Διαβούλευση και παραπομπή

Εκτός από τα προαναφερόμενα χαρακτηριστικά, υπάρχουν και κάποιες κατευθυντήριες γραμμές που θα σας βοηθήσουν να αναγνωρίσετε τα όρια στην εμπλοκή σας για τη στήριξη των φοιτητών.

Η παραπομπή είναι συνήθως απαραίτητη όταν:

 • Το άτομο παρουσιάζει ένα πρόβλημα ή ζητά πληροφορίες εκτός της γνώσης και εμπειρίας σας.
 • Νιώθετε ότι η διαφορά στην προσωπικότητα σας με αυτή του ατόμου είναι μεγάλη και θα σας εμποδίσει από το να βοηθήσετε όσο θα θέλατε.
 • Νιώθετε προβληματισμό λόγω της σχέσης σας με το άτομο
 • Το άτομο νιώθει αμφιβολία να εκφραστεί σε εσάς.
 • Δεν νιώθετε ότι έχετε την ικανότητα να στηρίξετε το άτομο.
 • Δεν έχετε ώρα λόγω του πιεστικού σας προγράμματος και της έλλειψης χρόνου
 • Το άτομο έχει προσκολληθεί σε εσάς και δείχνει εξάρτηση.
 • Το πρόβλημα είναι πιο δύσκολο από ότι μπορείτε να χειριστείτε.
 • Βοηθήσατε όσο ήταν δυνατό και νιώθετε ότι το άτομο χρειάζεται εξειδικευμένη βοήθεια
 • Τα συναισθήματα σας για το άτομο σας εμποδίζουν να βοηθήσετε αντικειμενικά

Πώς γίνεται η παραπομπή στο Κέντρο Φοιτητικής Ανάπτυξης;

 • Ενημερωθείτε για τη βασική παροχή υπηρεσιών του ΚΦΑ τόσο για την δική σας ευκολία για παραπομπή όσο και για την αναφορά του συγκεκριμένου γραφείου προς τους φοιτητές.
 • Τηλεφωνήστε στη γραμματεία του ΚΦΑ και μιλήστε με το αρμόδιο πρόσωπο ή διευθετήστε πολυθεματική συνάντηση στην οποία μπορούν να λάβουν μέρος και άλλα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού για να συζητήσουν συγκεκριμένες περιπτώσεις που τους απασχολούν.
 • Η αναφορά σας στο ΚΦΑ θα χρειαστεί μόνο μερικά λεπτά.
 • Αναμένετε την αντίσταση του ατόμου για να αποταθεί για βοήθεια.

Τι να περιμένει ο φοιτητής από το γραφείο συμβουλευτικής;

Είναι προτιμότερο η διευθέτηση της συνάντησης να γίνεται με απευθείας επικοινωνία 
του φοιτητή με το γραφείο. Στα επείγοντα περιστατικά θα δίνεται σχεδόν άμεσα χρόνος συνάντησης. Στην πρώτη συνάντηση το άτομο θα διαβάσει και θα υπογράψει τα απαραίτητα έντυπα και θα γίνει η λήψη του ιστορικού της περίπτωσης. Μετά θα υπάρξει συζήτηση για τον τρόπο που μπορεί το ΚΦΑ να ανταπεξέλθει στις ανάγκες του ατόμου.
Όλες οι περιπτώσεις τυγχάνουν εμπιστευτικότητας. Αυτό δεν ισχύει στην περίπτωση άμεσου κίνδυνου προς το φοιτητή/τρια ή άλλους και βίας στην οικογένεια.

