Ερευνητική Ομάδα Infrastructure

Η Δρ. Έλια A. Ταντελέ ίδρυσε και καθιέρωσε την ερευνητική ομάδα Infrastructure: συντήρηση, παρακολούθηση, αξιοπιστία, βελτιστοποίηση.

Η ομάδα έρευνας Infrastructure περιλαμβάνει τους ακόλουθους τομείς διεθνούς ερευνητικής ισχύος:

 1. Βέλτιστες στρατηγικές συντήρησης για γέφυρες  ΟΣ,
 2. Αξιοπιστία και ανάλυση διακινδύνευσης κατασκευών,
 3. Προληπτική παρακολούθηση της υγείας κατασκευών σε συνδυασμό με βελτιστοποίηση συντήρησης με βάση την αξιοπιστία,
 4. Βελτιστοποίηση κόστους κύκλου ζωής για συντήρηση υποδομών,
 5. Συντήρηση με βάση την  παρακολούθηση,
 6. Παρακολούθηση της δομικής ακεραιότητας των επιδεινούμενων υποδομών,
 7. Διάβρωση χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος,
 8. Απόδοση, αντοχή στο χρόνο και αξιοπιστία των δομικών μελών,
 9. Θέματα αειφορίας για τις κατασκευές.

 

Website της ερευνητικής ομάδας: http://infrastructure-cure.com/

 

Ερευνητική Ομάδα Infrastructure

Η Δρ. Έλια A. Ταντελέ ίδρυσε και καθιέρωσε την ερευνητική ομάδα Infrastructure: συντήρηση, παρακολούθηση, αξιοπιστία, βελτιστοποίηση.

Η ομάδα έρευνας Infrastructure περιλαμβάνει τους ακόλουθους τομείς διεθνούς ερευνητικής ισχύος:

 1. Βέλτιστες στρατηγικές συντήρησης για γέφυρες  ΟΣ,
 2. Αξιοπιστία και ανάλυση διακινδύνευσης κατασκευών,
 3. Προληπτική παρακολούθηση της υγείας κατασκευών σε συνδυασμό με βελτιστοποίηση συντήρησης με βάση την αξιοπιστία,
 4. Βελτιστοποίηση κόστους κύκλου ζωής για συντήρηση υποδομών,
 5. Συντήρηση με βάση την  παρακολούθηση,
 6. Παρακολούθηση της δομικής ακεραιότητας των επιδεινούμενων υποδομών,
 7. Διάβρωση χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος,
 8. Απόδοση, αντοχή στο χρόνο και αξιοπιστία των δομικών μελών,
 9. Θέματα αειφορίας για τις κατασκευές.

 

Website της ερευνητικής ομάδας: http://infrastructure-cure.com/