Φοιτητές και χρήση ουσιών

Για πολλούς φοιτητές η περίοδος στο Πανεπιστήμιο είναι το σημείο στη ζωή τους που βιώνουν την εμπειρία της λήψης αποφάσεων για τον εαυτό τους. Έχουν λιγότερα όρια στις επιλογές τους και χωρίς του γονείς μαζί ίσως να παρουσιαστούν ανεπιθύμητες καταστάσεις. Δεν είναι έκπληξη το ότι για κάποια άτομα ξεκινά ο πειραματισμός στη συμπεριφορά και στη χρήση ουσιών. Επειδή το συγκεκριμένο θέμα τυγχάνει πολύ λεπτού χειρισμού επιβάλλεται ιδιαίτερη προσοχή.

Είναι βοηθητικό να μην υπάρξουν βιαστικά συμπεράσματα και είναι ορθό να αναφερθεί ότι όσα χαρακτηριστικά συμπτώματα και να συνυπάρχουν δεν σημαίνουν κατ’ ανάγκη χρήση ουσιών χωρίς την παραδοχή του ατόμου ή την αξιολόγηση από ειδικούς. Εάν ένας φοιτητής /τρια σας προσεγγίσει και σας αναφέρει ότι έχει εξαρτηθεί από ουσίες ή κάνει συχνή χρήση τότε δώστε την ευκαιρία να αναφέρει τα συναισθήματα και δείξετε κατανόηση.

Συγκεντρωθείτε στο τι συμβαίνει ακριβώς αυτή τη στιγμή, τι ουσίες χρησιμοποιεί και με ποια συχνότητα. Αυτό που είναι σημαντικό είναι να ακούσετε και να δείξετε το ενδιαφέρον σας για το άτομο. Το άτομο πρέπει να γνωρίζει τα όρια σας ως προς το βαθμό που θα το στηρίξετε και να του γίνει ξεκάθαρο ότι πρέπει να τύχει χειρισμού από άλλη υπηρεσία. Με την παραπομπή σας στο Γραφείο Συμβουλευτικής, ο φοιτητής/τρια θα ενημερωθεί για τις επιλογές του/της και ακολούθως θα υπάρξει εμπιστευτική συνεργασία με αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες.

Θα είναι βοηθητικό για το άτομο εάν δεν υπάρξει κριτική. Επίσης εάν άτομο εισέλθει στο μάθημα σας υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών και αλκοόλ δεν πρέπει να δεχτείτε την συμπεριφορά του.

Μερικά από τα συμπτώματα που πιθανόν να είναι εμφανή στους ακαδημαϊκούς είναι

 • Δυσκολία στην συγκέντρωση
 • Δυσκολία στην διατήρηση οπτικής επαφής, στην εστίαση, κόκκινα, υγρά και θολά μάτια.
 • Κόπωση
 • Απομόνωση
 • Κατάθλιψη
 • Οι σχέσεις με φίλους και συμφοιτητές χειροτερεύουν
 • Επιθετική συμπεριφορά
 • Απειθαρχία

Φοιτητές και χρήση ουσιών

Για πολλούς φοιτητές η περίοδος στο Πανεπιστήμιο είναι το σημείο στη ζωή τους που βιώνουν την εμπειρία της λήψης αποφάσεων για τον εαυτό τους. Έχουν λιγότερα όρια στις επιλογές τους και χωρίς του γονείς μαζί ίσως να παρουσιαστούν ανεπιθύμητες καταστάσεις. Δεν είναι έκπληξη το ότι για κάποια άτομα ξεκινά ο πειραματισμός στη συμπεριφορά και στη χρήση ουσιών. Επειδή το συγκεκριμένο θέμα τυγχάνει πολύ λεπτού χειρισμού επιβάλλεται ιδιαίτερη προσοχή.

Είναι βοηθητικό να μην υπάρξουν βιαστικά συμπεράσματα και είναι ορθό να αναφερθεί ότι όσα χαρακτηριστικά συμπτώματα και να συνυπάρχουν δεν σημαίνουν κατ’ ανάγκη χρήση ουσιών χωρίς την παραδοχή του ατόμου ή την αξιολόγηση από ειδικούς. Εάν ένας φοιτητής /τρια σας προσεγγίσει και σας αναφέρει ότι έχει εξαρτηθεί από ουσίες ή κάνει συχνή χρήση τότε δώστε την ευκαιρία να αναφέρει τα συναισθήματα και δείξετε κατανόηση.

Συγκεντρωθείτε στο τι συμβαίνει ακριβώς αυτή τη στιγμή, τι ουσίες χρησιμοποιεί και με ποια συχνότητα. Αυτό που είναι σημαντικό είναι να ακούσετε και να δείξετε το ενδιαφέρον σας για το άτομο. Το άτομο πρέπει να γνωρίζει τα όρια σας ως προς το βαθμό που θα το στηρίξετε και να του γίνει ξεκάθαρο ότι πρέπει να τύχει χειρισμού από άλλη υπηρεσία. Με την παραπομπή σας στο Γραφείο Συμβουλευτικής, ο φοιτητής/τρια θα ενημερωθεί για τις επιλογές του/της και ακολούθως θα υπάρξει εμπιστευτική συνεργασία με αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες.

Θα είναι βοηθητικό για το άτομο εάν δεν υπάρξει κριτική. Επίσης εάν άτομο εισέλθει στο μάθημα σας υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών και αλκοόλ δεν πρέπει να δεχτείτε την συμπεριφορά του.

Μερικά από τα συμπτώματα που πιθανόν να είναι εμφανή στους ακαδημαϊκούς είναι

 • Δυσκολία στην συγκέντρωση
 • Δυσκολία στην διατήρηση οπτικής επαφής, στην εστίαση, κόκκινα, υγρά και θολά μάτια.
 • Κόπωση
 • Απομόνωση
 • Κατάθλιψη
 • Οι σχέσεις με φίλους και συμφοιτητές χειροτερεύουν
 • Επιθετική συμπεριφορά
 • Απειθαρχία