Αν ο φοιτητής έχει αμφιβολίες για αναζήτηση βοήθειας από γραφείο συμβουλευτικής

 • Αναφερθείτε με θετικό τρόπο στην σημαντικότητα της αποδοχής βοήθειας και την στήριξη που επιθυμεί το Πανεπιστήμιο να προσφέρει μέσω του Γραφείου Συμβουλευτικής.
 • Τα άτομα που δέχονται συμβουλευτική καθοδήγηση δεν είναι «προβληματικά» ούτε αδύνατα.
 • Εάν το άτομο δεν επιθυμεί συνεργασία με το Γραφείο Συμβουλευτικής σεβαστείτε το για να μην προκληθεί κρίση στη σχέση σας. Ζητήστε του να το σκεφτεί και μετά από κάποιο χρονικό διάστημα ρωτήστε τι έχει αποφασίσει για να δείξετε το συνεχιζόμενο σας ενδιαφέρον.
 • Το άτομο που αντιμετωπίζει προσωπικές δυσκολίες μπορεί να επισκεφθεί μέσω παραπομπής του ακαδημαϊκού προσωπικού το Γραφείο Συμβουλευτικής και δεν υπάρχει καμία δέσμευση για συνέχεια της συνεργασίας μετά την πρώτη επίσκεψη.
 • Είναι βοηθητικό να αναφερθεί στο φοιτητή/τρια ότι οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές και ότι μετά την έναρξη της συνεργασίας με την υπεύθυνη του Γραφείου δεν θα δοθούν συγκεκριμένες πληροφορίες ή λεπτομέρειες για το συγκεκριμένο άτομο ούτε και στο μέλος του Ακαδημαϊκού προσωπικού που έκανε την αναφορά.
 • Οι φοιτητές και τα άτομα γενικότερα αντιδρούν συνήθως αρνητικά στην αναζήτηση βοήθειας. Χρειάζεται προσοχή και ευαισθησία στην έκφραση ανησυχίας από τον/την ακαδημαϊκό προς τον φοιτητή/τρια.

Αναφορές στο θάνατο και απειλή για αυτοκτονία

Εάν κάποιο άτομο σας δώσει λεπτομέρειες που αφορούν το χώρο, χρόνο και τρόπο που θα αφαιρέσει τη ζωή του, τότε είναι αναγκαία η άμεση παραπομπή. Σε ώρες γραφείου επικοινωνήστε με το Γραφείο Συμβουλευτικής. Στις υπόλοιπες ώρες επικοινωνήστε με την Άμεση Επέμβαση Αστυνομίας στον αριθμό τηλεφώνου 112, αναφέρετε το περιστατικό και μην αφήσετε το φοιτητή/τρια να απομακρυνθεί. Συζητήστε μαζί του μέχρι να φτάσει η βοήθεια.
Κάθε αναφορά στην αυτοκτονία πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη και δεν είναι εύκολο να διαχωριστεί εάν ένα άτομο ζητά απλά προσοχή ή εννοεί την επιθυμία για τερματισμό της ζωής του. Η απόφαση για τη σοβαρότητα του περιστατικού δεν πρέπει να ληφθεί χωρίς τη συζήτηση με αρμόδιο και εξειδικευμένο άτομο.
Τα άτομα που προχωρούν σε πραγματική απόπειρα αυτοκτονίας παρουσιάζουν κάποια από τα ακόλουθα συναισθήματα. Δεν πρέπει να δοθεί σημασία μόνο σε ένα ούτε όλα τα ακόλουθα σημαίνουν κατ’ ανάγκη περιστατικό απόπειρας αυτοκτονίας αφού μπορούν να συνυπάρχουν σε διάφορες διαταραχές.

 • Απελπισία
 • Ανημποριά
 • Ματαιότητα
 • Απώλεια ή απειλή απώλειας
 • Μείωση όρεξης,
 • Κυκλοθυμία
 • Ενασχόληση με το θάνατο
 • Κοινωνική απομόνωση
 • Απάθεια
 • Μειωμένη φροντίδα εαυτού
 • Χαμηλή αυτοεικόνα
 • Λεκτικά μηνύματα όπως: «Θα αυτοκτονήσω», « Μακάρι να πέθαινα», « Δεν είμαι ο άνθρωπος που ήμουν», «Ο μόνος τρόπος να γλιτώσω είναι να πεθάνω», «Θέλω να τελειώσουν όλα», «Δεν έχει νόημα η ζωή μου» κλπ.

Βοηθητικό

 • Πάρετε σοβαρά το περιστατικό. Η αναφορά προς εσάς ίσως να είναι η προειδοποίηση τους
 • Ακούστε τι έχει να σας πει αλλά μην αναλάβετε ρόλο που δεν αρμόζει.
 • Ζητήστε εξειδικευμένη βοήθεια αμέσως.
 • Μην δώσετε το κινητό ή προσωπικό σας τηλέφωνο.

