Επανέκδοση Κωδικού

Απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορείτε να προχωρήσετε με την επανέκδοση του κωδικού του λογαριασμού σας  είναι να έχετε ενεργοποιήσει το Multi Factor Authentication (MFA) για τον λογαριασμό σας στο ΤΕΠΑΚ και να βεβαιωθείτε πως έχετε εξασφαλίσει εναλλακτικές μεθόδους ταυτοποίησης.

Επανέκδοση Κωδικού

Απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορείτε να προχωρήσετε με την επανέκδοση του κωδικού του λογαριασμού σας  είναι να έχετε ενεργοποιήσει το Multi Factor Authentication (MFA) για τον λογαριασμό σας στο ΤΕΠΑΚ και να βεβαιωθείτε πως έχετε εξασφαλίσει εναλλακτικές μεθόδους ταυτοποίησης.