Σχέσεις & Σεξουαλικότητα

Η συντροφικότητα είναι κάτι σημαντικό για τους πλείστους ανθρώπους. Όταν επιλέγουμε να είμαστε σε λειτουργικές σχέσεις με ρομαντικούς συντρόφους, αφού αυτό καλύπτει πολλές ανάγκες: αίσθηση του να ανήκω, ασφάλεια, προστασία, στήριξη για διαχείριση δυσκολιών, σεξουαλική ζωή, επικοινωνία, υψηλό προσδόκιμο ζωής. Επιπλέον, όταν υπάρχει μια υγιής σχέση, συναισθηματικά ανθεκτικά άτομα τείνουν να τα πάνε καλύτερα σε διάφορες υποχρεώσεις της ζωής τους: επαγγελματικά, οικονομικά, κοινωνικά αλλά και προσωπικά.

Πώς φτιάχνεται και συντηρείται μια σχέση; Μια σχέση είναι μια διαδικασία στην οποία και οι δύο σύντροφοι συνεργάζονται και συμβάλλουν στην εξέλιξή της με τη συνεχή συμμετοχή τους, επένδυση, και προσπάθεια για διατήρηση και εξέλιξή τόσο των ιδίων όσο και της ίδια της σχέσης. Είναι αναγκαία συστατικά η αφοσίωση, ο αλληλοσεβασμός, η αλληλοκατανόηση, η εμπιστοσύνη. Πράγματι, το να διατηρηθεί μια σχέση, απαιτεί μια τριαδική φροντίδα: αυτή του εαυτού μας, του συντρόφου μας, και της σχέσης μας.

Κατά τη διάρκεια της φοιτητικής μας ζωής είναι απόλυτα αναμενόμενα να βιώσουμε αισθήματα ερωτικής έλξης προς διάφορα άτομα. Η σεξουαλική μας ταυτότητα είναι πολύ προσωπική και μοναδική για τον καθένα μας. Κάποιοι από εμάς ελκύονται από το αντίθετο φύλο, από το ίδιο φύλο, είτε και από τα δύο φύλα. Κατά τη διάρκεια της φοιτητικής μας ζωής τείνουμε να πειραματιζόμαστε σχετικά με το τί μας αρέσει και τί μας διεγείρει σε αυτό τον τομέα. Σημαντικό είναι να μπορούμε να ξέρουμε τί είναι λειτουργικό και τη μη λειτουργικό για εμάς, και να έχουμε τις δεξιότητες να βάζουμε όρια όταν κάτι δεν το επιθυμούμε ή δε μας ευχαριστεί.

Σχέσεις & Σεξουαλικότητα

Η συντροφικότητα είναι κάτι σημαντικό για τους πλείστους ανθρώπους. Όταν επιλέγουμε να είμαστε σε λειτουργικές σχέσεις με ρομαντικούς συντρόφους, αφού αυτό καλύπτει πολλές ανάγκες: αίσθηση του να ανήκω, ασφάλεια, προστασία, στήριξη για διαχείριση δυσκολιών, σεξουαλική ζωή, επικοινωνία, υψηλό προσδόκιμο ζωής. Επιπλέον, όταν υπάρχει μια υγιής σχέση, συναισθηματικά ανθεκτικά άτομα τείνουν να τα πάνε καλύτερα σε διάφορες υποχρεώσεις της ζωής τους: επαγγελματικά, οικονομικά, κοινωνικά αλλά και προσωπικά.

Πώς φτιάχνεται και συντηρείται μια σχέση; Μια σχέση είναι μια διαδικασία στην οποία και οι δύο σύντροφοι συνεργάζονται και συμβάλλουν στην εξέλιξή της με τη συνεχή συμμετοχή τους, επένδυση, και προσπάθεια για διατήρηση και εξέλιξή τόσο των ιδίων όσο και της ίδια της σχέσης. Είναι αναγκαία συστατικά η αφοσίωση, ο αλληλοσεβασμός, η αλληλοκατανόηση, η εμπιστοσύνη. Πράγματι, το να διατηρηθεί μια σχέση, απαιτεί μια τριαδική φροντίδα: αυτή του εαυτού μας, του συντρόφου μας, και της σχέσης μας.

Κατά τη διάρκεια της φοιτητικής μας ζωής είναι απόλυτα αναμενόμενα να βιώσουμε αισθήματα ερωτικής έλξης προς διάφορα άτομα. Η σεξουαλική μας ταυτότητα είναι πολύ προσωπική και μοναδική για τον καθένα μας. Κάποιοι από εμάς ελκύονται από το αντίθετο φύλο, από το ίδιο φύλο, είτε και από τα δύο φύλα. Κατά τη διάρκεια της φοιτητικής μας ζωής τείνουμε να πειραματιζόμαστε σχετικά με το τί μας αρέσει και τί μας διεγείρει σε αυτό τον τομέα. Σημαντικό είναι να μπορούμε να ξέρουμε τί είναι λειτουργικό και τη μη λειτουργικό για εμάς, και να έχουμε τις δεξιότητες να βάζουμε όρια όταν κάτι δεν το επιθυμούμε ή δε μας ευχαριστεί.