Φοιτητές με προβληματισμούς

Είναι πολύ φυσιολογικό κατά καιρούς να βιώνει το άτομο συναισθήματα όπως η μελαγχολία και η σύγχυση. Όταν όμως αυτά παραμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα, τότε ίσως να συμβαίνει κάτι περισσότερο.

Πιο κάτω γίνεται αναφορά σε τυπικά χαρακτηριστικά φοιτητών με συναισθηματικές και άλλες προσωπικές δυσκολίες τα οποία μπορούν να αναγνωριστούν από τους καθηγητές:

 • Υπερβολικά χαμηλή ακαδημαϊκή απόδοση ή απότομη αλλαγή στους βαθμούς.
 • Έλλειψη ανταπόκρισης σε εργασίες και παρουσιάσεις
 • Άγχος και Αγωνία
 • Μελαγχολική διάθεση
 • Συχνή αναφορά σε σωματικό πόνο
 • Μεγάλος αριθμός απουσιών
 • Επιθετική και ενοχλητική συμπεριφορά
 • Έλλειψη επικοινωνίας
 • Κλάμα στο χώρο του Πανεπιστημίου
 • Αλλαγή στην προσωπική υγιεινή και καθαριότητα
 • Υπνηλία κατά την ώρα του μαθήματος
 • Προσπάθειες για αναβολή προθεσμίας εργασιών ή διαγωνισμάτων
 • Συναισθηματικό ξέσπασμα
 • Αναφορά στην αυτοκτονία και το θάνατο
 • Έλλειψη επικοινωνίας με την πραγματικότητα
 • Αναζήτηση βοήθειας από τους ίδιους τους φοιτητές
 • Θάνατος στην οικογένεια ή αγαπητού ατόμου
 • Δυσκολίες στις σημαντικές σχέσεις
 • Αλλαγές στο ρόλο του φοιτητή / τριας στην οικογένεια
 • Χρήση αλκοόλ και εξαρτησιογόνων ουσιών όπου είναι δυνατή η αναγνώριση
 • Προσκόλληση/εξάρτηση φοιτητή από καθηγητές
 • Οποιοδήποτε θέμα σας ανησυχεί και δεν έχετε την ώρα ούτε τον τρόπο αντιμετώπισης του

Φοιτητές με προβληματισμούς

Είναι πολύ φυσιολογικό κατά καιρούς να βιώνει το άτομο συναισθήματα όπως η μελαγχολία και η σύγχυση. Όταν όμως αυτά παραμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα, τότε ίσως να συμβαίνει κάτι περισσότερο.

Πιο κάτω γίνεται αναφορά σε τυπικά χαρακτηριστικά φοιτητών με συναισθηματικές και άλλες προσωπικές δυσκολίες τα οποία μπορούν να αναγνωριστούν από τους καθηγητές:

 • Υπερβολικά χαμηλή ακαδημαϊκή απόδοση ή απότομη αλλαγή στους βαθμούς.
 • Έλλειψη ανταπόκρισης σε εργασίες και παρουσιάσεις
 • Άγχος και Αγωνία
 • Μελαγχολική διάθεση
 • Συχνή αναφορά σε σωματικό πόνο
 • Μεγάλος αριθμός απουσιών
 • Επιθετική και ενοχλητική συμπεριφορά
 • Έλλειψη επικοινωνίας
 • Κλάμα στο χώρο του Πανεπιστημίου
 • Αλλαγή στην προσωπική υγιεινή και καθαριότητα
 • Υπνηλία κατά την ώρα του μαθήματος
 • Προσπάθειες για αναβολή προθεσμίας εργασιών ή διαγωνισμάτων
 • Συναισθηματικό ξέσπασμα
 • Αναφορά στην αυτοκτονία και το θάνατο
 • Έλλειψη επικοινωνίας με την πραγματικότητα
 • Αναζήτηση βοήθειας από τους ίδιους τους φοιτητές
 • Θάνατος στην οικογένεια ή αγαπητού ατόμου
 • Δυσκολίες στις σημαντικές σχέσεις
 • Αλλαγές στο ρόλο του φοιτητή / τριας στην οικογένεια
 • Χρήση αλκοόλ και εξαρτησιογόνων ουσιών όπου είναι δυνατή η αναγνώριση
 • Προσκόλληση/εξάρτηση φοιτητή από καθηγητές
 • Οποιοδήποτε θέμα σας ανησυχεί και δεν έχετε την ώρα ούτε τον τρόπο αντιμετώπισης του