Προκήρυξη θέσεων σπουδών διδακτορικού επιπέδου - Τμήμα Επιστημών Αποκατάστασης / Περιβαλλοντική και Δημόσια Υγεία

Έναρξη φοίτησης: Σεπτέμβριος 2024

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Παρασκευή, 19 Απριλίου 2024 (11:59 μ.μ.)

Υποβολή αίτησης

Πληροφορίες από τη Γραμματεία του Τμήματος:

Ηλεκτρονική Φόρμα Επικοινωνίας | Τηλ.: 25002129 | Φαξ.: 25002769

 

Γνωστικό Αντικείμενο (Τίτλος):

Ανίχνευση και αξιολόγηση γλωσσικών δυσκολίων στην προσχολική ηλικία

Αριθμός θέσεων:

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Περιγραφή:

Οι Γλωσσικές Διαταραχές επηρεάζουν την ικανότητα ενός παιδιού να μαθαίνει, να κατανοεί και να χρησιμοποιεί τη γλώσσα. Επίσης τα παιδιά με Γλωσσικές Διαταραχές  αντιμετωπίζουν λειτουργικούς περιορισμούς που μπορεί να επηρεάσουν τις ακαδημαϊκές τους επιδόσεις, την ικανότητά τους να δημιουργούν κοινωνικές σχέσεις και τις καθημερινές τους αλληλεπιδράσεις. Αυτά τα χαρακτηριστικά συμπεριφοράς μπορεί να επιμείνουν στην ενήλικη ζωή και να εκδηλωθούν με διαφορετικό τρόπο, όπως η επαγγελματική αποτυχία. Η απουσία τεκμηριωμένων πολιτικών για την παροχή υπηρεσιών λόγου-γλώσσας διεθνώς αλλά και στην Κύπρο, αποτελεί την αφορμή για αυτή τη διατριβή. Σκοπός της διατριβής είναι η ανάπτυξη εργαλείων αξιολόγησης της γλωσσικής ικανότητας και η διαμόρφωση πλαισίου ανίχνευσης, αξιολόγησης και διάγνωσης των παιδιών με γλωσσικές διαταραχές πριν την είσοδο στο δημοτικό σχολείο. Με την ανάπτυξη των πιο πάνω θα διασφαλιστεί το δικαίωμα των παιδιών αυτών για πρόσβαση στις κατάλληλες υπηρεσίες Λόγου και Ομιλίας και θα επωφεληθεί η ακαδημαϊκή τους πορεία και η κοινωνικοσυναισθηματική τους υγεία.

Χρηματοδότηση:

Ο/Η υποψήφιος/α διδάκτορας δυνητικά μπορεί να απασχοληθεί ως βοηθός διδασκαλίας, να λαμβάνει με βάση την αριστεία του εσωτερική υποτροφία από το Πανεπιστήμιο ή άλλη πηγή, ενώ μπορεί να συμμετέχει σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα, που δύνανται να του εξασφαλίσουν χρηματοδότηση.

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

Οι υποψήφιοι/ες για την πιο πάνω θέση πρέπει να διαθέτουν Πτυχίο στη Λογοθεραπεία από αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο και Μεταπτυχιακό Τίτλο στη Λογοθεραπεία ή άλλο συναφή κλάδο από αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο.  Επιπλέον οι υποψήφιοι/ες πρέπει να διαθέτουν πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Προηγούμενη συναφής ερευνητική εμπειρία θεωρείται επιπρόσθετο προσόν.

Ερευνητικός Σύμβουλος:

 

Ονοματεπώνυμο:

Έλενα Θεοδώρου

Βαθμίδα:

Επίκουρη Καθηγήτρια

Email:

eleni.theodorou@cut.ac.cy

 

 

Γνωστικό Αντικείμενο (Τίτλος):

Περιβαλλοντική και Δημόσια Υγεία

Αριθμός θέσεων:

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Περιγραφή:

Μία (1) θέση στο αντικείμενο «Ανάπτυξη ενός εξατομικευμένου μοντέλου επικοινωνίας για την οικογενή υπερχοληστερολαιμία στην Κύπρο»

Μία (1) θέση στο αντικείμενο «Εφαρμοσμένη Βιοηθική στη Δημόσια Υγεία»

Οι θέσεις προκηρύσσονται στην ερευνητική ομάδα του εργαστηρίου Καρδιαγγειακής Επιδημιολογίας και Γενετικής |https://www.facebook.com/cveglab/

Η πρώτη θέση αφορά την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός εξατομικευμένου μοντέλου επικοινωνίας για την οικογενή υπερχοληστερολαιμία στην Κύπρο στα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος, ενώ η/ο επιτυχής υποψήφια/ος θα έχει και την ευκαιρία να συμμετέχει στην ερευνητική και συντονιστική ομάδα του Κυπριακού Μητρώου καταγραφής ασθενών με οικογενή υπερχοληστερολαιμία καθώς και σε προγράμματα ευαισθητοποίησης του κοινού.

