Εργαστήριο Θαλάσσιας Πολιτικής Μηχανικής

Το Εργαστήριο Θαλάσσιας Πολιτικής Μηχανικής ασχολείται με την έρευνα σε κυρίαρχους τομείς του αντικειμένου, όπως είναι: 

  1. Η υπολογιστική ανάλυση και σχεδιασμός θαλάσσιων έργων και ανάλυση θαλάσσιου περιβάλλοντος,
  2. Η αλληλεπίδραση κύματος κατασκευών και
  3. Η παρακολούθηση ακεραιότητας θαλάσσιων υποδομών και θαλάσσιου περιβάλλοντος.
     

Εργαστήριο Θαλάσσιας Πολιτικής Μηχανικής

Το Εργαστήριο Θαλάσσιας Πολιτικής Μηχανικής ασχολείται με την έρευνα σε κυρίαρχους τομείς του αντικειμένου, όπως είναι: 

  1. Η υπολογιστική ανάλυση και σχεδιασμός θαλάσσιων έργων και ανάλυση θαλάσσιου περιβάλλοντος,
  2. Η αλληλεπίδραση κύματος κατασκευών και
  3. Η παρακολούθηση ακεραιότητας θαλάσσιων υποδομών και θαλάσσιου περιβάλλοντος.