Εργαστήριο Παρατήρηση Γης για την Πολιτιστική Κληρονομιά

Το Εργαστήριο Παρατήρηση Γης για την Πολιτιστική Κληρονομιά εστιάζεται στην ανάπτυξη και χρήση τηλεπισκοπικών μεθόδων για τη συστηματική παρακολούθηση των αρχαιολογικών τοπίων και μνημείων. Οι εφαρμογές του εργαστηρίου περιλαμβάνουν την επεξεργασία και ανάλυση δορυφορικών αλλά και επίγειων μεθόδων τηλεπισκόπησης με τη χρήση πολυφασματικών και υπερφασματικών δεδομένων όπως επίσης και δεδομένων radar, από διάφορες πηγές συμπεριλαμβανομένου του Διαστημικού Προγράμματος Copernicus.

Περισσότερες πληροφορίες για το εργαστήριο μπορείτε να βρείτε εδώ: https://web.cut.ac.cy/eocult/

 

Εργαστήριο Παρατήρηση Γης για την Πολιτιστική Κληρονομιά

Το Εργαστήριο Παρατήρηση Γης για την Πολιτιστική Κληρονομιά εστιάζεται στην ανάπτυξη και χρήση τηλεπισκοπικών μεθόδων για τη συστηματική παρακολούθηση των αρχαιολογικών τοπίων και μνημείων. Οι εφαρμογές του εργαστηρίου περιλαμβάνουν την επεξεργασία και ανάλυση δορυφορικών αλλά και επίγειων μεθόδων τηλεπισκόπησης με τη χρήση πολυφασματικών και υπερφασματικών δεδομένων όπως επίσης και δεδομένων radar, από διάφορες πηγές συμπεριλαμβανομένου του Διαστημικού Προγράμματος Copernicus.

Περισσότερες πληροφορίες για το εργαστήριο μπορείτε να βρείτε εδώ: https://web.cut.ac.cy/eocult/