Συνήθεις ερωτήσεις

Πώς μπορώ να διευθετήσω μια προσωπική εμπιστευτική συνάντηση ;

Μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας στο 25 00 24 11 ή με προσωπική επίσκεψη στο Κέντρο Φοιτητικής Ανάπτυξης που βρίσκεται στον όροφο του κτιρίου "Τάσσος Παπαδόπουλος".

 

Ποιος διαιούται να έχει συνεργασία και στήριξη από το Κέντρο Φοιτητικής Ανάπτυξης;

Όλοι οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου.

 

Οι υπηρεσίες είναι δωρεάν ή επί πληρωμή;

Όλοι οι φοιτητές δικαιούνται τις υπηρεσίες αυτές δωρεάν.

 

Πώς θα μπορούσα να διαπιστώσω αν οι υπηρεσίες του ΚΦΑ μου είναι χρήσιμες;

Τα ακόλουθα είναι μια λίστα από δυσκολίες που αναφέρονται συχνά από φοιτητές. Δεν αποτελούν εργαλείο ψυχομετρικής αξιολόγησης.

 

Ακαδημαϊκές και Επαγγελματικές ανησυχίες: 

 • Αδυναμία στις ικανότητες μελέτης 
 • Δυσκολίες με τις εξετάσεις και διαγωνίσματα 
 • Προβληματισμός στην απόφαση για θέμα σπουδής
 • Επιλογή καριέρας

 

Δυσκολίες στις Διαπροσωπικές Σχέσεις

 • Οικογενειακά θέματα
 • Άγχος και αναστάτωση σε διάφορες κοινωνικές περιστάσεις
 • Ένταση στη σχέση με σημαντικά άτομα
 • Αντιμετώπιση χωρισμού

 

Συναισθήματα

 • Θυμός
 • Αισθήματα λύπης και μελαγχολίας τον περισσότερο καιρό
 • Μοναξιά
 • Σκέψεις για αυτοκτονία

 

Προσωπικές Δυσκολίες

 • Κατάχρηση αλκοόλ ή εξαρτησιογόνων ουσιών
 • Σεξουαλική βία ή παρενόχληση
 • Δυσκολίες με τη διατροφή και τον ύπνο
 • Άγχος

 

Ταυτότητα και Αυτοεκτίμηση

 • Θέματα που αφορούν τη σεξουαλικότητα
 • Αξίες
 • Αρνητικές σκέψεις ή χαμηλή αυτοπεποίθηση
 • Δυσκολίες με την προσαρμογή στο Πανεπιστήμιο

Συνήθεις ερωτήσεις

Πώς μπορώ να διευθετήσω μια προσωπική εμπιστευτική συνάντηση ;

Μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας στο 25 00 24 11 ή με προσωπική επίσκεψη στο Κέντρο Φοιτητικής Ανάπτυξης που βρίσκεται στον όροφο του κτιρίου "Τάσσος Παπαδόπουλος".

 

Ποιος διαιούται να έχει συνεργασία και στήριξη από το Κέντρο Φοιτητικής Ανάπτυξης;

Όλοι οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου.

 

Οι υπηρεσίες είναι δωρεάν ή επί πληρωμή;

Όλοι οι φοιτητές δικαιούνται τις υπηρεσίες αυτές δωρεάν.

 

Πώς θα μπορούσα να διαπιστώσω αν οι υπηρεσίες του ΚΦΑ μου είναι χρήσιμες;

Τα ακόλουθα είναι μια λίστα από δυσκολίες που αναφέρονται συχνά από φοιτητές. Δεν αποτελούν εργαλείο ψυχομετρικής αξιολόγησης.

 

Ακαδημαϊκές και Επαγγελματικές ανησυχίες: 

 • Αδυναμία στις ικανότητες μελέτης 
 • Δυσκολίες με τις εξετάσεις και διαγωνίσματα 
 • Προβληματισμός στην απόφαση για θέμα σπουδής
 • Επιλογή καριέρας

 

Δυσκολίες στις Διαπροσωπικές Σχέσεις

 • Οικογενειακά θέματα
 • Άγχος και αναστάτωση σε διάφορες κοινωνικές περιστάσεις
 • Ένταση στη σχέση με σημαντικά άτομα
 • Αντιμετώπιση χωρισμού

 

Συναισθήματα

 • Θυμός
 • Αισθήματα λύπης και μελαγχολίας τον περισσότερο καιρό
 • Μοναξιά
 • Σκέψεις για αυτοκτονία

 

Προσωπικές Δυσκολίες

 • Κατάχρηση αλκοόλ ή εξαρτησιογόνων ουσιών
 • Σεξουαλική βία ή παρενόχληση
 • Δυσκολίες με τη διατροφή και τον ύπνο
 • Άγχος

 

Ταυτότητα και Αυτοεκτίμηση

 • Θέματα που αφορούν τη σεξουαλικότητα
 • Αξίες
 • Αρνητικές σκέψεις ή χαμηλή αυτοπεποίθηση
 • Δυσκολίες με την προσαρμογή στο Πανεπιστήμιο