Βραβείο Καλύτερης Αναρτημένης Ανακοίνωσης στην ομάδα του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΤΕΠΑΚ στο EONS15


Νέα-Ανακοινώσεις Nursing Achievements

Η ομάδα του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΤΕΠΑΚ απέσπασε το βραβείο Καλύτερης Αναρτημένης Ανακοίνωσης (poster) στο συνέδριο EONS15 της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Νοσηλευτών Ογκολογίας, ως μέρος του συνεδρίου ESMO2022, το οποίο διεξήχθη στο Παρίσι στις 10 – 12 Σεπτεμβρίου.

Το βραβείο παρέλαβαν τα μέλη της ομάδας η οποία αποτελείτο από τη Δρα Κοραλία Μιχαήλ, τη Δρα Θεολογία Τσίτση και τον Δρα  Ανδρέα Χαραλάμπους.

Τίτλος της αναρτημένης ανακοίνωσης ήταν «Reducing fear and stress through Educational interventions during therapeutic procedures in Children and Adolescents with Cancer: A Systematic Review» και στόχο είχε την διερεύνηση της αποτελεσματικότητας εκπαιδευτικών παρεμβάσεων για την μείωση του άγχους και φόβου σε παιδιά και εφήβους που  υποβάλλονται σε θεραπευτικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση του καρκίνου.  

Τα αποτελέσματα της συστηματικής ανασκόπησης που παρουσιάστηκε έδειξαν την ανάγκη για περισσότερες μελέτες με μεγαλύτερο αριθμό ασθενών που να εστιάζουν στην βελτίωση του φόβου και των συνεπειών του σε αυτούς τους ασθενείς.

Βραβείο Καλύτερης Αναρτημένης Ανακοίνωσης στην ομάδα του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΤΕΠΑΚ στο EONS15

Η ομάδα του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΤΕΠΑΚ απέσπασε το βραβείο Καλύτερης Αναρτημένης Ανακοίνωσης (poster) στο συνέδριο EONS15 της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Νοσηλευτών Ογκολογίας, ως μέρος του συνεδρίου ESMO2022, το οποίο διεξήχθη στο Παρίσι στις 10 – 12 Σεπτεμβρίου.

Το βραβείο παρέλαβαν τα μέλη της ομάδας η οποία αποτελείτο από τη Δρα Κοραλία Μιχαήλ, τη Δρα Θεολογία Τσίτση και τον Δρα  Ανδρέα Χαραλάμπους.

Τίτλος της αναρτημένης ανακοίνωσης ήταν «Reducing fear and stress through Educational interventions during therapeutic procedures in Children and Adolescents with Cancer: A Systematic Review» και στόχο είχε την διερεύνηση της αποτελεσματικότητας εκπαιδευτικών παρεμβάσεων για την μείωση του άγχους και φόβου σε παιδιά και εφήβους που  υποβάλλονται σε θεραπευτικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση του καρκίνου.  

Τα αποτελέσματα της συστηματικής ανασκόπησης που παρουσιάστηκε έδειξαν την ανάγκη για περισσότερες μελέτες με μεγαλύτερο αριθμό ασθενών που να εστιάζουν στην βελτίωση του φόβου και των συνεπειών του σε αυτούς τους ασθενείς.