Εισαγωγή - Έρευνα Τμήματος

Η δημιουργία και ανάπτυξη των ερευνητικών εργαστηρίων γίνεται με γνώμονα  τις ερευνητικές δραστηριότητες του ακαδημαϊκού προσωπικού, οι οποίες εντάσσονται σε επιστημονικές ειδικότητες και τομείς που θεωρούνται θεμελιώδεις για την ανάπτυξη της σύγχρονης τεχνολογίας, όπως είναι οι τομείς της επιστήμης των κατασκευών και της αντοχής υλικών, καθώς και της υδραυλικής, των υδραυλικών έργων, της διαχείρισης υδατίνων πόρων, της γεωτεχνικής μηχανικής, της χωρικής ανάλυσης, της γεωπληροφορικής, της τοπογραφίας, της οδοποιίας, των μεταφορών, της περιβαλλοντικής μηχανικής και γενικότερα των εφαρμοσμένων τεχνολογιών,  αλλά και σε  διεπιστημονικά θέματα τα οποία δεν υπάγονται απόλυτα σε κάποιον από τους προαναφερθέντες τομείς.

Το προσωπικό του Τμήματος έχει εκτεταμένη και σημαντική συμμετοχή σε εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή ερευνητικά προγράμματα. Το Τμήμα κατέλαβε την πρώτη θέση στην εξασφάλιση κεφαλαίων για πολλά έργα σε ολόκληρο το πανεπιστήμιο, από διαφορετικές πηγές χρηματοδότησης
όπως:

 • Εθνικά Ταμεία (Διαρθρωτικά Ταμεία, Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας κ.λπ.)
 • EC (HORIZON 2020, FP7, FP6, LIFE +, PRIMA, MED, ERASMUS + κλπ)
 • Βιομηχανία

Η μεγαλύτερη επιτυχία του πανεπιστημίου είναι το έργο «EXCELSIOR» TEAMING H2020 Widespread Phase 2 (www.excelsior2020.eu) (44 εκ. ευρώ). Μέσω του «ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ: Ερευνητικό Κέντρο Αριστείας για την Παρακολούθηση της Γης και την Παρακολούθηση του Περιβάλλοντος από το Διάστημα» με το ακρωνύμιο: «EXCELSIOR», Ορίζοντας 2020 Widspread Teaming Phase 2, ένα νέο, αυτόνομο και αυτοσυντηρούμενο Κέντρο Αριστείας θα δημιουργηθεί με όνομα «ERATOSTHENES Centre of Excellence (ECoE)» (www.eratosthenes.org.cy) , ως αποτέλεσμα της αναβάθμισης του υπάρχοντος Εργαστηρίου Τηλεπισκόπησης και Γεωπεριβάλλοντος, που λειτουργεί στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Γεωπληροφορικής της Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) από το 2007. Μέσα στα επόμενα 7 χρόνια, το ECoE θα γίνει ένας παγκόσμιος κλάδος Ψηφιακού Κέντρου Καινοτομίας (Digital Innovation Hub - DIH) για την Παρατήρηση Γης και της Χωρικής Πληροφορίας αποσκοπώντας να γίνει ως το κέντρο αναφοράς στην Ανατολική Μεσόγειο, τη Μέση Ανατολή και την Βόρεια Αφρική (περιοχή EMMENA).

Ακολουθεί μια λίστα με επιλεγμένα χρηματοδοτούμενα έργα:

 1. EXCELSIOR H2020 TEAMING PHASE 2 www.excelsior2020.eu
 2. MEDSTACH H2020 TEAMING PHASE 1 http://medstach.eu/
 3. ISTOS H2020 TWINNING https://cordis.europa.eu/project/id/952300
 4. ATHENA H2020 TWINNG www.athena2020.eu
 5. RESEARCH H2020 RISE https://www.re-se-arch.eu/
 6. Imareculture H2020 https://imareculture.eu/
 7. SAFER H2020 http://safer.cut.ac.cy/
 8. GEOWINDSAT http://geowindsat.cut.ac.cy/
 9. SAROCY http://sarocy.cut.ac.cy/
 10. MEDSAL http://medsal.eu/
 11. SUPERB https://superbcy.com
 12. CYCLOPS https://cyclops.cy/
 13. NAVIGATOR http://web.cut.ac.cy/navigator/
 14. SMARTEN http://www.smarten-itn.eu/
 15. ASTARTE http://astarte.cut.ac.cy/
 16. SIROCCO https://sirocco.cut.ac.cy/
 17. ENGINEER http://engineer.cut.ac.cy/

