Δικαιώματα και ευθύνες φοιτητών

Δικαιώματα και ευθύνες φοιτητών που χρησιμοποιούν τις παρεχόμενες υπηρεσιες συμβουλευτικής του Πανεπιστημίου

Ι. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Αυτοπαραπομπή στις Υπηρεσίες Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Στήριξης

Όλοι οι ενεργοί φοιτητές (προτοπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί, διδακτορικοί) του Πανεπιστημίου έχουν τη δυνατότητα για λήψη δωρεάν συμβουλευτικών υπηρεσιών από το Κέντρο Φοιτητικής Ανάπτυξης. Ο ενδιαφερόμενος φοιτητής, παρακινείται όπως δηλώσει ενδιαφέρον για διευθέτηση συνάντησης συμβουλευτικής σε διαδικτυακή φόρμα (Συμπληρώστε τα στοιχεία σας εδώ), είτε τηλεφωνικά καλώντας στο 25002411 ή στέλνοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στο counseling@cut.ac.cy. Στόχος της αρχικής συνάντησης είναι να γίνει μια ιχνηλάτιση του παρουσιαζόμενου θέματος, και προγραμματισμός του τρόπου παροχής των συμβουλευτικών υπηρεσιών, τους στόχους και την συνεργασία, ή/και παραπομπή σε άλλη υπηρεσία.

Διαδικασία Προγραμματισμού Συνάντησης

Η αρχική συνάντηση έχει ως σκοπό να γίνει μια βασική γνωριμία με το άτομο το οποίο θα παρέχει τις υπηρεσίες, να διαμορφωθεί μια σχέση και να επιτευχθεί ως ένα σημείο κάποια οικειότητα. Παράλληλα, λαμβάνονται κάποιες βασικές πληφορίες για το φοιτητή με τον οποίο θα γίνει η συνεργασία ούτως ώστε να δημιουγηθεί ένα πλάνο για τον τρόπο συνεργασίας για το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα. Το Κέντρο Φοιτητικής Ανάπτυξης κάνει το καλύτερο δυνατό για να εξυπηρετήσει άμεσα τα αιτήματα, αλλά είναι πιθανόν, σε περιόδους αιχμής, να υπάρξει μικρή λίστα αναμονής. Σε περιπτώσεις διαχείρισης κρίσης, γίνονται οι ανάλογες παρεμβάσεις από το Κέντρο, σε πιο σύντομο χρονικό διάστημα. 

Ασφαλής χώρος

Το Κέντρο Φοιτητικής Ανάπτυξης σέβεται, και αναγνωρίζει την ανάγκη ύπαρξης ενός ασφαλή χώρου και έτσι τηρεί σταθερότητα στις προκαθορισμένες συναντήσεις. Σε περιπτώσεις όπου υπάρχει ανάγκη για αλλαγή της συνάντησης, θα ενημερωθείτε έγκαιρα από το προσωπικό του Κέντρου. Οι συναντήσεις με τον παροχέα στήριξης βασίζονται στην κατανόηση, ενσυναίσθηση, ενεργητική ακρόαση και εφαρμογή αποτελεσματικών παρεβάσεων.

Εχεμύθεια

Όλες οι υπηρεσίες που παρέχονται από το Κέντρο Στήριξης και Συμβουλευτικής Φοιτητών διέπονται από πλήρη εχεμύθεια. Είναι αδύνατο το προσωπικό του ΚΦΑ να μεταβιβάσει σε τρίτα άτομα (γονείς, φίλους, ή ακαδημαϊκούς) προσωπικές πληροφορίες φοιτητών με τους οποίους συνεργάζονται χωρίς τη προσωπική γραπτή συγκατάθεσή τους. Ακόμα και σε περίπτωση που κάποιος επιθυμεί να δώσει τη γραπτή συγκατάθεση για τη μεταβίβαση πληροφοριών σε κάποιο άλλο άτομο, διατηρεί ΠΑΝΤΑ το δικαίωμα να την αποσύρει όποτε το θελήσει. 

