Υποδομές τμήματος - εισαγωγή

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής διαθέτει εργαστήρια άρτια εξοπλισμένα για σκόπους υποστήριξης των προγραμμάτων σπουδών του κάθως και των ερευνητικών του δραστηριοτήτων.


 

 
   

 


 

 

 

 

Υποδομές τμήματος - εισαγωγή

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής διαθέτει εργαστήρια άρτια εξοπλισμένα για σκόπους υποστήριξης των προγραμμάτων σπουδών του κάθως και των ερευνητικών του δραστηριοτήτων.