Για το ακαδημαϊκό προσωπικό

Φοιτητές και καθηγητές

Οι φοιτητές βιώνουν κατά την διάρκεια των σπουδών τους άγχος που αφορά συνήθως σε ακαδημαϊκούς, κοινωνικούς, οικονομικούς λόγους. Οι περισσότεροι ξεπερνούν αυτό το στάδιο με σχετική ευκολία, όμως ένας αριθμός βρίσκει τον εαυτό σε αδιέξοδο. Επειδή η συναισθηματική φόρτιση συχνά επηρεάζει την ακαδημαϊκή απόδοση ανάμεσα σε άλλα, το ακαδημαϊκό προσωπικό είναι σε θέση να αναγνωρίζει τους φοιτητές σε αυτή τη θέση. Για να στηρίξουμε την υφιστάμενη προσπάθεια σας, έχουμε ετοιμάσει το υλικό αυτό για την ενδυνάμωση των φοιτητών από το Ακαδημαϊκό Προσωπικό και την παραπομπή τους όταν χρειάζεται στο Κέντρο Φοιτητικής Ανάπτυξης.

Σίγουρα, δεν είναι δυνατόν να υπάρξει η αναγνώριση δυσκολιών για όλους τους φοιτητές ούτε και οι φοιτητές είναι πάντα σε θέση να προσεγγίσουν τους ακαδημαϊκούς τους. Με την απλή έκφραση ενδιαφέροντος, μπορούν οι ακαδημαϊκοί να παίξουν σημαντικό ρόλο στη στήριξη και εμψύχωση των φοιτητών.

Ως μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας, οι Καθηγητές έχουν καθημερινά επαφή με φοιτητές. Σε κάποιες περιπτώσεις η συμπεριφορά κάποιων από τους φοιτητές προκαλεί ανησυχία τόσο σε προσωπικό επίπεδο όσο και σε επαγγελματικό αφού υπάρχουν οι περιπτώσεις όπου η συμπεριφορά συγκεκριμένων φοιτητών εμποδίζει την κανονική ροή του μαθήματος ή ακόμα και του εξάμηνου.

Η καθημερινή επαφή με τους φοιτητές δίνει πρόσβαση και ευκαιρία για επικοινωνία με άτομα που χρειάζονται στήριξη. Με την στήριξη των αρμόδιων υπηρεσιών και ατόμων, οι περισσότεροι φοιτητές μπορούν να ανταπεξέλθουν με επιτυχία αν και σε κάποιες περιπτώσεις είναι πιο δύσκολο λόγω των διαπροσωπικών προβληματισμών και δυσκολιών που έχουν παραμείνει για χρόνια χωρίς θεραπευτική αντιμετώπιση.

Για το ακαδημαϊκό προσωπικό

Φοιτητές και καθηγητές

Οι φοιτητές βιώνουν κατά την διάρκεια των σπουδών τους άγχος που αφορά συνήθως σε ακαδημαϊκούς, κοινωνικούς, οικονομικούς λόγους. Οι περισσότεροι ξεπερνούν αυτό το στάδιο με σχετική ευκολία, όμως ένας αριθμός βρίσκει τον εαυτό σε αδιέξοδο. Επειδή η συναισθηματική φόρτιση συχνά επηρεάζει την ακαδημαϊκή απόδοση ανάμεσα σε άλλα, το ακαδημαϊκό προσωπικό είναι σε θέση να αναγνωρίζει τους φοιτητές σε αυτή τη θέση. Για να στηρίξουμε την υφιστάμενη προσπάθεια σας, έχουμε ετοιμάσει το υλικό αυτό για την ενδυνάμωση των φοιτητών από το Ακαδημαϊκό Προσωπικό και την παραπομπή τους όταν χρειάζεται στο Κέντρο Φοιτητικής Ανάπτυξης.

Σίγουρα, δεν είναι δυνατόν να υπάρξει η αναγνώριση δυσκολιών για όλους τους φοιτητές ούτε και οι φοιτητές είναι πάντα σε θέση να προσεγγίσουν τους ακαδημαϊκούς τους. Με την απλή έκφραση ενδιαφέροντος, μπορούν οι ακαδημαϊκοί να παίξουν σημαντικό ρόλο στη στήριξη και εμψύχωση των φοιτητών.

Ως μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας, οι Καθηγητές έχουν καθημερινά επαφή με φοιτητές. Σε κάποιες περιπτώσεις η συμπεριφορά κάποιων από τους φοιτητές προκαλεί ανησυχία τόσο σε προσωπικό επίπεδο όσο και σε επαγγελματικό αφού υπάρχουν οι περιπτώσεις όπου η συμπεριφορά συγκεκριμένων φοιτητών εμποδίζει την κανονική ροή του μαθήματος ή ακόμα και του εξάμηνου.

Η καθημερινή επαφή με τους φοιτητές δίνει πρόσβαση και ευκαιρία για επικοινωνία με άτομα που χρειάζονται στήριξη. Με την στήριξη των αρμόδιων υπηρεσιών και ατόμων, οι περισσότεροι φοιτητές μπορούν να ανταπεξέλθουν με επιτυχία αν και σε κάποιες περιπτώσεις είναι πιο δύσκολο λόγω των διαπροσωπικών προβληματισμών και δυσκολιών που έχουν παραμείνει για χρόνια χωρίς θεραπευτική αντιμετώπιση.