Ερευνητική Ομάδα Βελτιστοποιημένων Υλικών και Κλιματικής Καινοτομίας

Η ερευνητική ομάδα Βελτιστοποποιημένων Υλικών και Κλιματικής Καινοτομίας δημιουργήθηκε από τον Δρ. Στέλιο Γιατρό, Επίκουρο Καθηγητή Δομοστατικής Μηχανικης στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής το 2013. Η αποστολή της ομάδας είναι η εφαρμοσμένη έρευνα στην δομοστατική ευστάθεια και ακεραιότητα καινοτόμων πολύ-λειτουργικών υλικών σε συνεργασία με ερευνητικά ιδρύματα και την Βιομηχανία, τόσο από την Κύπρο όσο και από το εξωτερικό. Από το 2016 και την ένταξη του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου στην κοινότητα Γνώσης και Καινοτομίας  της Ευρωπαϊκής Ένωσης EIT Climate-KIC, η ομάδα μας συμμετέχει στο Διεπιστημονικό Εργαστήριο Αειφόρου Ενέργειας του Πανεπιστημίου για θέματα εκπαίδευσης στην κλιματική καινοτομία, κυκλικής οικονομίας στο κατασκευαστικό τομέα και αειφόρου βιο-εμπνευσμένου σχεδιασμού.

Website της ερευνητικής ομάδας: https://fos-cut.weebly.com/

Website του Διεπιστημονικού Εργαστηρίου Αειφόρου Ενέργειας: https://energylab.ac.cy/

 

 

Ερευνητική Ομάδα Βελτιστοποιημένων Υλικών και Κλιματικής Καινοτομίας

Η ερευνητική ομάδα Βελτιστοποποιημένων Υλικών και Κλιματικής Καινοτομίας δημιουργήθηκε από τον Δρ. Στέλιο Γιατρό, Επίκουρο Καθηγητή Δομοστατικής Μηχανικης στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής το 2013. Η αποστολή της ομάδας είναι η εφαρμοσμένη έρευνα στην δομοστατική ευστάθεια και ακεραιότητα καινοτόμων πολύ-λειτουργικών υλικών σε συνεργασία με ερευνητικά ιδρύματα και την Βιομηχανία, τόσο από την Κύπρο όσο και από το εξωτερικό. Από το 2016 και την ένταξη του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου στην κοινότητα Γνώσης και Καινοτομίας  της Ευρωπαϊκής Ένωσης EIT Climate-KIC, η ομάδα μας συμμετέχει στο Διεπιστημονικό Εργαστήριο Αειφόρου Ενέργειας του Πανεπιστημίου για θέματα εκπαίδευσης στην κλιματική καινοτομία, κυκλικής οικονομίας στο κατασκευαστικό τομέα και αειφόρου βιο-εμπνευσμένου σχεδιασμού.

Website της ερευνητικής ομάδας: https://fos-cut.weebly.com/

Website του Διεπιστημονικού Εργαστηρίου Αειφόρου Ενέργειας: https://energylab.ac.cy/