Εξαιρέσεις στην εχεμύθεια

Σε σπάνιες περιπτώσεις, όταν κριθεί ότι ο φοιτητής ο οποίος λαμβάνει υπηρεσίες βρίσκεται σε κίνδυνο, είτε γίνει αναφορά ότι κάποιο άλλο άτομο βρίσκεται σε κίνδυνο ή σε ευάλωτη θέση, υπάρχει η νομική υποχρέωση να μεταβιβαστούν ορισμένες ευαίσθητες πληροφορίες ακόμα και χωρίς τη συγκατάθεση του ατόμου. Ο στόχος είναι να διασφαλιστεί η ακεραιότητα του ατόμου που βρίσκεται σε κίνδυνο.

Οι εξαιρέσεις αυτές αφορούν τις πιο κάτω περιπτώσεις:

1. Αν υπάρχουν σαφείς και σοβαρές ενδείξεις, ότι κινδυνεύει η ζωή ή η ασφάλεια ατόμου που λαμβάνει υπηρεσίες ή τρίτου ατόμου έμμεσα εμπλεκόμενο με το έργο του ΚΦΑ. Σε τέτοια περίπτωση, το Κέντρο οφείλει να δράσει με όποιο ανάλογο τρόπο ούτως ώστε το άτομο να βρίσκεται εκτός οποιουδήποτε κινδύνου.

2. Αν υπάρξουν ενδείξεις ή αναφορές για κακοποίηση ή παραμέληση ανηλίκου, ηλικιωμένου, ή ανάπηρου ατόμου. Σε τέτοιες περιπτώσεις το Κέντρο είναι νομικά υποχρεωμένο να κάνει όποιες ανάλογες ενέργειες για την ενημέρωση των αρμόδιων υπηρεσιών ως στόχο την προστασία του ατόμου στην ευάλωτη θέση.

3. Αν εκδοθεί διάταγμα δικαστηρίου το οποίο υποχρεώνει το προσωπικό του Κέντρου να παρέχει πληροφορίες ή/και να κληθεί για κατάθεση στο δικαστήριο για να αναφέρει στοιχεία αρχείου.

Είναι πολύ σημαντικό να αναφερθεί ότι τέτοιες περιπτώσεις είναι ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΠΑΝΙΕΣ. Πριν οποιαδήποτε δράση, το Κέντρο θα ενημερώσει το εμπλεκόμενο άτομο για την κατάσταση, θα καταβάλει την όποια δυνατή προσπάθεια για να λάβει τη συγκατάθεσή του, θα συζητήσει τις ενέργειες στις οποίες θα προβεί, και θα μοιραστεί ΜΟΝΟ πληροφορίες οι οποίες είναι απόλυτα απαραίτητες στα εμπλεκόμενα άτομα/υπηρεσίες.

ΙΙ. ΕΥΘΥΝΕΣ

Συμμετοχή

Αναμένεται ότι το άτομο το οποίο λαβάνει στήριξης θα συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία, μιας και αυτό είναι ενδεικτικό για την πορεία και πρόοδο των θεμάτων που κάποιος αντιμετωπίζει. Οι συναντήσεις διαρκούν τυπικά 45-60 λεπτά και για καλύτερη λειτουργικότητα, η τυπικότητα στην ώρα προσέλευσης είναι πολή σημαντική. Σε περίπτωση ακύρωσης ο φοιτητής αναμένεται να ενημερώσει τουλάχιστον 24 ώρες πριν το παροχέα συμβουλευτικής είτε μέσω τηλεφώνου ή με ηλεκτρονικό μήνυμα. Σε περίπτωση που δεν ενημερωθεί το Κέντρο για την απουσία σας έχει το δικαίωμα να επικοινωνήσει μαζί σας. Εάν δεν παρουσιαστείτε για τρεις (3) συνεχόμενες φορές στις συναντήσεις σας, η ανάγκη για την παροχή υπηρεσιών θα επαναξιολογηθεί. 

