Υποδομές τμήματος - εισαγωγή

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής διαθέτει ερευνητικά κέντρα, εργαστήρια και ερευνητικές ομάδες που προάγουν την έρευνα σε τομείς σχετικούς με το τμήμα καθώς επίσης είναι άρτια εξοπλισμένα για σκόπους υποστήριξης των προγραμμάτων σπουδών του και των ερευνητικών του δραστηριοτήτων.

Στις παρακάτω σελίδες μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες:

 

 

 

 

 

Υποδομές τμήματος - εισαγωγή

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής διαθέτει ερευνητικά κέντρα, εργαστήρια και ερευνητικές ομάδες που προάγουν την έρευνα σε τομείς σχετικούς με το τμήμα καθώς επίσης είναι άρτια εξοπλισμένα για σκόπους υποστήριξης των προγραμμάτων σπουδών του και των ερευνητικών του δραστηριοτήτων.

Στις παρακάτω σελίδες μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες: