Εργαστήριο Φωτογραμμετρικής Όρασης

 

Το Εργαστήριο Φωτογραμμετρικής Όρασης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου ΤΕΠΑΚ ιδρύθηκε το 2009 από τον Αναπληρωτή Καθηγητή Δημήτριο Σκαρλάτο. Το εργαστήριο έχει αποκτήσει μεγάλη εμπειρία στις υποβρύχιες 3D αποτυπώσεις, παρέχοντας υποστήριξη στην ανασκαφή του ναυαγίου κλασικής εποχής Μαζωτός  από το 2010, το ναυάγιο των Νησιών στον Πρωταρά από το 2014 και το ναυάγιο του Πρωταρά από το 2019. Κατά τη διάρκεια αυτών των ετών, το εργαστήριο απέκτησε σημαντική εμπειρία στην υποβρύχια 3D αποτύπωση και τεκμηρίωση, καθώς και στη χρήση SfM και MVS για τη δημιουργία έγχρωμων τρισδιάστατων νεφών σημείων με τη χρήση ανοικτών λογισμικών αλλά και μεθοδολογίες οι οποίες αναπτύχθηκαν από το εργαστήριο, για την ανάπτυξη απλοϊκών και αποτελεσματικών εικονικών περιηγήσεων. Η μεθοδολογία της απόκτησης, της επεξεργασίας και της γεωαναφοράς τρισδιάστατων πυκνών νεφών σημείων σε καθημερινή βάση, έχει επεξεργαστεί και τελειοποιηθεί σε τέτοιο βαθμό που πλέων αποτελεί μια τυποποιημένη διαδικασία για το εργαστήριο. Από τον Σεπτέμβριο του 2014, έχει αποδείξει ότι μέσω αυτής της τυποποιημένης διαδικασίας τα τρισδιάστατα μοντέλα μπορούν να δημιουργηθούν εγκαίρως για να καταγράψουν τα ευρήματα οποιουδήποτε σχήματος και σχεδόν οποιουδήποτε μεγέθους στο υποβρύχιο περιβάλλον, καθώς προχωρά η ανασκαφή σε καθημερινή βάση. Το Εργαστήριο είναι εξοπλισμένο με υποβρύχιες κάμερες και ένα ROV (Remote Operated Vehicle) που χρησιμοποιήθηκε με επιτυχία στο ναυάγιο του Πρωταρά τον Ιούλιο του 2019. Το εργαστήριο έχει επίσης σημαντική εμπειρία σε 3D αποτυπώσεις με τη χρήση σαρωτών λέιζερ, χειρός και επίγειους για την αποτύπωση αντικειμένων, τοποθεσιών ή μνημείων στην ξηρά. Έχει επίσης σημαντική εμπειρία σε εφαρμογές χαρτογράφησης χαμηλού κόστους και υψηλής ακρίβειας σε αστικές περιοχές με την ανάπτυξη ενός συστήματος mobile mapping το οποίο χρησιμοποιεί GNSS, INS και στεροεοζεύγη εικόνων. Επιπλέον, το εργαστήριο είναι εξοπλισμένο με 2 UAV σταθερών πτερυγίων και πολλαπλών στροφείων για τρισδιάστατη εναέρια χαρτογράφηση, εστιάζοντας πρόσφατα στη χαρτογράφηση και παρακολούθηση των παράκτιων περιοχών. Οι αλγόριθμοι που το εργαστήριο έχει αναπτύξει για διόρθωση διάθλασης νερού και διόρθωση βαθυμετρικών νεφών σημείων σε πολλαπλά επίπεδα, έχουν δώσει τη δυνατότητα για ακριβές και σωστή μοντελοποίηση του βυθού σε ρηχά νερά, χρησιμοποιώντας αεροφωτογραφίες από UAV. Το τελικό αποτέλεσμα είναι ένα συνεχές DSM και Ορθοφωτομωσαϊκό στεριάς και βυθού με φωτογραμμετρική ακρίβεια σε όλη την περιοχή μελέτης. Ως εκ τούτου, οι εικονιστικές τεχνικές αποτύπωσης και η σάρωση με λέιζερ συγκαταλέγονται στους τομείς εξειδίκευσης του εργαστηρίου. Επιπρόσθετα, το εργαστήριο που βρίσκεται στο τμήμα Τοπογράφων Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής, έχει σημαντική εμπειρία στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και στη Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων.

