Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής

Καλώς ορίσατε στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής (ΠΟΜΗΓΕ) του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ). Με μεγάλη χαρά σας παρουσιάζω έναν κόσμο όπου η καινοτομία της μηχανικής συναντά την ακρίβεια της γεωματικής.

Το Τμήμα μας προσφέρει προχωρημένα προγράμματα προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών στις κατευθύνσεις του Πολιτικού και του Τοπογράφου Μηχανικού/ Μηχανικού Γεωπληροφορικής. Το πρόγραμμα της Πολιτικής Μηχανικής καλύπτει περιοχές όπως η στατική μηχανική, οι βιώσιμες τεχνικές κατασκευής, η υδραυλική μηχανική και τα συστήματα μεταφορών. Εξοπλίζει τους φοιτητές με τις απαιτούμενες δεξιότητες για να δημιουργούν ανθεκτικές υποδομές, να χρησιμοποιούν καινοτόμα υλικά και να αξιολογούν τις επιπτώσεις των έργων τους στο περιβάλλον.

Το πρόγραμμα της Γεωπληροφορικής εκτείνεται πέρα από την παραδοσιακή τοπογραφία και ενσωματώνει κλάδους όπως η δορυφορική γεωδαισία, η φωτογραμμετρία, η τηλεπισκόπηση, η χαρτογραφία, τα γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών (GIS) και η ανάλυση χωρικών δεδομένων. Το εξελισσόμενο και διαθεματικό πρόγραμμα σπουδών προετοιμάζει τους φοιτητές να αντιμετωπίσουν σύνθετα ζητήματα στο κτηματολόγιο, τη διαχείριση γης, την περιβαλλοντική παρακολούθηση, και τον αστικό σχεδιασμό χρησιμοποιώντας προηγμένες γεωχωρικές τεχνολογίες.

Το Τμήμα και οι φοιτητές μας βρίσκονται στην αιχμή της έρευνας σε τομείς όπως η παρατήρηση της Γης, η ανάλυση γεωχωρικών δεδομένων, η σεισμομηχανική και τα βιώσιμα κατασκευαστικά υλικά. Η ερευνητική δραστηριότητα συμπληρώνεται και υποστηρίζεται από τα υπερσύγχρονα εργαστήρια και τις εγκαταστάσεις του τμήματος, συμπεριλαμβανομένου του Κέντρου Αριστείας «ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ». Ο «ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ» αποτελεί προϊόν του σημαντικού ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος EXCELSIOR και αποδεικνύει την προσήλωσή μας στη στη διεξαγωγή έρευνας αιχμής και τη διεθνή συνεργασία.

Ωστόσο, η αποστολή μας δεν σταματά στην έρευνα. Στόχος του τμήματος ΠΟΜΗΓΕ είναι να  συνεισφέρει σημαντικά στην κοινωνία μέσω καινοτόμων ερευνητικών έργων και συνεργασιών με τη βιομηχανία, καθώς και συμμετοχικών πρωτοβουλιών οι οποίες εμπλέκουν την ίδια την κοινότητα. Οι δραστηριότητες αυτές υποδεικνύουν τη διαχρονική δέσμευση του Τμήματος μας για την αντιμετώπιση πραγματικών προβλημάτων και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, επιδιώκουμε να επεκτείνουμε διαρκώς τους ορίζοντές των φοιτητών μας, υιοθετώντας συνεχώς πρωτοποριακές τεχνολογίες και μεθοδολογίες οι οποίες επηρεάζουν καθοριστικά τους τομείς της πολιτικής μηχανικής και της γεωπληροφορικής.

Ξεκινήστε την εικονική περιήγηση στο Τμήμα μας και εξερευνήστε τις συναρπαστικές ευκαιρίες που σας περιμένουν στο ΤΕΠΑΚ. Μαζί, ας οικοδομήσουμε ένα βιώσιμο και τεχνολογικά προηγμένο μέλλον.

