Το Τμήμα

Εισαγωγή

Το Τμήμα προσφέρει τις δύο πιο κάτω κατευθύνσεις με τα αντίστοιχα προγράμματα σπουδών τα οποία καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες του 21ου αιώνα.

  • Πολιτικών Μηχανικών
  • Τοπογράφων Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής

Οι εν λόγω ειδικεύσεις διαδραματίζουν έναν σημαντικό ρόλο στον προσδιορισμό, την ταξινόμηση, την διαμόρφωση, την δημιουργία και την διατήρηση του οικοδομημένου περιβάλλοντος έτσι ώστε να προσαρμόζεται με πλήρη αρμονία στο φυσικό περιβάλλον.

 

Οι Πολιτικοί Μηχανικοί είναι αρμόδιοι για τον προγραμματισμό, τον σχεδιασμό, την κατασκευή και τη συντήρηση των κτηρίων, δρόμων και γεφυρών, λιμανιών, φραγμάτων, παράκτιων υποδομών, αερολιμένων, συστημάτων τροφοδοσίας νερού, παροχής καθαρού νερού και υγειονομικής φροντίδας κ.ά. Το επάγγελμα του Πολιτικού Μηχανικού προσφέρει ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών ευκαιριών στους κατόχους του τόσο σε εθνικό αλλά και σε διεθνές επίπεδο. Οι Πολιτικοί Μηχανικοί σήμερα έχουν την ευκαιρία να εφαρμόσουν τις δεξιότητές τους σε διάφορα κατασκευαστικά έργα μικρής και μεγάλης εμβέλειας, αλλά επίσης τους δίνεται η ευκαιρία να εργαστούν σε ομάδες μελετών όπου συμμετέχουν άτομα από ένα ευρύ φάσμα ειδικοτήτων. Με αυτές τις δυνατότητες οι Πολιτικοί Μηχανικοί μπορούν να βοηθήσουν στην κατασκευή κτιρίων με την χρήση οικολογικών συστημάτων καθώς και στην ανάπτυξη και παροχή πρακτικών λύσεων όπως την μέθοδο ανάλυσης του ‘κύκλου ζωής’ χρησιμοποιώντας ευφυή αστικά συστήματα και δίκτυα υποδομών. Όλο και περισσότερο δίνεται η ευκαιρία στους Πολιτικούς Μηχανικούς να έρθουν σε επαφή με νέες τεχνολογίες που θα τους επιτρέψουν να αναπτύξουν τις αποτελεσματικότερες λύσεις και να έχουν μια σημαντική συμβολή στην κοινωνία.

Οι Τοπογράφοι Μηχανικοί και Μηχανικοί Γεωπληροφορικής είναι αρμόδιοι για την μέτρηση, μελέτη και διαχείριση του τρισδιάστατου χώρου μέσω της ανάπτυξης και εφαρμογής πολύπλοκων τεχνικών, ανάλυσης, επεξεργασίας και ερμηνείας μεγάλης έκτασης μετρητικών και ποιοτικών πληροφοριών οι οποίες προέρχονται από το τρισδιάστατο γεωγραφικό μας περιβάλλον. Οι Τοπογράφοι Μηχανικοί και Μηχανικοί Γεωπληροφορικής είναι αρμόδιοι για την ανάπτυξη νέων μεθόδων και τεχνικών μέτρησης καθώς επίσης και στην μελέτη των αλληλεξαρτήσεων και μεταβολών των επίκτητων πληροφοριών αναλόγως των εφαρμογών τους. Αυτές οι εφαρμογές κυμαίνονται από τοπογραφικές, φωτογραμμετρικές, υδρογραφικές, γεωδαιτικές και γεωφυσικές έρευνες, τηλεπισκόπηση και τα γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών (GIS) ως τον τοπικό και περιφερειακό προγραμματισμό, τον περιβαλλοντικό έλεγχο, την αρχαιολογία και την παράκτια διαχείριση κ.ά.

Οι δύο κατευθύνσεις του Πολιτικού Μηχανικού και του Τοπογράφου Μηχανικού περιλαμβάνουν επίσης περιοχές έρευνας και εκπαίδευσης όπως η διαχείριση Υδάτινων Πόρων και τον σχεδιασμό, μελέτη και λειτουργία μεταφορικών συστημάτων.

