Το ερευνητικό έργο SAROCY διακρίθηκε με το βραβείο Καλύτερου Ψηφιακού Περιπτέρου στην Ευρωπαϊκή Βραδιά Ερευνητή 2021


Νέα-Ανακοινώσεις

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι το ψηφιακό περίπτερο του καθ. Φαίδων Κυριακίδη του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής στην Ευρωπαϊκή Βραδιά Ερευνητή με το όνομα «Χρήση φυσικής μοντελοποίησης και προσομοίωσης για την οριοθέτηση πιθανών θαλάσσιων διαδρομών μεταξύ της Κύπρου και των γύρω παράκτιων περιοχών κατά την προϊστορία, περίπου πριν από 12.000 χρόνια» έλαβε το Βραβείο Καλύτερου Περιπτέρου από το κοινό, το οποίο το ψήφισε για την επιστημονική αξία της εργασίας που διεξάγεται επί του παρόντος στο πλαίσιο του έργου SaRoCy.

Παρά τις αντίξοες συνθήκες λόγω της πανδημίας αλλά και τις ιδιαιτερότητες που περιλαμβάνει μια ψηφιακή εκδήλωση, το αποτέλεσμα ήταν ενθαρρυντικό καθώς καταγράφηκαν περισσότερες από 29.000 επισκέψεις στα περίπτερα και στους διάφορους εικονικούς χώρους της πλατφόρμας του ΙδΕΚ.

Το έργο SaRoCy – «Οριοθέτηση πιθανών θαλάσσιων διαδρομών μεταξύ της Κύπρου και των γύρω παράκτιων περιοχών στην αρχή του Ολόκαινου: Μια προσέγγιση προσομοίωσης» – επιδιώκει να προσφέρει νέες γνώσεις, βασισμένες σε φυσική/περιβαλλοντική μοντελοποίηση και προσομοίωση υπολογιστή, σχετικά με τις πιθανές προϊστορικές θαλάσσιες διαδρομές μεταξύ της Κύπρου και άλλων παράκτιων περιοχών της Ανατολικής Μεσογείου στο όριο μεταξύ Τερματικού Πλειστόκαινου / Πρώιμου Ολόκαινου (Επιπαλαιολιθική / Πρώιμη Νεολιθική), η οποία αποτελεί μια κρίσιμη περίοδο για την κατανόηση της προέλευσης των πρώιμων επισκεπτών στην Κύπρο σε σχέση με τη νεολιθική μετάβαση.

Το έργο SaRoCy υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος «Νησίδες Αριστείας» στο πλαίσιο χρηματοδότησης «RESTART 2016-2020» για την Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία (RTDI) που διαχειρίζεται το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας της Κύπρου. Το πρόγραμμα «Νησίδες Αριστείας» στοχεύει στην προώθηση, από κάτω προς τα πάνω, επιστημονικής αριστείας μέσω της χρηματοδότησης ερευνητικών έργων αιχμής, πιθανώς διατομεακών και διεπιστημονικών, σε τομείς αιχμής.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο: Ιστοσελίδα

Σχετικοί Σύνδεσμοι

Inno-EUt+ : Startup meeting and Demoday

Inno-EUt+ : Startup meeting and Demoday

ΤΕΠΑΚ και Γερμανική Πρεσβεία συζήτησαν τρόπους συνεργασίας

ΤΕΠΑΚ και Γερμανική Πρεσβεία συζήτησαν τρόπους συνεργασίας

Το ερευνητικό έργο SAROCY διακρίθηκε με το βραβείο Καλύτερου Ψηφιακού Περιπτέρου στην Ευρωπαϊκή Βραδιά Ερευνητή 2021

Το ερευνητικό έργο SAROCY διακρίθηκε με το βραβείο Καλύτερου Ψηφιακού Περιπτέρου στην Ευρωπαϊκή Βραδιά Ερευνητή 2021

Το ερευνητικό έργο SAROCY διακρίθηκε με το βραβείο Καλύτερου Ψηφιακού Περιπτέρου στην Ευρωπαϊκή Βραδιά Ερευνητή 2021

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι το ψηφιακό περίπτερο του καθ. Φαίδων Κυριακίδη του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής στην Ευρωπαϊκή Βραδιά Ερευνητή με το όνομα «Χρήση φυσικής μοντελοποίησης και προσομοίωσης για την οριοθέτηση πιθανών θαλάσσιων διαδρομών μεταξύ της Κύπρου και των γύρω παράκτιων περιοχών κατά την προϊστορία, περίπου πριν από 12.000 χρόνια» έλαβε το Βραβείο Καλύτερου Περιπτέρου από το κοινό, το οποίο το ψήφισε για την επιστημονική αξία της εργασίας που διεξάγεται επί του παρόντος στο πλαίσιο του έργου SaRoCy.

Παρά τις αντίξοες συνθήκες λόγω της πανδημίας αλλά και τις ιδιαιτερότητες που περιλαμβάνει μια ψηφιακή εκδήλωση, το αποτέλεσμα ήταν ενθαρρυντικό καθώς καταγράφηκαν περισσότερες από 29.000 επισκέψεις στα περίπτερα και στους διάφορους εικονικούς χώρους της πλατφόρμας του ΙδΕΚ.

Το έργο SaRoCy – «Οριοθέτηση πιθανών θαλάσσιων διαδρομών μεταξύ της Κύπρου και των γύρω παράκτιων περιοχών στην αρχή του Ολόκαινου: Μια προσέγγιση προσομοίωσης» – επιδιώκει να προσφέρει νέες γνώσεις, βασισμένες σε φυσική/περιβαλλοντική μοντελοποίηση και προσομοίωση υπολογιστή, σχετικά με τις πιθανές προϊστορικές θαλάσσιες διαδρομές μεταξύ της Κύπρου και άλλων παράκτιων περιοχών της Ανατολικής Μεσογείου στο όριο μεταξύ Τερματικού Πλειστόκαινου / Πρώιμου Ολόκαινου (Επιπαλαιολιθική / Πρώιμη Νεολιθική), η οποία αποτελεί μια κρίσιμη περίοδο για την κατανόηση της προέλευσης των πρώιμων επισκεπτών στην Κύπρο σε σχέση με τη νεολιθική μετάβαση.

Το έργο SaRoCy υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος «Νησίδες Αριστείας» στο πλαίσιο χρηματοδότησης «RESTART 2016-2020» για την Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία (RTDI) που διαχειρίζεται το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας της Κύπρου. Το πρόγραμμα «Νησίδες Αριστείας» στοχεύει στην προώθηση, από κάτω προς τα πάνω, επιστημονικής αριστείας μέσω της χρηματοδότησης ερευνητικών έργων αιχμής, πιθανώς διατομεακών και διεπιστημονικών, σε τομείς αιχμής.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο: Ιστοσελίδα