Δικαιώματα και ευθύνες φοιτητών

Δικαιώματα και ευθύνες φοιτητών που χρησιμοποιούν τις παρεχόμενες υπηρεσιες συμβουλευτικής του Πανεπιστημίου

Ι. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Αυτοπαραπομπή στις Υπηρεσίες Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Στήριξης

Όλοι οι ενεργοί φοιτητές (προτοπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί, διδακτορικοί) του Πανεπιστημίου έχουν τη δυνατότητα για λήψη δωρεάν συμβουλευτικών υπηρεσιών από το Κέντρο Φοιτητικής Ανάπτυξης. Ο ενδιαφερόμενος φοιτητής, παρακινείται όπως δηλώσει ενδιαφέρον για διευθέτηση συνάντησης συμβουλευτικής σε διαδικτυακή φόρμα (Συμπληρώστε τα στοιχεία σας εδώ), είτε τηλεφωνικά καλώντας στο 25002411 ή στέλνοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στο counseling@cut.ac.cy. Στόχος της αρχικής συνάντησης είναι να γίνει μια ιχνηλάτιση του παρουσιαζόμενου θέματος, και προγραμματισμός του τρόπου παροχής των συμβουλευτικών υπηρεσιών, τους στόχους και την συνεργασία, ή/και παραπομπή σε άλλη υπηρεσία.

Διαδικασία Προγραμματισμού Συνάντησης

Η αρχική συνάντηση έχει ως σκοπό να γίνει μια βασική γνωριμία με το άτομο το οποίο θα παρέχει τις υπηρεσίες, να διαμορφωθεί μια σχέση και να επιτευχθεί ως ένα σημείο κάποια οικειότητα. Παράλληλα, λαμβάνονται κάποιες βασικές πληφορίες για το φοιτητή με τον οποίο θα γίνει η συνεργασία ούτως ώστε να δημιουγηθεί ένα πλάνο για τον τρόπο συνεργασίας για το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα. Το Κέντρο Φοιτητικής Ανάπτυξης κάνει το καλύτερο δυνατό για να εξυπηρετήσει άμεσα τα αιτήματα, αλλά είναι πιθανόν, σε περιόδους αιχμής, να υπάρξει μικρή λίστα αναμονής. Σε περιπτώσεις διαχείρισης κρίσης, γίνονται οι ανάλογες παρεμβάσεις από το Κέντρο, σε πιο σύντομο χρονικό διάστημα. 

Ασφαλής χώρος

Το Κέντρο Φοιτητικής Ανάπτυξης σέβεται, και αναγνωρίζει την ανάγκη ύπαρξης ενός ασφαλή χώρου και έτσι τηρεί σταθερότητα στις προκαθορισμένες συναντήσεις. Σε περιπτώσεις όπου υπάρχει ανάγκη για αλλαγή της συνάντησης, θα ενημερωθείτε έγκαιρα από το προσωπικό του Κέντρου. Οι συναντήσεις με τον παροχέα στήριξης βασίζονται στην κατανόηση, ενσυναίσθηση, ενεργητική ακρόαση και εφαρμογή αποτελεσματικών παρεβάσεων.

Εχεμύθεια

Όλες οι υπηρεσίες που παρέχονται από το Κέντρο Στήριξης και Συμβουλευτικής Φοιτητών διέπονται από πλήρη εχεμύθεια. Είναι αδύνατο το προσωπικό του ΚΦΑ να μεταβιβάσει σε τρίτα άτομα (γονείς, φίλους, ή ακαδημαϊκούς) προσωπικές πληροφορίες φοιτητών με τους οποίους συνεργάζονται χωρίς τη προσωπική γραπτή συγκατάθεσή τους. Ακόμα και σε περίπτωση που κάποιος επιθυμεί να δώσει τη γραπτή συγκατάθεση για τη μεταβίβαση πληροφοριών σε κάποιο άλλο άτομο, διατηρεί ΠΑΝΤΑ το δικαίωμα να την αποσύρει όποτε το θελήσει. 

