

►Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων

Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού

Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας

Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου

Επιστημών Αποκατάστασης / Περιβαλλοντική και Δημόσια Υγεία

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

►Καλών Τεχνών

 Νοσηλευτικής

 Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής

 Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών

 Χημικής Μηχανικής

 

Για υποβολή αίτησης πατήστε ΕΔΩ

Θέσεις διδακτορικών σπουδών

Οι θέσεις διδακτορικών σπουδών καθορίζονται από τα Τμήματα και δημοσιεύονται από την Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Ευημερίας κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο, για εγγραφή και έναρξη φοίτησης από το επόμενο εξάμηνο.

Τα περισσότερα Τμήματα δεν έχουν διδακτορικά προγράμματα με διδακτικό στάδιο, γι' αυτό και τίθεται ως προϋπόθεση οι υποψήφιοι να διαθέτουν, πρόσθετα του Πτυχίου, και τίτλο Μάστερ με συνάφεια αντικειμένου.

Δείτε για κάθε Τμήμα την πιο πρόσφατη προκήρυξη θέσεων διδακτορικών σπουδών (για έναρξη φοίτησης το Σεπτέμβριο 2022).

►Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων

Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού

Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας

Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου

Επιστημών Αποκατάστασης / Περιβαλλοντική και Δημόσια Υγεία

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

►Καλών Τεχνών

 Νοσηλευτικής

 Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής

 Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών

 Χημικής Μηχανικής

 

Για υποβολή αίτησης πατήστε ΕΔΩ