Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής

Με ιδιαίτερη χαρά σας υποδέχομαι στον ιστοχώρο του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ). Ως πρόσφατα εκλεγμένος Πρόεδρος του Τμήματος, σας προσκαλώ να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προσφερόμενα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, και να ενημερωθείτε για τις ερευνητικές δραστηριότητες και τα σημαντικά επιτεύγματα του Προσωπικού του Τμήματος.

Ένα από τα ορόσημα του 2015 ήταν η ολοκλήρωση της πρώτης εξωτερικής αξιολόγησης του Τμήματος από ειδική επιτροπή καταξιωμένων ακαδημαϊκών από το Ισραήλ, τη Γερμανία και την Αγγλία κατά το διάστημα 23-25 Νοεμβρίου 2015. Θεωρώ ότι ένα σύντομο απόσπασμα από την έκθεση των εμπειρογνωμόνων είναι αρκετό για να μεταδώσει το πολύ θετικό πρόσημο της όλης αξιολόγησης.

"We would also like to express our admiration of the phenomenal progress the Department has made in both research and teaching in Civil Engineering and Geomatics in the relatively short period of 8 years since it came into existence. This is indeed a testament to the dedication and commitment of your staff and the leadership of the Department."

"In this short period you have managed to develop two well-balanced and internationally competitive 1st degree programmes, both of which seem to run well and have a good reputation. We were impressed by the quality of the members of academic staff including the younger staff and new appointees and applaud the University’s policy of providing a generous start-up fund to newly appointed academic staff. In research we were impressed by the great variety of innovative projects in many different fields undertaken by your academic staff which while diverse nevertheless maintain relevance to the overall brand and objectives of the Department. The Department has also managed to maintain a high level of service to society through their extensive engagement with public and private sector organisations in research, professional public activities and consultancy projects.”

 

 

 

Πράγματι, το Τμήμα μας είναι υπερήφανο για τα επιτεύγματα του παρελθόντος και συνεχίζει τις προσπάθειές του για ποιοτική εκπαίδευση, ακαδημαϊκή και ερευνητική αριστεία, προσφέροντας παράλληλα τις υπηρεσίες του στην κοινωνία τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Για παράδειγμα, η Καθηγήτρια κα Ονουφρίου είναι Πρόεδρος του Συμβουλίου της Εταιρίας Υδρογονανθράκων Κύπρου (ΕΥΚ). Ο Καθηγητής κ. Χρυσοστόμου είναι Πρόεδρος δύο Αντιπροσωπειών της Κύπρου σε διεθνείς οργανισμούς: (α) στη Fédération International du Béton (fib) Technical Council and General Assembly, και (β) στην Technical Committee 250 of the European Standardization Body (CEN TC/250). Ο Καθηγητής κ. Χατζημιτσής είναι μέλος της Εθνικής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων που ορίστηκε από την Κυπριακή Δημοκρατία για την αξιολόγηση των προσπαθειών της Κύπρου προς ένταξη ως πλήρες μέλος της European Space Agency (ESA). Επιπλέον, τα μέλη του Προσωπικού του Τμήματος διαδραματίζουν σημαντικότατο ρόλο στη Διοίκηση του Πανεπιστημίου: ο Καθηγητής κ. Χατζημιτσής έχει εκλεγεί στη θέση του Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, αντικαθιστώντας την Καθηγήτρια κα Ονουφρίου, ο Καθηγητής κ. Χρυσοστόμου έχει εκλεγεί στη θέση του Αντιπρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, ενώ ο Καθηγητής κ. Κυριακίδης είναι Κοσμήτορας της Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας.

Κλείνοντας, θα ήθελα να σημειώσω με ιδιαίτερη χαρά τη λειτουργία από το Σεπτέμβριο του 2016 του δεύτερου προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος με τίτλο «Γεωπληροφορική και Γεωχωρικές Τεχνολογίες», η οποία αναμένεται να αποτελέσει την απαρχή μιας νέας εποχής για το Τμήμα μας. Ελπίζοντας ότι θα παρακολουθείτε συχνά τις ενδιαφέρουσες ειδήσεις από την πορεία μας προς την εκπαιδευτική και επιστημονική αριστεία, σας εύχομαι καλή συνέχεια στην εικονική περιήγησή σας στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής του ΤΕΠΑΚ.


