Φοιτητικός Όμιλος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής (CI.GE.Soc)

Το 2012 μετά από παρότρυνση του Τμήματος αλλά και το ενδιαφέρον των φοιτητών ιδρύθηκε ο όμιλος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής (CI.GE.Soc).

Σκοπός του ομίλου είναι η προβολή του τμήματος ΠΟΜΗΓΕ μέσα από εκδηλώσεις και δραστηριότητες, καθώς και η διασύνδεση του ομίλου μας με άλλους συλλόγους ή εταιρίες στην Κύπρο και το εξωτερικό.

Ο αριθμός τον φοιτητών που είναι εγγεγραμμένοι σαν μέλη του ομίλου ανέρχεται στους 100.


 

 

Φοιτητικός Όμιλος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής (CI.GE.Soc)

Το 2012 μετά από παρότρυνση του Τμήματος αλλά και το ενδιαφέρον των φοιτητών ιδρύθηκε ο όμιλος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής (CI.GE.Soc).

Σκοπός του ομίλου είναι η προβολή του τμήματος ΠΟΜΗΓΕ μέσα από εκδηλώσεις και δραστηριότητες, καθώς και η διασύνδεση του ομίλου μας με άλλους συλλόγους ή εταιρίες στην Κύπρο και το εξωτερικό.

Ο αριθμός τον φοιτητών που είναι εγγεγραμμένοι σαν μέλη του ομίλου ανέρχεται στους 100.