Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Ρευστομηχανικής Ρευστών

Το Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Ρευστομηχανικής Ρευστών στο ΤΕΠΑΚ ξεκίνησε στα τέλη του 2011 στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, από το Δρ. Ευάγγελο Ακύλα. Οι κύριες ερευνητικές δραστηριότητες εντοπίζονται στους τομείς της μοντελοποίησης της τύρβης και της εφαρμοσμένης μηχανικής των ρευστών με εφαρμογές σε περιβαλλοντικές ροές. Η μελέτη αυτών των απαιτητικών προβλημάτων ροής οδήγησε σε επιστημονικές δημοσιεύσεις σε ένα ευρύ φάσμα διαφορετικών ερευνητικών τομέων (από τη μετεωρολογία έως την υδραυλική και στη θεμελιώδη μηχανική ρευστών), ενώ η αποκτηθείσα εμπειρογνωμοσύνη έχει οδηγήσει σε επιστημονικές συνεισφορές σε πολλά ερευνητικά έργα. Το εργαστήριο διατηρεί ερευνητικές συνεργασίες και στενές σχέσεις με επιστημονικές και επαγγελματικές ομάδες στην Ευρώπη (ERCOFTAC Group, NOA-Greece, University of Athens, University of Cyprus) και στις Ηνωμένες Πολιτείες (NASA, South West Research Institute, SANDIA Labs) με διαρκή ανταλλαγή ιδεών και τεχνογνωσίας σε θέματα μοντελοποίησης. Το Εργαστήριο προσφέρει καινοτόμες ιδέες μοντελοποίησης για ενδιαφέροντα δυναμικά προβλήματα, θεμελιώδη και εφαρμοσμένα, παρέχοντας ευρείες ευκαιρίες για συνεργασίες με ειδικούς διαφορετικών τομέων εντός και εκτός του ακαδημαϊκού μας περιβάλλοντος.

Σύνδεσμος για την σελίδα του εργαστηρίου: http://www.evangelosakylas.weebly.com/

Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Ρευστομηχανικής Ρευστών

Το Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Ρευστομηχανικής Ρευστών στο ΤΕΠΑΚ ξεκίνησε στα τέλη του 2011 στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, από το Δρ. Ευάγγελο Ακύλα. Οι κύριες ερευνητικές δραστηριότητες εντοπίζονται στους τομείς της μοντελοποίησης της τύρβης και της εφαρμοσμένης μηχανικής των ρευστών με εφαρμογές σε περιβαλλοντικές ροές. Η μελέτη αυτών των απαιτητικών προβλημάτων ροής οδήγησε σε επιστημονικές δημοσιεύσεις σε ένα ευρύ φάσμα διαφορετικών ερευνητικών τομέων (από τη μετεωρολογία έως την υδραυλική και στη θεμελιώδη μηχανική ρευστών), ενώ η αποκτηθείσα εμπειρογνωμοσύνη έχει οδηγήσει σε επιστημονικές συνεισφορές σε πολλά ερευνητικά έργα. Το εργαστήριο διατηρεί ερευνητικές συνεργασίες και στενές σχέσεις με επιστημονικές και επαγγελματικές ομάδες στην Ευρώπη (ERCOFTAC Group, NOA-Greece, University of Athens, University of Cyprus) και στις Ηνωμένες Πολιτείες (NASA, South West Research Institute, SANDIA Labs) με διαρκή ανταλλαγή ιδεών και τεχνογνωσίας σε θέματα μοντελοποίησης. Το Εργαστήριο προσφέρει καινοτόμες ιδέες μοντελοποίησης για ενδιαφέροντα δυναμικά προβλήματα, θεμελιώδη και εφαρμοσμένα, παρέχοντας ευρείες ευκαιρίες για συνεργασίες με ειδικούς διαφορετικών τομέων εντός και εκτός του ακαδημαϊκού μας περιβάλλοντος.

Σύνδεσμος για την σελίδα του εργαστηρίου: http://www.evangelosakylas.weebly.com/