Εξαιρέσεις στην εχεμύθεια

Σε σπάνιες περιπτώσεις, όταν κριθεί ότι ο φοιτητής ο οποίος λαμβάνει υπηρεσίες βρίσκεται σε κίνδυνο, είτε γίνει αναφορά ότι κάποιο άλλο άτομο βρίσκεται σε κίνδυνο ή σε ευάλωτη θέση, υπάρχει η νομική υποχρέωση να μεταβιβαστούν ορισμένες ευαίσθητες πληροφορίες ακόμα και χωρίς τη συγκατάθεση του ατόμου. Ο στόχος είναι να διασφαλιστεί η ακεραιότητα του ατόμου που βρίσκεται σε κίνδυνο.

Οι εξαιρέσεις αυτές αφορούν τις πιο κάτω περιπτώσεις:

1. Αν υπάρχουν σαφείς και σοβαρές ενδείξεις, ότι κινδυνεύει η ζωή ή η ασφάλεια ατόμου που λαμβάνει υπηρεσίες ή τρίτου ατόμου έμμεσα εμπλεκόμενο με το έργο του ΚΦΑ. Σε τέτοια περίπτωση, το Κέντρο οφείλει να δράσει με όποιο ανάλογο τρόπο ούτως ώστε το άτομο να βρίσκεται εκτός οποιουδήποτε κινδύνου.

2. Αν υπάρξουν ενδείξεις ή αναφορές για κακοποίηση ή παραμέληση ανηλίκου, ηλικιωμένου, ή ανάπηρου ατόμου. Σε τέτοιες περιπτώσεις το Κέντρο είναι νομικά υποχρεωμένο να κάνει όποιες ανάλογες ενέργειες για την ενημέρωση των αρμόδιων υπηρεσιών ως στόχο την προστασία του ατόμου στην ευάλωτη θέση.

3. Αν εκδοθεί διάταγμα δικαστηρίου το οποίο υποχρεώνει το προσωπικό του Κέντρου να παρέχει πληροφορίες ή/και να κληθεί για κατάθεση στο δικαστήριο για να αναφέρει στοιχεία αρχείου.

Είναι πολύ σημαντικό να αναφερθεί ότι τέτοιες περιπτώσεις είναι ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΠΑΝΙΕΣ. Πριν οποιαδήποτε δράση, το Κέντρο θα ενημερώσει το εμπλεκόμενο άτομο για την κατάσταση, θα καταβάλει την όποια δυνατή προσπάθεια για να λάβει τη συγκατάθεσή του, θα συζητήσει τις ενέργειες στις οποίες θα προβεί, και θα μοιραστεί ΜΟΝΟ πληροφορίες οι οποίες είναι απόλυτα απαραίτητες στα εμπλεκόμενα άτομα/υπηρεσίες.

ΙΙ. ΕΥΘΥΝΕΣ

Συμμετοχή

Αναμένεται ότι το άτομο το οποίο λαβάνει στήριξης θα συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία, μιας και αυτό είναι ενδεικτικό για την πορεία και πρόοδο των θεμάτων που κάποιος αντιμετωπίζει. Οι συναντήσεις διαρκούν τυπικά 45-60 λεπτά και για καλύτερη λειτουργικότητα, η τυπικότητα στην ώρα προσέλευσης είναι πολή σημαντική. Σε περίπτωση ακύρωσης ο φοιτητής αναμένεται να ενημερώσει τουλάχιστον 24 ώρες πριν το παροχέα συμβουλευτικής είτε μέσω τηλεφώνου ή με ηλεκτρονικό μήνυμα. Σε περίπτωση που δεν ενημερωθεί το Κέντρο για την απουσία σας έχει το δικαίωμα να επικοινωνήσει μαζί σας. Εάν δεν παρουσιαστείτε για τρεις (3) συνεχόμενες φορές στις συναντήσεις σας, η ανάγκη για την παροχή υπηρεσιών θα επαναξιολογηθεί.