Σας εύχομαι ένα ταξίδι γεμάτο γνώση και ανακαλύψεις,

Χριστόδουλος Δανέζης, Αναπληρωτής Καθηγητής

Λεμεσός, Δεκέμβριος 2024

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής

Καλώς ορίσατε στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής (ΠΟΜΗΓΕ) του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ). Με μεγάλη χαρά σας παρουσιάζω έναν κόσμο όπου η καινοτομία της μηχανικής συναντά την ακρίβεια της γεωματικής.

Το Τμήμα μας προσφέρει προχωρημένα προγράμματα προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών στις κατευθύνσεις του Πολιτικού και του Τοπογράφου Μηχανικού/ Μηχανικού Γεωπληροφορικής. Το πρόγραμμα της Πολιτικής Μηχανικής καλύπτει περιοχές όπως η στατική μηχανική, οι βιώσιμες τεχνικές κατασκευής, η υδραυλική μηχανική και τα συστήματα μεταφορών. Εξοπλίζει τους φοιτητές με τις απαιτούμενες δεξιότητες για να δημιουργούν ανθεκτικές υποδομές, να χρησιμοποιούν καινοτόμα υλικά και να αξιολογούν τις επιπτώσεις των έργων τους στο περιβάλλον.

Το πρόγραμμα της Γεωπληροφορικής εκτείνεται πέρα από την παραδοσιακή τοπογραφία και ενσωματώνει κλάδους όπως η δορυφορική γεωδαισία, η φωτογραμμετρία, η τηλεπισκόπηση, η χαρτογραφία, τα γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών (GIS) και η ανάλυση χωρικών δεδομένων. Το εξελισσόμενο και διαθεματικό πρόγραμμα σπουδών προετοιμάζει τους φοιτητές να αντιμετωπίσουν σύνθετα ζητήματα στο κτηματολόγιο, τη διαχείριση γης, την περιβαλλοντική παρακολούθηση, και τον αστικό σχεδιασμό χρησιμοποιώντας προηγμένες γεωχωρικές τεχνολογίες.

Το Τμήμα και οι φοιτητές μας βρίσκονται στην αιχμή της έρευνας σε τομείς όπως η παρατήρηση της Γης, η ανάλυση γεωχωρικών δεδομένων, η σεισμομηχανική και τα βιώσιμα κατασκευαστικά υλικά. Η ερευνητική δραστηριότητα συμπληρώνεται και υποστηρίζεται από τα υπερσύγχρονα εργαστήρια και τις εγκαταστάσεις του τμήματος, συμπεριλαμβανομένου του Κέντρου Αριστείας «ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ». Ο «ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ» αποτελεί προϊόν του σημαντικού ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος EXCELSIOR και αποδεικνύει την προσήλωσή μας στη στη διεξαγωγή έρευνας αιχμής και τη διεθνή συνεργασία.

Ωστόσο, η αποστολή μας δεν σταματά στην έρευνα. Στόχος του τμήματος ΠΟΜΗΓΕ είναι να  συνεισφέρει σημαντικά στην κοινωνία μέσω καινοτόμων ερευνητικών έργων και συνεργασιών με τη βιομηχανία, καθώς και συμμετοχικών πρωτοβουλιών οι οποίες εμπλέκουν την ίδια την κοινότητα. Οι δραστηριότητες αυτές υποδεικνύουν τη διαχρονική δέσμευση του Τμήματος μας για την αντιμετώπιση πραγματικών προβλημάτων και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, επιδιώκουμε να επεκτείνουμε διαρκώς τους ορίζοντές των φοιτητών μας, υιοθετώντας συνεχώς πρωτοποριακές τεχνολογίες και μεθοδολογίες οι οποίες επηρεάζουν καθοριστικά τους τομείς της πολιτικής μηχανικής και της γεωπληροφορικής.

Ξεκινήστε την εικονική περιήγηση στο Τμήμα μας και εξερευνήστε τις συναρπαστικές ευκαιρίες που σας περιμένουν στο ΤΕΠΑΚ. Μαζί, ας οικοδομήσουμε ένα βιώσιμο και τεχνολογικά προηγμένο μέλλον.

Σας εύχομαι ένα ταξίδι γεμάτο γνώση και ανακαλύψεις,

Χριστόδουλος Δανέζης, Αναπληρωτής Καθηγητής

Λεμεσός, Δεκέμβριος 2024