Website: https://photogrammetric-vision.weebly.com/

Εργαστήριο Φωτογραμμετρικής Όρασης

 

Το Εργαστήριο Φωτογραμμετρικής Όρασης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου ΤΕΠΑΚ ιδρύθηκε το 2009 από τον Αναπληρωτή Καθηγητή Δημήτριο Σκαρλάτο. Το εργαστήριο έχει αποκτήσει μεγάλη εμπειρία στις υποβρύχιες 3D αποτυπώσεις, παρέχοντας υποστήριξη στην ανασκαφή του ναυαγίου κλασικής εποχής Μαζωτός  από το 2010, το ναυάγιο των Νησιών στον Πρωταρά από το 2014 και το ναυάγιο του Πρωταρά από το 2019. Κατά τη διάρκεια αυτών των ετών, το εργαστήριο απέκτησε σημαντική εμπειρία στην υποβρύχια 3D αποτύπωση και τεκμηρίωση, καθώς και στη χρήση SfM και MVS για τη δημιουργία έγχρωμων τρισδιάστατων νεφών σημείων με τη χρήση ανοικτών λογισμικών αλλά και μεθοδολογίες οι οποίες αναπτύχθηκαν από το εργαστήριο, για την ανάπτυξη απλοϊκών και αποτελεσματικών εικονικών περιηγήσεων. Η μεθοδολογία της απόκτησης, της επεξεργασίας και της γεωαναφοράς τρισδιάστατων πυκνών νεφών σημείων σε καθημερινή βάση, έχει επεξεργαστεί και τελειοποιηθεί σε τέτοιο βαθμό που πλέων αποτελεί μια τυποποιημένη διαδικασία για το εργαστήριο. Από τον Σεπτέμβριο του 2014, έχει αποδείξει ότι μέσω αυτής της τυποποιημένης διαδικασίας τα τρισδιάστατα μοντέλα μπορούν να δημιουργηθούν εγκαίρως για να καταγράψουν τα ευρήματα οποιουδήποτε σχήματος και σχεδόν οποιουδήποτε μεγέθους στο υποβρύχιο περιβάλλον, καθώς προχωρά η ανασκαφή σε καθημερινή βάση. Το Εργαστήριο είναι εξοπλισμένο με υποβρύχιες κάμερες και ένα ROV (Remote Operated Vehicle) που χρησιμοποιήθηκε με επιτυχία στο ναυάγιο του Πρωταρά τον Ιούλιο του 2019. Το εργαστήριο έχει επίσης σημαντική εμπειρία σε 3D αποτυπώσεις με τη χρήση σαρωτών λέιζερ, χειρός και επίγειους για την αποτύπωση αντικειμένων, τοποθεσιών ή μνημείων στην ξηρά. Έχει επίσης σημαντική εμπειρία σε εφαρμογές χαρτογράφησης χαμηλού κόστους και υψηλής ακρίβειας σε αστικές περιοχές με την ανάπτυξη ενός συστήματος mobile mapping το οποίο χρησιμοποιεί GNSS, INS και στεροεοζεύγη εικόνων. Επιπλέον, το εργαστήριο είναι εξοπλισμένο με 2 UAV σταθερών πτερυγίων και πολλαπλών στροφείων για τρισδιάστατη εναέρια χαρτογράφηση, εστιάζοντας πρόσφατα στη χαρτογράφηση και παρακολούθηση των παράκτιων περιοχών. Οι αλγόριθμοι που το εργαστήριο έχει αναπτύξει για διόρθωση διάθλασης νερού και διόρθωση βαθυμετρικών νεφών σημείων σε πολλαπλά επίπεδα, έχουν δώσει τη δυνατότητα για ακριβές και σωστή μοντελοποίηση του βυθού σε ρηχά νερά, χρησιμοποιώντας αεροφωτογραφίες από UAV. Το τελικό αποτέλεσμα είναι ένα συνεχές DSM και Ορθοφωτομωσαϊκό στεριάς και βυθού με φωτογραμμετρική ακρίβεια σε όλη την περιοχή μελέτης. Ως εκ τούτου, οι εικονιστικές τεχνικές αποτύπωσης και η σάρωση με λέιζερ συγκαταλέγονται στους τομείς εξειδίκευσης του εργαστηρίου. Επιπρόσθετα, το εργαστήριο που βρίσκεται στο τμήμα Τοπογράφων Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής, έχει σημαντική εμπειρία στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και στη Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων.

Website: https://photogrammetric-vision.weebly.com/