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου στοχεύει να αναπτύξει υψηλού επιπέδου προγράμματα σπουδών που θα οδηγούν τους σπουδαστές στην εξασφάλιση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών. Oι απόφοιτοι του Τμήματος θα μπορούν να εργαστούν σε ένα δυναμικό και ενθαρρυντικό περιβάλλον που θα τους επιτρέπει να μπορούν να αναπτύξουν το ευρύ φάσμα των δεξιοτήτων τους κάνοντας έτσι σημαντική την παρουσία τους στην καλυτέρευση και βελτίωση της ποιότητα ζωής και των υποδομών του χώρου του οποίου δραστηριοποιούνται.

 

Ακολουθήστε μας στο Facebook του τμήματος.

Όραμα - Στόχοι

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών θα παρέχει προγράμματα σπουδών και έρευνας υψηλής ποιότητας με διεθνείς προσανατολισμούς. Το Τμήμα θα προσφέρει στους σπουδαστές την ευκαιρία να αναπτύξουν ένα ισχυρό τεχνικό και θεωρητικό υπόβαθρο μέσω των προγραμμάτων σπουδών τους. Επίσης οι σπουδαστές θα κατανοήσουν καλύτερα την πρακτική σημασία της κατεύθυνσης που θα επιλέξουν με σκοπό την ανάπτυξη των αναγκαίων δεξιοτήτων για μελλοντική δραστηριοποίηση τους στον επαγγελματικό τους χώρο.

Το Τμήμα στοχεύει στην άμεση εμπλοκή του με τη βιομηχανία, τα γραφεία μελετών και τους δημόσιους φορείς. Αυτό θα δώσει στους σπουδαστές την ευκαιρία να έρθουν σε άμεση επαφή με τις τρέχουσες εξελίξεις του Πολιτικού Μηχανικού και του Τοπογράφου Μηχανικού και ταυτόχρονα να εργαστούν παράλληλα με τους επαγγελματίες μέσω της πρακτικής εξάσκησής τους.

Το Τμήμα στοχεύει στην ανάπτυξη συνεργασιών με άλλα ακαδημαϊκά ιδρύματα από τον Ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο καθώς και στην ενθάρρυνση τόσο του θεσμού ανταλλαγής των φοιτητών όσο και της καθιέρωσης του θεσμού της συνεργασίας μέσω των επισκεπτών ακαδημαϊκών βοηθώντας έτσι σημαντικά με την δική τους εξειδίκευση τους μεταπτυχιακούς και προπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος.

Τα προγράμματα σπουδών του Τμήματος στοχεύουν στην παροχή στους σπουδαστές ενός θεωρητικού και τεχνικού υπόβαθρου στις κατευθύνσεις του Πολιτικού Μηχανικού και Τοπογράφου Μηχανικού και Μηχανικού Γεωπληροφορικής λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες και μελλοντικές ανάγκες της κοινωνίας. Η σειρά των επιλεγομένων μαθημάτων που προσφέρονται από το τμήμα και για τις δύο κατευθύνσεις θα παρέχει τους σπουδαστές την ευκαιρία να επιλέξουν από τις πιο σύγχρονες θεματικές περιοχές όπως οι υπεράκτιες κατασκευές, η αντοχή στον χρόνο και διαχείριση επικινδυνότητας κατασκευών, η ραδιομετρία και η μικροκυματική, η αποτύπωση μνημείων, οι εκτιμήσεις αξιών ακινήτων κ.α.

 

Συμβούλιο Τμήματος

 

Πρόεδρος

Χριστόδουλος Δανέζης, Αναπληρωτής Καθηγητής

Αναπληρωτής Πρόεδρος

Έλια Ταντελέ, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Μέλη

Ευάγγελος Ακύλας, Καθηγητής

Φαίδων Κυριακίδης, Καθηγητής

Τούλα Ονουφρίου, Καθηγήτρια

Δημήτριος Σκαρλάτος, Καθηγητής

Διόφαντος Χατζημιτσής, Καθηγητής

Κρίστης Χρυσοστόμου, Καθηγητής

Στυλιανός Γιατρός, Αναπληρωτής Καθηγητής

Λύσανδρος Παντελίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής

Άθως Αγαπίου, Επίκουρος Καθηγητής

Νικόλας Κυριακίδης, Επίκουρος Καθηγητής

Απόστολος Παπακωνσταντίνου, Επίκουρος Καθηγητής

Χρύσης Παπαλεοντίου, Επίκουρος Καθηγητής

Δημήτρης Δημητρίου, Λέκτορας

Ηλίας Γραβάνης, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ)

 

Εκπρόσωποι Φοιτητών

Μοχαματ Μαχτι Ασσάφ

Κατερίνα Ιωάννου

Στυλιανός Λάμπρου

Χριστόδουλος Φλωρίδης

Σωτήρης Χριστοδούλου