Μη Βοηθητικό

 • Να αφήσετε την περίπτωση να κλείσει από μόνη της
 • Μην υποσχεθείτε ότι δεν θα αναφέρετε τίποτα σε κανένα
 • Μην δείξετε σοκ και φόβο
 • Μην προκαλέσετε αντίδραση

Διαβούλευση και παραπομπή

Εκτός από τα προαναφερόμενα χαρακτηριστικά, υπάρχουν και κάποιες κατευθυντήριες γραμμές που θα σας βοηθήσουν να αναγνωρίσετε τα όρια στην εμπλοκή σας για τη στήριξη των φοιτητών.

Η παραπομπή είναι συνήθως απαραίτητη όταν:

 • Το άτομο παρουσιάζει ένα πρόβλημα ή ζητά πληροφορίες εκτός της γνώσης και εμπειρίας σας.
 • Νιώθετε ότι η διαφορά στην προσωπικότητα σας με αυτή του ατόμου είναι μεγάλη και θα σας εμποδίσει από το να βοηθήσετε όσο θα θέλατε.
 • Νιώθετε προβληματισμό λόγω της σχέσης σας με το άτομο
 • Το άτομο νιώθει αμφιβολία να εκφραστεί σε εσάς.
 • Δεν νιώθετε ότι έχετε την ικανότητα να στηρίξετε το άτομο.
 • Δεν έχετε ώρα λόγω του πιεστικού σας προγράμματος και της έλλειψης χρόνου
 • Το άτομο έχει προσκολληθεί σε εσάς και δείχνει εξάρτηση.
 • Το πρόβλημα είναι πιο δύσκολο από ότι μπορείτε να χειριστείτε.
 • Βοηθήσατε όσο ήταν δυνατό και νιώθετε ότι το άτομο χρειάζεται εξειδικευμένη βοήθεια
 • Τα συναισθήματα σας για το άτομο σας εμποδίζουν να βοηθήσετε αντικειμενικά

Πώς γίνεται η παραπομπή στο Κέντρο Φοιτητικής Ανάπτυξης;

 • Ενημερωθείτε για τη βασική παροχή υπηρεσιών του ΚΦΑ τόσο για την δική σας ευκολία για παραπομπή όσο και για την αναφορά του συγκεκριμένου γραφείου προς τους φοιτητές.
 • Τηλεφωνήστε στη γραμματεία του ΚΦΑ και μιλήστε με το αρμόδιο πρόσωπο ή διευθετήστε πολυθεματική συνάντηση στην οποία μπορούν να λάβουν μέρος και άλλα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού για να συζητήσουν συγκεκριμένες περιπτώσεις που τους απασχολούν.
 • Η αναφορά σας στο ΚΦΑ θα χρειαστεί μόνο μερικά λεπτά.
 • Αναμένετε την αντίσταση του ατόμου για να αποταθεί για βοήθεια.

Τι να περιμένει ο φοιτητής από το γραφείο συμβουλευτικής;

Είναι προτιμότερο η διευθέτηση της συνάντησης να γίνεται με απευθείας επικοινωνία 
του φοιτητή με το γραφείο. Στα επείγοντα περιστατικά θα δίνεται σχεδόν άμεσα χρόνος συνάντησης. Στην πρώτη συνάντηση το άτομο θα διαβάσει και θα υπογράψει τα απαραίτητα έντυπα και θα γίνει η λήψη του ιστορικού της περίπτωσης. Μετά θα υπάρξει συζήτηση για τον τρόπο που μπορεί το ΚΦΑ να ανταπεξέλθει στις ανάγκες του ατόμου.
Όλες οι περιπτώσεις τυγχάνουν εμπιστευτικότητας. Αυτό δεν ισχύει στην περίπτωση άμεσου κίνδυνου προς το φοιτητή/τρια ή άλλους και βίας στην οικογένεια.

