Βίαιοι και επιθετικοί φοιτητές

Η βίαιη συμπεριφορά και επιθετικότητα λαμβάνει χώρο όταν οι φοιτητές είναι απογοητευμένοι και όταν βρίσκονται σε ένταση. Αν και σπάνιο είναι καλό να υπάρχει η αναγνώριση των χαρακτηριστικών και η προετοιμασία για δράση. Κάποια χαρακτηριστικά αποτελούν:

 • Υπερένταση
 • Εξάρτηση 
 • Παραισθήσεις
 • Χάσιμο Ελέγχου
 • Φόβος
 • Θυμός

Οι φοιτητές θα βοηθηθούν εάν οι καθηγητές τους αντιμετωπίσουν με ηρεμία και να δείξουν ότι κατανοούν τον προβληματισμό και συναισθήματα τους. Στο πλαίσιο αυτό θα τους ειπωθεί ότι υπάρχουν όρια στην αντίδραση (έχει δικαίωμα να θυμώσει για το βαθμό αλλά δεν έχει δικαίωμα να βρίζει ή να σπάζει αντικείμενα). Είναι πολύ σημαντικό να μείνετε σε ανοιχτό χώρο ή σε χώρο που βρίσκονται και άλλα άτομα. Αποφύγετε να αγγίξετε το άτομο ή να προκαλέσετε περισσότερη ένταση με απειλή και ψηλό τόνο φωνής.

Βίαιοι και επιθετικοί φοιτητές

Η βίαιη συμπεριφορά και επιθετικότητα λαμβάνει χώρο όταν οι φοιτητές είναι απογοητευμένοι και όταν βρίσκονται σε ένταση. Αν και σπάνιο είναι καλό να υπάρχει η αναγνώριση των χαρακτηριστικών και η προετοιμασία για δράση. Κάποια χαρακτηριστικά αποτελούν:

 • Υπερένταση
 • Εξάρτηση 
 • Παραισθήσεις
 • Χάσιμο Ελέγχου
 • Φόβος
 • Θυμός

Οι φοιτητές θα βοηθηθούν εάν οι καθηγητές τους αντιμετωπίσουν με ηρεμία και να δείξουν ότι κατανοούν τον προβληματισμό και συναισθήματα τους. Στο πλαίσιο αυτό θα τους ειπωθεί ότι υπάρχουν όρια στην αντίδραση (έχει δικαίωμα να θυμώσει για το βαθμό αλλά δεν έχει δικαίωμα να βρίζει ή να σπάζει αντικείμενα). Είναι πολύ σημαντικό να μείνετε σε ανοιχτό χώρο ή σε χώρο που βρίσκονται και άλλα άτομα. Αποφύγετε να αγγίξετε το άτομο ή να προκαλέσετε περισσότερη ένταση με απειλή και ψηλό τόνο φωνής.