Εισαγωγή - Έρευνα Τμήματος

Η δημιουργία και ανάπτυξη των ερευνητικών εργαστηρίων γίνεται με γνώμονα  τις ερευνητικές δραστηριότητες του ακαδημαϊκού προσωπικού, οι οποίες εντάσσονται σε επιστημονικές ειδικότητες και τομείς που θεωρούνται θεμελιώδεις για την ανάπτυξη της σύγχρονης τεχνολογίας, όπως είναι οι τομείς της επιστήμης των κατασκευών και της αντοχής υλικών, καθώς και της υδραυλικής, των υδραυλικών έργων, της διαχείρισης υδατίνων πόρων, της γεωτεχνικής μηχανικής, της γεωπληροφορικής, της τοπογραφίας, της οδοποιίας, των μεταφορών, της περιβαλλοντικής μηχανικής και γενικότερα των εφαρμοσμένων τεχνολογιών,  αλλά και σε  διεπιστημονικά θέματα τα οποία δεν υπάγονται απόλυτα σε κάποιον από τους προαναφερθέντες τομείς.

 

Εισαγωγή - Έρευνα Τμήματος

Η δημιουργία και ανάπτυξη των ερευνητικών εργαστηρίων γίνεται με γνώμονα  τις ερευνητικές δραστηριότητες του ακαδημαϊκού προσωπικού, οι οποίες εντάσσονται σε επιστημονικές ειδικότητες και τομείς που θεωρούνται θεμελιώδεις για την ανάπτυξη της σύγχρονης τεχνολογίας, όπως είναι οι τομείς της επιστήμης των κατασκευών και της αντοχής υλικών, καθώς και της υδραυλικής, των υδραυλικών έργων, της διαχείρισης υδατίνων πόρων, της γεωτεχνικής μηχανικής, της γεωπληροφορικής, της τοπογραφίας, της οδοποιίας, των μεταφορών, της περιβαλλοντικής μηχανικής και γενικότερα των εφαρμοσμένων τεχνολογιών,  αλλά και σε  διεπιστημονικά θέματα τα οποία δεν υπάγονται απόλυτα σε κάποιον από τους προαναφερθέντες τομείς.