Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής

Με ιδιαίτερη χαρά σας υποδέχομαι στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ). Ως εκλεγμένος Πρόεδρος του Τμήματος, σας προσκαλώ να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα υψηλού επιπέδου προπτυχιακά και μεταπτυχιακά  προγράμματα σπουδών μας που έχουν σχεδιαστεί ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις. Επίσης, μπορείτε να ενημερωθείτε για τις ερευνητικές δραστηριότητες και τα σημαντικά επιτεύγματα του Προσωπικού του Τμήματος.

Ένα από τα ορόσημα του 2020 είναι και η λειτουργία του Eratosthenes Research Center of Excellence, του πρώτου ερευνητικού κέντρου της Λεμεσού, που προέκυψε από το Ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα Excelsior του Τμήματος μας.

Το Τμήμα μας συνεχίζει τις προσπάθειές του, πρωτίστως, για ποιοτική εκπαίδευση όπως και για ακαδημαϊκή και ερευνητική αριστεία, προσφέροντας παράλληλα τις υπηρεσίες του στην κοινωνία τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Ελπίζοντας ότι θα παρακολουθείτε συχνά τις ειδήσεις από την πορεία μας προς την εκπαιδευτική και επιστημονική αριστεία, σας εύχομαι καλή συνέχεια στην εικονική περιήγησή σας


Ευάγγελος Ακύλας

Λεμεσός, Δεκέμβριος 2020

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής

Με ιδιαίτερη χαρά σας υποδέχομαι στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ). Ως εκλεγμένος Πρόεδρος του Τμήματος, σας προσκαλώ να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα υψηλού επιπέδου προπτυχιακά και μεταπτυχιακά  προγράμματα σπουδών μας που έχουν σχεδιαστεί ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις. Επίσης, μπορείτε να ενημερωθείτε για τις ερευνητικές δραστηριότητες και τα σημαντικά επιτεύγματα του Προσωπικού του Τμήματος.

Ένα από τα ορόσημα του 2020 είναι και η λειτουργία του Eratosthenes Research Center of Excellence, του πρώτου ερευνητικού κέντρου της Λεμεσού, που προέκυψε από το Ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα Excelsior του Τμήματος μας.

Το Τμήμα μας συνεχίζει τις προσπάθειές του, πρωτίστως, για ποιοτική εκπαίδευση όπως και για ακαδημαϊκή και ερευνητική αριστεία, προσφέροντας παράλληλα τις υπηρεσίες του στην κοινωνία τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Ελπίζοντας ότι θα παρακολουθείτε συχνά τις ειδήσεις από την πορεία μας προς την εκπαιδευτική και επιστημονική αριστεία, σας εύχομαι καλή συνέχεια στην εικονική περιήγησή σας


Ευάγγελος Ακύλας

Λεμεσός, Δεκέμβριος 2020