Φοιτητές με αναπηρία ή χρόνιες παθήσεις

Εάν είσαι φοιτήτρια ή φοιτητής με αναπηρία ή χρόνιες παθήσεις, να ξέρεις ότι το Πανεπιστήμιο  εφαρμόζει μια σειρά από μέτρα έτσι ώστε να διασφαλίζει τα δικαιώματα σου ως ισότιμο μέλος της φοιτητικής κοινότητας και να βελτιώνει την ποιότητα ζωής σου κατά τα φοιτητικά σου χρόνια. Δεν είσαι υποχρεωμένη/ος να απευθυνθείς σε εμάς για να αναφέρεις οποιοδήποτε θέμα ή δυσκολία, όμως οι φοιτητές που το έπραξαν είχαν σημαντικές διευκολύνσεις κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.    

Η στήριξη που λαμβάνει κάθε φοιτητής εξαρτάται από τις ατομικές του ανάγκες, τη σοβαρότητα και τις ιδιαιτερότητες κάθε περίπτωσης. Μέχρι σήμερα έτυχαν στήριξης φοιτητές με τύφλωση ή σοβαρά προβλήματα όρασης, κώφωση ή σοβαρά προβλήματα ακοής, καθήλωση σε αναπηρικό καροτσάκι ή προβλήματα κίνησης, με σοβαρά ψυχιατρικά \ ψυχολογικά προβλήματα και άλλα σοβαρά προβλήματα υγείας που επηρεάζουν την ακαδημαϊκή απόδοση. Για όλες τις περιπτώσεις απαιτείται η προσκόμιση επίσημων ιατρικών πιστοποιητικών.

Προτρέπουμε τους φοιτητές να επικοινωνούν μαζί μας τηλεφωνικώς στο 25002380 ή στο 25002411 ή μέσω του counseling@cut.ac.cy ή να μας επισκεφθούν στον πρώτο όροφο του κτηρίου ‘Τάσσος Παπαδόπουλος’ από την αρχή της εισδοχής τους στο Πανεπιστήμιο, έτσι ώστε να συνδιαμορφώνουμε έγκαιρα μια ολική  εικόνα των αναγκών, πάντα με στόχο την εφαρμογή των καταλληλότερων μέτρων στήριξης. 

Τα μέτρα αυτά καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα κατά περίπτωση αναγκών και αφορούν, μεταξύ άλλων, την παροχή συνοδών διακίνησης, την μεγέθυνση και μετάφραση κειμένων, την παροχή μεταγραφέα σε γραπτές εξετάσεις, την παροχή ειδικού εξοπλισμού, πρακτικές διευκολύνσεις που αφορούν στις διαλέξεις μαθημάτων ή/και γραπτές εξετάσεις (πχ παρατάσεις, παράβλεψη ορθογραφικών αδυναμιών, διαμόρφωση χώρων κοκ), ατομικά φροντιστηριακά ενισχυτικά μαθήματα  και άλλα μέτρα αναλόγως των αναγκών.       

Τα ατομικά φροντιστηριακά ενισχυτικά μαθήματα πραγματοποιούνται μόνο στις αίθουσες μελέτης του Κέντρου Φοιτητικής Ανάπτυξης, στο πλαίσιο προγραμματισμένων συναντήσεων (οκτώ ανά μάθημα μηνιαίως) και παραδίδονται από Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό, Ειδικούς Επιστήμονες, Διδακτορικούς και άλλους φοιτητές ή εξωτερικούς συνεργάτες, στη βάση εγκεκριμένων κριτηρίων. 

Οι φοιτήτριες και φοιτητές που εγγράφονται στα μαθήματα φρονστηριακής στήριξης έχουν την υποχρέωση να παρακολουθούν τις διαλέξεις των μαθημάτων τους, να εγγράφονται έγκαιρα, να προσέρχονται στις συναντήσεις για φροντιστηριακή στήριξη προετοιμασμένοι, να μην προκαλούν οχλαγωγία και να ακολουθούν τους γενικούς κανόνες χρήσης αιθουσών. Παράβαση ή ασυνέπεια στα πιο πάνω συνιστά λόγο άμεσου τερματισμού της συμμετοχής τους.

Το Κέντρο Φοιτητικής Ανάπτυξης  με ανακοινώσεις κάθε εξάμηνο καλεί τους ενδιαφερόμενους να συμπληρώσουν το σχετικό έντυπο ενδιαφέροντος μέσω του οποίου ενημερώνουν για τα μαθήματα στα οποία επιθυμούν να λαμβάνουν φροντιστηριακή στήριξη.

