Δυσλεξία και Μαθησιακές Δυσκολίες

Φοιτήτριες και φοιτητές με μαθησιακά θέματα (δυσλεξία, ΔΕΠΥ, κ.α.), εμπίπτουν σε πληθυσμό ο οποίος έχει τη δυνατότητα συγκεκριμένων διευκολύνσεων και παροχής φροντιστηριακής στήριξης. Τα μαθησιακά θέματα, νοείται ότι μπορούν να διαπιστωθούν μέσα από προηγούμενες ψυχοδιαγνωστικές δοκιμασίες στις οποίες ένα άτομα έχει υποβληθεί για να αξιολογηθεί η μαθησιακή δυσκολία η οποία αντιμετωπίζει. Η προσκόμιση αντιγράφου διευκολύνσεων χρησιμοποιείται σαν βοηθητικό έγγραφο αλλά δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί εώς η μοναδική απόδειξη της μαθησιακής δυσκολίας που αντιμετωπίζει ένας φοιτητής.    

Η φροντιστηριακή στήριξη πραγματοποιείται στις αίθουσες μελέτης του Κέντρου Φοιτητικής Ανάπτυξης, στο πλαίσιο προγραμματισμένων συναντήσεων (οκτώ ανά μάθημα μηνιαίως) και παραδίδονται από ενεργούς προπτυχιακούς/μεταπτυχιακούς/διδακτορικούς φοιτητές, ή εξωτερικούς συνεργάτες στη βάση εγκεκριμένων κριτηρίων. 

Αναμένεται ότι οι φοιτήτριες και φοιτητές έχουν την υποχρέωση να παρακολουθούν τις διαλέξεις των μαθημάτων στα οποία έχουν εγγραφεί ανεξάρτητα του εάν πρόκειται να λάβουν φροντιστηριακή στήριξη παράλληλα. Σαν γενικοί κανονισμοί, οι φοιτητές οι οποίοι λαμβάνουν φροντιστηριακή στήριξη προσέρχονται στις συναντήσεις με τους συνεργάτες τους Κέντρου Φοιτητικής Ανάπτυξης προετοιμασμένοι για να λύσουν απορίες, έχοντας ολοκληρώσει την κατ'οίκον εργασία τους, σεβόμενοι τους υπόλοιπους φοιτητές που λαμβάνουν στήριξη αλλά και το προσωπικό του ΚΦΑ. Σε περιπτώσεις παράβασεις των πιο πάνω, ή οποιασδήποτε ακατάλληλης συμπεριφοράς, το Κέντρο Φοιτητικής Ανάπτυξης μπορεί αν προβεί σε τερματισμό συνεργασίας με το φοιτητή. 

Το Κέντρο Φοιτητικής Ανάπτυξης  με ανακοινώσεις κάθε εξάμηνο καλεί τους ενδιαφερόμενους να συμπληρώσουν το σχετικό έντυπο ενδιαφέροντος μέσω του οποίου ενημερώνουν για τα μαθήματα στα οποία επιθυμούν να λαμβάνουν φροντιστηριακή στήριξη.

Για το σύνδεσμό: Πατήστε εδώ.

Το Κέντρο Φοιτητικής Ανάπτυξης είναι διαθέσιμο να απαντήσει οποιεσδήποτε ερωτήσεις τηλεφωνικώς στο  25002534/2411 ή ηλεκτρονικά στο counseling@cut.ac.cy είτε και  προσωπικά. Μπορείτε να μας βρείτε στον πρώτο όροφο του κτηρίου ‘Τάσσος Παπαδόπουλος’. Στόχος μας είναι να στηρίξουμε την ακαδημαική σας απόδοση, με κατάλληλους και αποτελεσματικούς τρόπους, από την πρώτη κιόλας μέρα της πανεπιστημιακής σας ζωής. 

Δυσλεξία και Μαθησιακές Δυσκολίες

Φοιτήτριες και φοιτητές με μαθησιακά θέματα (δυσλεξία, ΔΕΠΥ, κ.α.), εμπίπτουν σε πληθυσμό ο οποίος έχει τη δυνατότητα συγκεκριμένων διευκολύνσεων και παροχής φροντιστηριακής στήριξης. Τα μαθησιακά θέματα, νοείται ότι μπορούν να διαπιστωθούν μέσα από προηγούμενες ψυχοδιαγνωστικές δοκιμασίες στις οποίες ένα άτομα έχει υποβληθεί για να αξιολογηθεί η μαθησιακή δυσκολία η οποία αντιμετωπίζει. Η προσκόμιση αντιγράφου διευκολύνσεων χρησιμοποιείται σαν βοηθητικό έγγραφο αλλά δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί εώς η μοναδική απόδειξη της μαθησιακής δυσκολίας που αντιμετωπίζει ένας φοιτητής.    

Η φροντιστηριακή στήριξη πραγματοποιείται στις αίθουσες μελέτης του Κέντρου Φοιτητικής Ανάπτυξης, στο πλαίσιο προγραμματισμένων συναντήσεων (οκτώ ανά μάθημα μηνιαίως) και παραδίδονται από ενεργούς προπτυχιακούς/μεταπτυχιακούς/διδακτορικούς φοιτητές, ή εξωτερικούς συνεργάτες στη βάση εγκεκριμένων κριτηρίων. 

Αναμένεται ότι οι φοιτήτριες και φοιτητές έχουν την υποχρέωση να παρακολουθούν τις διαλέξεις των μαθημάτων στα οποία έχουν εγγραφεί ανεξάρτητα του εάν πρόκειται να λάβουν φροντιστηριακή στήριξη παράλληλα. Σαν γενικοί κανονισμοί, οι φοιτητές οι οποίοι λαμβάνουν φροντιστηριακή στήριξη προσέρχονται στις συναντήσεις με τους συνεργάτες τους Κέντρου Φοιτητικής Ανάπτυξης προετοιμασμένοι για να λύσουν απορίες, έχοντας ολοκληρώσει την κατ'οίκον εργασία τους, σεβόμενοι τους υπόλοιπους φοιτητές που λαμβάνουν στήριξη αλλά και το προσωπικό του ΚΦΑ. Σε περιπτώσεις παράβασεις των πιο πάνω, ή οποιασδήποτε ακατάλληλης συμπεριφοράς, το Κέντρο Φοιτητικής Ανάπτυξης μπορεί αν προβεί σε τερματισμό συνεργασίας με το φοιτητή. 

Το Κέντρο Φοιτητικής Ανάπτυξης  με ανακοινώσεις κάθε εξάμηνο καλεί τους ενδιαφερόμενους να συμπληρώσουν το σχετικό έντυπο ενδιαφέροντος μέσω του οποίου ενημερώνουν για τα μαθήματα στα οποία επιθυμούν να λαμβάνουν φροντιστηριακή στήριξη.

Για το σύνδεσμό: Πατήστε εδώ.

Το Κέντρο Φοιτητικής Ανάπτυξης είναι διαθέσιμο να απαντήσει οποιεσδήποτε ερωτήσεις τηλεφωνικώς στο  25002534/2411 ή ηλεκτρονικά στο counseling@cut.ac.cy είτε και  προσωπικά. Μπορείτε να μας βρείτε στον πρώτο όροφο του κτηρίου ‘Τάσσος Παπαδόπουλος’. Στόχος μας είναι να στηρίξουμε την ακαδημαική σας απόδοση, με κατάλληλους και αποτελεσματικούς τρόπους, από την πρώτη κιόλας μέρα της πανεπιστημιακής σας ζωής.