Επανέκδοση Κωδικού

 • Εάν γνωρίζετε τον κωδικό σας αλλά έχει λήξει μπορείτε να τον ανανεώσετε πατώντας εδώ 
  • Κάνετε login με τον υφιστάμενο κωδικό πρόσβασης σας
  • Θα σας ζητηθεί να καταχωρήσετε νέο κωδικό

   Ο νέος κωδικός πρόσβασης θα πρέπει:
  • Να έχει μέγεθος τουλάχιστον 8 χαρακτήρων.
  • Να μην περιέχει μέρος του ονόματος του λογαριασμού του χρήστη.
  • Να περιέχει κεφαλαία και μικρά γράμματα καθώς και αριθμούς και ειδικούς χαρακτήρες.
  • Να είναι διαφορετικός από τους 12 τελευταίους προηγούμενους κωδικούς του ιδίου χρήστη.

   Δείτε εδώ σχετικό βίντεο
    
 • Εάν έχετε ξεχάσει τον κωδικό σας μπορείτε να ακολουθήσετε τις οδηγίες πατώντας εδώ, για να λάβετε καινούριο κωδικό (μόνο για φοιτητές)
  • Συμπληρώνετε τις πληροφορίες: ηλεκτρονική διεύθυνση του πανεπιστημίου, αριθμό πολιτικής ταυτότητας, αριθμό φοιτητικής ταυτότητας και αριθμό κινητού τηλεφώνου.
  • Εφόσον γίνει ταυτοποίηση, στο προσωπικό κινητό τηλέφωνο του φοιτητή αποστέλλεται μοναδικός 4ψήφιος κωδικός (One Time Password - OTP) μέσω sms.
  • Καταχωρήστε τον κωδικό (OTP) στην ιστοσελίδα για να σας αποσταλεί καινούριος κωδικός για το email σας στο κινητό σας τηλέφωνο.
    
 • Εάν γνωρίζετε τον κωδικό σας αλλά επιθυμείτε να τον αλλάξετε πριν τη λήξη του, μπορείτε να τον αλλάξετε πατώντας εδώ 
  • Κάνετε login με τον υφιστάμενο κωδικό πρόσβασης σας
  • Επιλέγετε “Settings”
  • Επιλέγετε “Change password”
  • Αλλαγή του κωδικού μπορεί να γίνεται μόνο μια φορά κάθε μέρα.

Επανέκδοση Κωδικού

 • Εάν γνωρίζετε τον κωδικό σας αλλά έχει λήξει μπορείτε να τον ανανεώσετε πατώντας εδώ 
  • Κάνετε login με τον υφιστάμενο κωδικό πρόσβασης σας
  • Θα σας ζητηθεί να καταχωρήσετε νέο κωδικό

   Ο νέος κωδικός πρόσβασης θα πρέπει:
  • Να έχει μέγεθος τουλάχιστον 8 χαρακτήρων.
  • Να μην περιέχει μέρος του ονόματος του λογαριασμού του χρήστη.
  • Να περιέχει κεφαλαία και μικρά γράμματα καθώς και αριθμούς και ειδικούς χαρακτήρες.
  • Να είναι διαφορετικός από τους 12 τελευταίους προηγούμενους κωδικούς του ιδίου χρήστη.

   Δείτε εδώ σχετικό βίντεο
    
 • Εάν έχετε ξεχάσει τον κωδικό σας μπορείτε να ακολουθήσετε τις οδηγίες πατώντας εδώ, για να λάβετε καινούριο κωδικό (μόνο για φοιτητές)
  • Συμπληρώνετε τις πληροφορίες: ηλεκτρονική διεύθυνση του πανεπιστημίου, αριθμό πολιτικής ταυτότητας, αριθμό φοιτητικής ταυτότητας και αριθμό κινητού τηλεφώνου.
  • Εφόσον γίνει ταυτοποίηση, στο προσωπικό κινητό τηλέφωνο του φοιτητή αποστέλλεται μοναδικός 4ψήφιος κωδικός (One Time Password - OTP) μέσω sms.
  • Καταχωρήστε τον κωδικό (OTP) στην ιστοσελίδα για να σας αποσταλεί καινούριος κωδικός για το email σας στο κινητό σας τηλέφωνο.
    
 • Εάν γνωρίζετε τον κωδικό σας αλλά επιθυμείτε να τον αλλάξετε πριν τη λήξη του, μπορείτε να τον αλλάξετε πατώντας εδώ 
  • Κάνετε login με τον υφιστάμενο κωδικό πρόσβασης σας
  • Επιλέγετε “Settings”
  • Επιλέγετε “Change password”
  • Αλλαγή του κωδικού μπορεί να γίνεται μόνο μια φορά κάθε μέρα.