Εισαγωγή - Έρευνα Τμήματος

Η δημιουργία και ανάπτυξη των ερευνητικών εργαστηρίων γίνεται με γνώμονα  τις ερευνητικές δραστηριότητες του ακαδημαϊκού προσωπικού, οι οποίες εντάσσονται σε επιστημονικές ειδικότητες και τομείς που θεωρούνται θεμελιώδεις για την ανάπτυξη της σύγχρονης τεχνολογίας, όπως είναι οι τομείς της επιστήμης των κατασκευών και της αντοχής υλικών, καθώς και της υδραυλικής, των υδραυλικών έργων, της διαχείρισης υδατίνων πόρων, της γεωτεχνικής μηχανικής, της χωρικής ανάλυσης, της γεωπληροφορικής, της τοπογραφίας, της οδοποιίας, των μεταφορών, της περιβαλλοντικής μηχανικής και γενικότερα των εφαρμοσμένων τεχνολογιών,  αλλά και σε  διεπιστημονικά θέματα τα οποία δεν υπάγονται απόλυτα σε κάποιον από τους προαναφερθέντες τομείς.

Το προσωπικό του Τμήματος έχει εκτεταμένη και σημαντική συμμετοχή σε εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή ερευνητικά προγράμματα. Το Τμήμα κατέλαβε την πρώτη θέση στην εξασφάλιση κεφαλαίων για πολλά έργα σε ολόκληρο το πανεπιστήμιο, από διαφορετικές πηγές χρηματοδότησης
όπως:

 • Εθνικά Ταμεία (Διαρθρωτικά Ταμεία, Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας κ.λπ.)
 • EC (HORIZON 2020, FP7, FP6, LIFE +, PRIMA, MED, ERASMUS + κλπ)
 • Βιομηχανία

Η μεγαλύτερη επιτυχία του πανεπιστημίου είναι το έργο «EXCELSIOR» TEAMING H2020 Widespread Phase 2 (www.excelsior2020.eu) (44 εκ. ευρώ). Μέσω του «ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ: Ερευνητικό Κέντρο Αριστείας για την Παρακολούθηση της Γης και την Παρακολούθηση του Περιβάλλοντος από το Διάστημα» με το ακρωνύμιο: «EXCELSIOR», Ορίζοντας 2020 Widspread Teaming Phase 2, ένα νέο, αυτόνομο και αυτοσυντηρούμενο Κέντρο Αριστείας θα δημιουργηθεί με όνομα «ERATOSTHENES Centre of Excellence (ECoE)» (www.eratosthenes.org.cy) , ως αποτέλεσμα της αναβάθμισης του υπάρχοντος Εργαστηρίου Τηλεπισκόπησης και Γεωπεριβάλλοντος, που λειτουργεί στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Γεωπληροφορικής της Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) από το 2007. Μέσα στα επόμενα 7 χρόνια, το ECoE θα γίνει ένας παγκόσμιος κλάδος Ψηφιακού Κέντρου Καινοτομίας (Digital Innovation Hub - DIH) για την Παρατήρηση Γης και της Χωρικής Πληροφορίας αποσκοπώντας να γίνει ως το κέντρο αναφοράς στην Ανατολική Μεσόγειο, τη Μέση Ανατολή και την Βόρεια Αφρική (περιοχή EMMENA).

Ακολουθεί μια λίστα με επιλεγμένα χρηματοδοτούμενα έργα:

 1. EXCELSIOR H2020 TEAMING PHASE 2 www.excelsior2020.eu
 2. MEDSTACH H2020 TEAMING PHASE 1 http://medstach.eu/
 3. ISTOS H2020 TWINNING https://cordis.europa.eu/project/id/952300
 4. ATHENA H2020 TWINNG www.athena2020.eu
 5. RESEARCH H2020 RISE https://www.re-se-arch.eu/
 6. Imareculture H2020 https://imareculture.eu/
 7. SAFER H2020 http://safer.cut.ac.cy/
 8. GEOWINDSAT http://geowindsat.cut.ac.cy/
 9. SAROCY http://sarocy.cut.ac.cy/
 10. MEDSAL http://medsal.eu/
 11. SUPERB https://superbcy.com
 12. CYCLOPS https://cyclops.cy/
 13. NAVIGATOR http://web.cut.ac.cy/navigator/
 14. SMARTEN http://www.smarten-itn.eu/
 15. ASTARTE http://astarte.cut.ac.cy/
 16. SIROCCO https://sirocco.cut.ac.cy/
 17. ENGINEER http://engineer.cut.ac.cy/