Ποια είναι τα δικαιώματά σου

 • Δικαίωμα να μάθεις με τη δική σου ταχύτητα και να μην νοιώθεις πιο αργός από άλλους
 • Δικαίωμα να ρωτάς για διευκρινήσεις
 • Δικαίωμα να χρειάζεσαι και να ζητάς βοήθεια
 • Δικαίωμα να πεις πως δεν κατάλαβες κάτι
 • Δικαίωμα να νοιώθεις καλά με την πρόοδο σου άσχετα με τις ικανότητες σου
 • Δικαίωμα να θεωρήσεις τον εαυτό σου ικανό να κατανοήσει το μάθημα
 • Δικαίωμα να ξεκουραστείς και να χαλαρώσεις
 • Δικαίωμα να σου συμπεριφέρονται σαν ικανό και ώριμο ενήλικα
 • Δικαίωμα να μην σου αρέσει μια τάξη
 • Δικαίωμα να έχεις το δικό σου ορισμό επιτυχίας

ΚΟΙΝΕΣ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΕΣ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ

 • Αν δεν πετύχω σε αυτό το τεστ θα αποτύχω σίγουρα στην τάξη
 • Αν δεν πετύχω σε αυτό το τεστ οι καθηγητές/φίλοι/οικογένεια δεν θα με εκτιμούν
 • Θα νοιώθω αποτυχημένος αν δεν πετύχω σε αυτό το τεστ
 • Οι συμφοιτητές μου είναι πιο έξυπνοι. Κανένας δεν έχει πρόβλημα. Είμαι μόνος.
 • Αν δεν πετύχω τώρα δεν θα πετύχω σε καμία τάξη
 • Επειδή πολλοί έχουν προσδοκίες για μένα πρέπει να πετύχω
 • Για να νοιώθω ότι αξίζω πρέπει να είμαι έξυπνος/η,ικανός και πετυχημένος
 • Η ζωή είναι πάντα δίκαιη
 • Αν δεν απαντήσω σωστά την πρώτη ερώτηση μάλλον θα αποτύχω
 • Για να γράψω μια καλή εργασία πρέπει να χρησιμοποιήσω μεγαλοπρεπείς λέξεις και δύσκολες έννοιες/ορισμούς

Ποια είναι τα δικαιώματά σου

 • Δικαίωμα να μάθεις με τη δική σου ταχύτητα και να μην νοιώθεις πιο αργός από άλλους
 • Δικαίωμα να ρωτάς για διευκρινήσεις
 • Δικαίωμα να χρειάζεσαι και να ζητάς βοήθεια
 • Δικαίωμα να πεις πως δεν κατάλαβες κάτι
 • Δικαίωμα να νοιώθεις καλά με την πρόοδο σου άσχετα με τις ικανότητες σου
 • Δικαίωμα να θεωρήσεις τον εαυτό σου ικανό να κατανοήσει το μάθημα
 • Δικαίωμα να ξεκουραστείς και να χαλαρώσεις
 • Δικαίωμα να σου συμπεριφέρονται σαν ικανό και ώριμο ενήλικα
 • Δικαίωμα να μην σου αρέσει μια τάξη
 • Δικαίωμα να έχεις το δικό σου ορισμό επιτυχίας

ΚΟΙΝΕΣ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΕΣ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ

 • Αν δεν πετύχω σε αυτό το τεστ θα αποτύχω σίγουρα στην τάξη
 • Αν δεν πετύχω σε αυτό το τεστ οι καθηγητές/φίλοι/οικογένεια δεν θα με εκτιμούν
 • Θα νοιώθω αποτυχημένος αν δεν πετύχω σε αυτό το τεστ
 • Οι συμφοιτητές μου είναι πιο έξυπνοι. Κανένας δεν έχει πρόβλημα. Είμαι μόνος.
 • Αν δεν πετύχω τώρα δεν θα πετύχω σε καμία τάξη
 • Επειδή πολλοί έχουν προσδοκίες για μένα πρέπει να πετύχω
 • Για να νοιώθω ότι αξίζω πρέπει να είμαι έξυπνος/η,ικανός και πετυχημένος
 • Η ζωή είναι πάντα δίκαιη
 • Αν δεν απαντήσω σωστά την πρώτη ερώτηση μάλλον θα αποτύχω
 • Για να γράψω μια καλή εργασία πρέπει να χρησιμοποιήσω μεγαλοπρεπείς λέξεις και δύσκολες έννοιες/ορισμούς