Ερευνητικό Κέντρο EMERGE

 

Το ερευνητικό κέντρο East Med Energy Research for Growth and Education Centre of Excellence -  EMERGE ιδρύθηκε το 2018 με αρχική χρηματοδότηση απο το Υπουργείο Ενέργειας Εμπορίου και Βιομηχανίας και εδράζεται στο  Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Κεντρική επιδίωξη του Κέντρου EMERGE είναι η παραγωγή έρευνας και παροχή υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης στο ευρύτερο γνωστικό πεδίο της Ενέργειας.  Παράλληλα έχει σκοπό τη δημιουργία ενός περιφερειακού κόμβου συνεργασίας σε αυτόν τον στρατηγικό για τη χώρα τομέα, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στους υδρογονάνθρακες. Mέσω τόσο της εφαρμοσμένης όσο και της βασικής έρευνας, καθώς και της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, το EMERGE στοχεύει να αναπτύξει ικανότητες και δεξιότητες για την υποστήριξη μελλοντικών επιστημονικών ανακαλύψεων και σχετικών τεχνολογικών εργαλείων και υπηρεσιών για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής ανάπτυξης βασικών ενεργειακών υποδομών, μεγιστοποιώντας έτσι το όφελος του κοινού και την προστασία του περιβάλλοντος. Το κέντρο διαθέτει σύγχρονες ερευνητικές υποδομές, στελεχώνεται απο έμπειρους καθηγητές, ερευνητές και άλλους επιστήμονες σε Κύπρο και εξωτερικό, καθώς και ενεργές συνεργασίες και διασυνδέσεις με τη βιομηχανία ώστε να υλοποιεί τους στόχους του και τα έργα που αναλαμβάνει με τον καλύτερο, αποτελεσματικότερο και επιστημονικά έγκυρο τρόπο. Τo κέντρο έχει θέσει τους πιό κάτω υψηλού επιπέδου στόχους:

  1. Την αντιμετώπιση των μεγαλύτερων ενεργειακών προκλήσεων στην επιστήμη, την κοινωνία και την οικονομία.
  2. Την υποστήριξη της αποτελεσματικής και συνεκτικής ανάπτυξης του ενεργειακού τομέα.
  3. Την προώθηση της Κύπρου ως περιφερειακό κόμβο έρευνας, καινοτομίας, εκπαίδευσης και κατάρτισης.
  4. Τη διατήρηση και επένδυση κεφαλαιουχικών δαπανών στην Κύπρο, προσελκύοντας περαιτέρω διεθνή χρηματοδότηση.
  5. Τη δημιουργία συνεργασιών και τη μεταφορά γνώσεων με διεθνή κέντρα αριστείας.

 

Website: https://www.emerge-i.com/

 

Ερευνητικό Κέντρο EMERGE

 

Το ερευνητικό κέντρο East Med Energy Research for Growth and Education Centre of Excellence -  EMERGE ιδρύθηκε το 2018 με αρχική χρηματοδότηση απο το Υπουργείο Ενέργειας Εμπορίου και Βιομηχανίας και εδράζεται στο  Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Κεντρική επιδίωξη του Κέντρου EMERGE είναι η παραγωγή έρευνας και παροχή υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης στο ευρύτερο γνωστικό πεδίο της Ενέργειας.  Παράλληλα έχει σκοπό τη δημιουργία ενός περιφερειακού κόμβου συνεργασίας σε αυτόν τον στρατηγικό για τη χώρα τομέα, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στους υδρογονάνθρακες. Mέσω τόσο της εφαρμοσμένης όσο και της βασικής έρευνας, καθώς και της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, το EMERGE στοχεύει να αναπτύξει ικανότητες και δεξιότητες για την υποστήριξη μελλοντικών επιστημονικών ανακαλύψεων και σχετικών τεχνολογικών εργαλείων και υπηρεσιών για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής ανάπτυξης βασικών ενεργειακών υποδομών, μεγιστοποιώντας έτσι το όφελος του κοινού και την προστασία του περιβάλλοντος. Το κέντρο διαθέτει σύγχρονες ερευνητικές υποδομές, στελεχώνεται απο έμπειρους καθηγητές, ερευνητές και άλλους επιστήμονες σε Κύπρο και εξωτερικό, καθώς και ενεργές συνεργασίες και διασυνδέσεις με τη βιομηχανία ώστε να υλοποιεί τους στόχους του και τα έργα που αναλαμβάνει με τον καλύτερο, αποτελεσματικότερο και επιστημονικά έγκυρο τρόπο. Τo κέντρο έχει θέσει τους πιό κάτω υψηλού επιπέδου στόχους:

  1. Την αντιμετώπιση των μεγαλύτερων ενεργειακών προκλήσεων στην επιστήμη, την κοινωνία και την οικονομία.
  2. Την υποστήριξη της αποτελεσματικής και συνεκτικής ανάπτυξης του ενεργειακού τομέα.
  3. Την προώθηση της Κύπρου ως περιφερειακό κόμβο έρευνας, καινοτομίας, εκπαίδευσης και κατάρτισης.
  4. Τη διατήρηση και επένδυση κεφαλαιουχικών δαπανών στην Κύπρο, προσελκύοντας περαιτέρω διεθνή χρηματοδότηση.
  5. Τη δημιουργία συνεργασιών και τη μεταφορά γνώσεων με διεθνή κέντρα αριστείας.

 

Website: https://www.emerge-i.com/