Ευάγγελος Ακύλας

Λεμεσός, Μάρτιος 2017

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής

Με ιδιαίτερη χαρά σας υποδέχομαι στον ιστοχώρο του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ). Ως πρόσφατα εκλεγμένος Πρόεδρος του Τμήματος, σας προσκαλώ να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προσφερόμενα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, και να ενημερωθείτε για τις ερευνητικές δραστηριότητες και τα σημαντικά επιτεύγματα του Προσωπικού του Τμήματος.

Ένα από τα ορόσημα του 2015 ήταν η ολοκλήρωση της πρώτης εξωτερικής αξιολόγησης του Τμήματος από ειδική επιτροπή καταξιωμένων ακαδημαϊκών από το Ισραήλ, τη Γερμανία και την Αγγλία κατά το διάστημα 23-25 Νοεμβρίου 2015. Θεωρώ ότι ένα σύντομο απόσπασμα από την έκθεση των εμπειρογνωμόνων είναι αρκετό για να μεταδώσει το πολύ θετικό πρόσημο της όλης αξιολόγησης.

"We would also like to express our admiration of the phenomenal progress the Department has made in both research and teaching in Civil Engineering and Geomatics in the relatively short period of 8 years since it came into existence. This is indeed a testament to the dedication and commitment of your staff and the leadership of the Department."

"In this short period you have managed to develop two well-balanced and internationally competitive 1st degree programmes, both of which seem to run well and have a good reputation. We were impressed by the quality of the members of academic staff including the younger staff and new appointees and applaud the University’s policy of providing a generous start-up fund to newly appointed academic staff. In research we were impressed by the great variety of innovative projects in many different fields undertaken by your academic staff which while diverse nevertheless maintain relevance to the overall brand and objectives of the Department. The Department has also managed to maintain a high level of service to society through their extensive engagement with public and private sector organisations in research, professional public activities and consultancy projects.”

 

 

 

Πράγματι, το Τμήμα μας είναι υπερήφανο για τα επιτεύγματα του παρελθόντος και συνεχίζει τις προσπάθειές του για ποιοτική εκπαίδευση, ακαδημαϊκή και ερευνητική αριστεία, προσφέροντας παράλληλα τις υπηρεσίες του στην κοινωνία τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Για παράδειγμα, η Καθηγήτρια κα Ονουφρίου είναι Πρόεδρος του Συμβουλίου της Εταιρίας Υδρογονανθράκων Κύπρου (ΕΥΚ). Ο Καθηγητής κ. Χρυσοστόμου είναι Πρόεδρος δύο Αντιπροσωπειών της Κύπρου σε διεθνείς οργανισμούς: (α) στη Fédération International du Béton (fib) Technical Council and General Assembly, και (β) στην Technical Committee 250 of the European Standardization Body (CEN TC/250). Ο Καθηγητής κ. Χατζημιτσής είναι μέλος της Εθνικής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων που ορίστηκε από την Κυπριακή Δημοκρατία για την αξιολόγηση των προσπαθειών της Κύπρου προς ένταξη ως πλήρες μέλος της European Space Agency (ESA). Επιπλέον, τα μέλη του Προσωπικού του Τμήματος διαδραματίζουν σημαντικότατο ρόλο στη Διοίκηση του Πανεπιστημίου: ο Καθηγητής κ. Χατζημιτσής έχει εκλεγεί στη θέση του Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, αντικαθιστώντας την Καθηγήτρια κα Ονουφρίου, ο Καθηγητής κ. Χρυσοστόμου έχει εκλεγεί στη θέση του Αντιπρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, ενώ ο Καθηγητής κ. Κυριακίδης είναι Κοσμήτορας της Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας.

Κλείνοντας, θα ήθελα να σημειώσω με ιδιαίτερη χαρά τη λειτουργία από το Σεπτέμβριο του 2016 του δεύτερου προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος με τίτλο «Γεωπληροφορική και Γεωχωρικές Τεχνολογίες», η οποία αναμένεται να αποτελέσει την απαρχή μιας νέας εποχής για το Τμήμα μας. Ελπίζοντας ότι θα παρακολουθείτε συχνά τις ενδιαφέρουσες ειδήσεις από την πορεία μας προς την εκπαιδευτική και επιστημονική αριστεία, σας εύχομαι καλή συνέχεια στην εικονική περιήγησή σας στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής του ΤΕΠΑΚ.


Ευάγγελος Ακύλας

Λεμεσός, Μάρτιος 2017