Αν ο φοιτητής έχει αμφιβολίες για αναζήτηση βοήθειας από γραφείο συμβουλευτικής

 • Αναφερθείτε με θετικό τρόπο στην σημαντικότητα της αποδοχής βοήθειας και την στήριξη που επιθυμεί το Πανεπιστήμιο να προσφέρει μέσω του Γραφείου Συμβουλευτικής.
 • Τα άτομα που δέχονται συμβουλευτική καθοδήγηση δεν είναι «προβληματικά» ούτε αδύνατα.
 • Εάν το άτομο δεν επιθυμεί συνεργασία με το Γραφείο Συμβουλευτικής σεβαστείτε το για να μην προκληθεί κρίση στη σχέση σας. Ζητήστε του να το σκεφτεί και μετά από κάποιο χρονικό διάστημα ρωτήστε τι έχει αποφασίσει για να δείξετε το συνεχιζόμενο σας ενδιαφέρον.
 • Το άτομο που αντιμετωπίζει προσωπικές δυσκολίες μπορεί να επισκεφθεί μέσω παραπομπής του ακαδημαϊκού προσωπικού το Γραφείο Συμβουλευτικής και δεν υπάρχει καμία δέσμευση για συνέχεια της συνεργασίας μετά την πρώτη επίσκεψη.
 • Είναι βοηθητικό να αναφερθεί στο φοιτητή/τρια ότι οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές και ότι μετά την έναρξη της συνεργασίας με την υπεύθυνη του Γραφείου δεν θα δοθούν συγκεκριμένες πληροφορίες ή λεπτομέρειες για το συγκεκριμένο άτομο ούτε και στο μέλος του Ακαδημαϊκού προσωπικού που έκανε την αναφορά.
 • Οι φοιτητές και τα άτομα γενικότερα αντιδρούν συνήθως αρνητικά στην αναζήτηση βοήθειας. Χρειάζεται προσοχή και ευαισθησία στην έκφραση ανησυχίας από τον/την ακαδημαϊκό προς τον φοιτητή/τρια.

Αναφορές στο θάνατο και απειλή για αυτοκτονία

Εάν κάποιο άτομο σας δώσει λεπτομέρειες που αφορούν το χώρο, χρόνο και τρόπο που θα αφαιρέσει τη ζωή του, τότε είναι αναγκαία η άμεση παραπομπή. Σε ώρες γραφείου επικοινωνήστε με το Γραφείο Συμβουλευτικής. Στις υπόλοιπες ώρες επικοινωνήστε με την Άμεση Επέμβαση Αστυνομίας στον αριθμό τηλεφώνου 112, αναφέρετε το περιστατικό και μην αφήσετε το φοιτητή/τρια να απομακρυνθεί. Συζητήστε μαζί του μέχρι να φτάσει η βοήθεια.
Κάθε αναφορά στην αυτοκτονία πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη και δεν είναι εύκολο να διαχωριστεί εάν ένα άτομο ζητά απλά προσοχή ή εννοεί την επιθυμία για τερματισμό της ζωής του. Η απόφαση για τη σοβαρότητα του περιστατικού δεν πρέπει να ληφθεί χωρίς τη συζήτηση με αρμόδιο και εξειδικευμένο άτομο.
Τα άτομα που προχωρούν σε πραγματική απόπειρα αυτοκτονίας παρουσιάζουν κάποια από τα ακόλουθα συναισθήματα. Δεν πρέπει να δοθεί σημασία μόνο σε ένα ούτε όλα τα ακόλουθα σημαίνουν κατ’ ανάγκη περιστατικό απόπειρας αυτοκτονίας αφού μπορούν να συνυπάρχουν σε διάφορες διαταραχές.

 • Απελπισία
 • Ανημποριά
 • Ματαιότητα
 • Απώλεια ή απειλή απώλειας
 • Μείωση όρεξης,
 • Κυκλοθυμία
 • Ενασχόληση με το θάνατο
 • Κοινωνική απομόνωση
 • Απάθεια
 • Μειωμένη φροντίδα εαυτού
 • Χαμηλή αυτοεικόνα
 • Λεκτικά μηνύματα όπως: «Θα αυτοκτονήσω», « Μακάρι να πέθαινα», « Δεν είμαι ο άνθρωπος που ήμουν», «Ο μόνος τρόπος να γλιτώσω είναι να πεθάνω», «Θέλω να τελειώσουν όλα», «Δεν έχει νόημα η ζωή μου» κλπ.

Βοηθητικό

 • Πάρετε σοβαρά το περιστατικό. Η αναφορά προς εσάς ίσως να είναι η προειδοποίηση τους
 • Ακούστε τι έχει να σας πει αλλά μην αναλάβετε ρόλο που δεν αρμόζει.
 • Ζητήστε εξειδικευμένη βοήθεια αμέσως.
 • Μην δώσετε το κινητό ή προσωπικό σας τηλέφωνο.

Μη Βοηθητικό

 • Να αφήσετε την περίπτωση να κλείσει από μόνη της
 • Μην υποσχεθείτε ότι δεν θα αναφέρετε τίποτα σε κανένα
 • Μην δείξετε σοκ και φόβο
 • Μην προκαλέσετε αντίδραση