Φοιτητές με αναπηρία ή χρόνιες παθήσεις

Εάν είσαι φοιτήτρια ή φοιτητής με αναπηρία ή χρόνιες παθήσεις, να ξέρεις ότι το Πανεπιστήμιο  εφαρμόζει μια σειρά από μέτρα έτσι ώστε να διασφαλίζει τα δικαιώματα σου ως ισότιμο μέλος της φοιτητικής κοινότητας και να βελτιώνει την ποιότητα ζωής σου κατά τα φοιτητικά σου χρόνια. Δεν είσαι υποχρεωμένη/ος να απευθυνθείς σε εμάς για να αναφέρεις οποιοδήποτε θέμα ή δυσκολία, όμως οι φοιτητές που το έπραξαν είχαν σημαντικές διευκολύνσεις κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.    

Η στήριξη που λαμβάνει κάθε φοιτητής εξαρτάται από τις ατομικές του ανάγκες, τη σοβαρότητα και τις ιδιαιτερότητες κάθε περίπτωσης. Μέχρι σήμερα έτυχαν στήριξης φοιτητές με τύφλωση ή σοβαρά προβλήματα όρασης, κώφωση ή σοβαρά προβλήματα ακοής, καθήλωση σε αναπηρικό καροτσάκι ή προβλήματα κίνησης, με σοβαρά ψυχιατρικά \ ψυχολογικά προβλήματα και άλλα σοβαρά προβλήματα υγείας που επηρεάζουν την ακαδημαϊκή απόδοση. Για όλες τις περιπτώσεις απαιτείται η προσκόμιση επίσημων ιατρικών πιστοποιητικών.

Προτρέπουμε τους φοιτητές να επικοινωνούν μαζί μας τηλεφωνικώς στο 25002380 ή στο 25002411 ή μέσω του counseling@cut.ac.cy ή να μας επισκεφθούν στον πρώτο όροφο του κτηρίου ‘Τάσσος Παπαδόπουλος’ από την αρχή της εισδοχής τους στο Πανεπιστήμιο, έτσι ώστε να συνδιαμορφώνουμε έγκαιρα μια ολική  εικόνα των αναγκών, πάντα με στόχο την εφαρμογή των καταλληλότερων μέτρων στήριξης. 

Τα μέτρα αυτά καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα κατά περίπτωση αναγκών και αφορούν, μεταξύ άλλων, την παροχή συνοδών διακίνησης, την μεγέθυνση και μετάφραση κειμένων, την παροχή μεταγραφέα σε γραπτές εξετάσεις, την παροχή ειδικού εξοπλισμού, πρακτικές διευκολύνσεις που αφορούν στις διαλέξεις μαθημάτων ή/και γραπτές εξετάσεις (πχ παρατάσεις, παράβλεψη ορθογραφικών αδυναμιών, διαμόρφωση χώρων κοκ), ατομικά φροντιστηριακά ενισχυτικά μαθήματα  και άλλα μέτρα αναλόγως των αναγκών.       

Τα ατομικά φροντιστηριακά ενισχυτικά μαθήματα πραγματοποιούνται μόνο στις αίθουσες μελέτης του Κέντρου Φοιτητικής Ανάπτυξης, στο πλαίσιο προγραμματισμένων συναντήσεων (οκτώ ανά μάθημα μηνιαίως) και παραδίδονται από Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό, Ειδικούς Επιστήμονες, Διδακτορικούς και άλλους φοιτητές ή εξωτερικούς συνεργάτες, στη βάση εγκεκριμένων κριτηρίων. 

Οι φοιτήτριες και φοιτητές που εγγράφονται στα μαθήματα φρονστηριακής στήριξης έχουν την υποχρέωση να παρακολουθούν τις διαλέξεις των μαθημάτων τους, να εγγράφονται έγκαιρα, να προσέρχονται στις συναντήσεις για φροντιστηριακή στήριξη προετοιμασμένοι, να μην προκαλούν οχλαγωγία και να ακολουθούν τους γενικούς κανόνες χρήσης αιθουσών. Παράβαση ή ασυνέπεια στα πιο πάνω συνιστά λόγο άμεσου τερματισμού της συμμετοχής τους.

Το Κέντρο Φοιτητικής Ανάπτυξης  με ανακοινώσεις κάθε εξάμηνο καλεί τους ενδιαφερόμενους να συμπληρώσουν το σχετικό έντυπο ενδιαφέροντος μέσω του οποίου ενημερώνουν για τα μαθήματα στα οποία επιθυμούν να λαμβάνουν φροντιστηριακή στήριξη.