Ομαδικά Φροντιστηριακά Μαθήματα

Εάν είσαι προπτυχιακή/ός φοιτήτρια/ής και κατά τη διάρκεια των σπουδών σου παρουσιάζεις για οποιονδήποτε λόγο σημαντικά κενά γνώσης (επαναλαμβανόμενες αποτυχίες σε μαθήματα, κίνδυνος διαγραφής κοκ), μπορείς εάν το επιθυμείς να εγγραφείς σε ομαδικά φροντιστηριακά / ενισχυτικά μαθήματα. Τα μαθήματα αυτά πραγματοποιούνται μόνο στις αίθουσες μελέτης του Κέντρου Φοιτητικής Ανάπτυξης, στο πλαίσιο προγραμματισμένων συναντήσεων. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται σε συνεργασία με Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό, Ειδικούς Επιστήμονες, Διδακτορικούς και Μεταπτυχιακούς φοιτητές ή εξωτερικούς συνεργάτες, στη βάση εγκεκριμένων κριτηρίων. 

Οι φοιτήτριες και φοιτητές που εγγράφονται στα μαθήματα φροντιστηριακής στήριξης έχουν την υποχρέωση να παρακολουθούν τις διαλέξεις των μαθημάτων τους, να εγγράφονται έγκαιρα, να προσέρχονται στις συναντήσεις για φροντιστηριακή στήριξη προετοιμασμένοι, να μην προκαλούν οχλαγωγία και να ακολουθούν τους γενικούς κανόνες χρήσης αιθουσών. Παράβαση ή ασυνέπεια στα πιο πάνω συνιστά λόγο άμεσου τερματισμού της συμμετοχής τους.

Το Κέντρο Φοιτητικής Ανάπτυξης  ανακοινώνει κάθε εξάμηνο τους τίτλους, μέρες και ώρες μαθημάτων για τα οποία θα προσφέρονται ομαδικά φροντιστήρια. Οι φοιτητές συμπληρώνουν το σχετικό έντυπο ενδιαφέροντος και ενημερώνουν πριν την έναρξη το επόμενου εξαμήνου για τα φροντιστηριακά μαθήματα στα οποία επιθυμούν να εγγραφούν.

Δημόσιες ανακοινώσεις και αποστολές ηλεκτρονικών μηνυμάτων προς τις Γραμματείες των Ακαδημαϊκών Τμημάτων γίνονται και για σκοπούς υποβολής αιτήσεων εκ μέρους ενδιαφερομένων συνεργατών για παροχή υπηρεσιών φροντιστηριακής στήριξης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  επικοινωνούν με το Κέντρο τηλεφωνικώς στο 25002380 ή στο 25002411 ή μέσω του counseling@cut.ac.cy ή να  επισκεφθούν τους χώρους του Κέντρου στον πρώτο όροφο του κτηρίου ‘επικοινωνούν μαζί μας τηλεφωνικώς στο 25002380 ή στο 25002411 ή μέσω του counseling@cut.ac.cy  ή να μας επισκεφθούν στον πρώτο όροφο του κτηρίου ‘Τάσσος Παπαδόπουλος’’.

Ομαδικά Φροντιστηριακά Μαθήματα

Εάν είσαι προπτυχιακή/ός φοιτήτρια/ής και κατά τη διάρκεια των σπουδών σου παρουσιάζεις για οποιονδήποτε λόγο σημαντικά κενά γνώσης (επαναλαμβανόμενες αποτυχίες σε μαθήματα, κίνδυνος διαγραφής κοκ), μπορείς εάν το επιθυμείς να εγγραφείς σε ομαδικά φροντιστηριακά / ενισχυτικά μαθήματα. Τα μαθήματα αυτά πραγματοποιούνται μόνο στις αίθουσες μελέτης του Κέντρου Φοιτητικής Ανάπτυξης, στο πλαίσιο προγραμματισμένων συναντήσεων. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται σε συνεργασία με Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό, Ειδικούς Επιστήμονες, Διδακτορικούς και Μεταπτυχιακούς φοιτητές ή εξωτερικούς συνεργάτες, στη βάση εγκεκριμένων κριτηρίων. 

Οι φοιτήτριες και φοιτητές που εγγράφονται στα μαθήματα φροντιστηριακής στήριξης έχουν την υποχρέωση να παρακολουθούν τις διαλέξεις των μαθημάτων τους, να εγγράφονται έγκαιρα, να προσέρχονται στις συναντήσεις για φροντιστηριακή στήριξη προετοιμασμένοι, να μην προκαλούν οχλαγωγία και να ακολουθούν τους γενικούς κανόνες χρήσης αιθουσών. Παράβαση ή ασυνέπεια στα πιο πάνω συνιστά λόγο άμεσου τερματισμού της συμμετοχής τους.

Το Κέντρο Φοιτητικής Ανάπτυξης  ανακοινώνει κάθε εξάμηνο τους τίτλους, μέρες και ώρες μαθημάτων για τα οποία θα προσφέρονται ομαδικά φροντιστήρια. Οι φοιτητές συμπληρώνουν το σχετικό έντυπο ενδιαφέροντος και ενημερώνουν πριν την έναρξη το επόμενου εξαμήνου για τα φροντιστηριακά μαθήματα στα οποία επιθυμούν να εγγραφούν.

Δημόσιες ανακοινώσεις και αποστολές ηλεκτρονικών μηνυμάτων προς τις Γραμματείες των Ακαδημαϊκών Τμημάτων γίνονται και για σκοπούς υποβολής αιτήσεων εκ μέρους ενδιαφερομένων συνεργατών για παροχή υπηρεσιών φροντιστηριακής στήριξης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  επικοινωνούν με το Κέντρο τηλεφωνικώς στο 25002380 ή στο 25002411 ή μέσω του counseling@cut.ac.cy ή να  επισκεφθούν τους χώρους του Κέντρου στον πρώτο όροφο του κτηρίου ‘επικοινωνούν μαζί μας τηλεφωνικώς στο 25002380 ή στο 25002411 ή μέσω του counseling@cut.ac.cy  ή να μας επισκεφθούν στον πρώτο όροφο του κτηρίου ‘Τάσσος Παπαδόπουλος’’.