Η δεύτερη θέση αφορά τη συλλογή σχετικών δεδομένων γύρω από ηθικών ζητημάτων που προκύπτουν από την εφαρμοσμένη χρήση της τεχνολογίας (π.χ. AI, wearable devices, big data) με έμφαση στη Δημόσια Υγεία. Το θέμα θα αναπτυχθεί με βάση τα προσόντα και ενδιαφέροντα της/του υποψήφιας/ου.

Χρηματοδότηση:

Θα υπάρχει ευκαιρία μερικής χρηματοδότησης μέσω εξωτερικών και άλλων προγραμμάτων αναλόγως προσόντων και διαθεσιμότητας.

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πανεπιστημιακού Τίτλου Σπουδών στις Επιστήμες Υγείας/ανθρωπιστικές επιστήμες και αναγνωρισμένου Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών επιπέδου Μάστερ σε συναφές αντικείμενο.

Απαιτείται πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας και ευχέρεια χρήσης στατιστικών προγραμμάτων. Επαγγελματική και ερευνητική εμπειρία θα θεωρηθούν ως επιπρόσθετα προσόντα.

 

Ερευνητικός Σύμβουλος:

 

Ονοματεπώνυμο:

Άντρη Παναγιώτου,

Βαθμίδα:

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 

Email:

andrie.panayiotou@cut.ac.cy 

 

 

Γνωστικό Αντικείμενο (Τίτλος):

Λογοπαθολογία- Μελέτη επίδρασης του γλωσσικού περιβάλλοντος στην ανάπτυξη των χαρακτηριστικών φωνητικής εκφοράς σε βρέφη και παιδιά με κοχλιακό εμφύτευμα

Αριθμός θέσεων:

1

 

Περιγραφή:

Αρμοδιότητες:

1. Διεξαγωγή προηγμένης έρευνας για το καθορισμένο θέμα.

2. Εύρεση και ανάλυση δεδομένων συμμετεχόντων

3. Συνεργασία με μέλη της διεπιστημονικής ομάδας του εργαστηρίου CIRCLE για την επίτευξη ερευνητικών στόχων του εργαστηρίου

4. Συμμετοχή στη συγγραφή προτάσεων χρηματοδότησης

5. Παρουσίαση ερευνητικών αποτελεσμάτων σε συνέδρια.

6. Συγγραφή και δημοσίευση επιστημονικών εργασιών σε περιοδικά με κριτές.

 

 

Χρηματοδότηση:

Πιθανή χρηματοδότηση από το εργαστήριο CIRCLE του ΤΕΠΑΚ

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

1. Μεταπτυχιακό δίπλωμα (MSc/MA) στην Παθολογία Λόγου-Γλώσσας ή Επιστήμες Ακοής

2. Αποδεδειγμένη ερευνητική εμπειρία στους σχετικούς τομείς με ανακοινώσεις ή δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά

3. Άριστη αποδεδειγμένη γνώση Αγγλικής γλώσσας

4. Εξαιρετικές δεξιότητες επικοινωνίας και γραφής

5. Ικανότητα αυτόνομης και συνεργατικής εργασίας

 

Ερευνητικός Σύμβουλος:

 

Ονοματεπώνυμο:

Πάρης Μπίνος

Βαθμίδα:

Λέκτορας 

Email:

Paris.binos@cut.ac.cy

 

 

Γνωστικό Αντικείμενο (Τίτλος):

Ακοολογία-Εισερχόμενα ακουστικά ερεθίσματα και γλωσσική ανάπτυξη βρεφών/νηπίων με κοχλιακό εμφύτευμα

Αριθμός θέσεων:

1

 

Περιγραφή:

Αρμοδιότητες:

1. Διεξαγωγή προηγμένης έρευνας για το καθορισμένο θέμα

2. Εύρεση και ανάλυση δεδομένων συμμετεχόντων

3. Συνεργασία με μέλη της διεπιστημονικής ομάδας του εργαστηρίου CIRCLE για την επίτευξη ερευνητικών στόχων του εργαστηρίου (full-time)

4. Συμμετοχή στη συγγραφή προτάσεων χρηματοδότησης

5. Παρουσίαση ερευνητικών αποτελεσμάτων σε συνέδρια

6. Συγγραφή και δημοσίευση επιστημονικών εργασιών σε περιοδικά με κριτές

7. Εμπλοκή στο κλινικό έργο του ακοολογικού εργαστηρίου της Πανεπιστημιακής Κλινικής Αποκατάστασης, ΤΕΠΑΚ

8. Διδασκαλία σε μαθήματα του τμήματος Επιστημών Αποκατάστασης

 

 

Χρηματοδότηση:

Πιθανή χρηματοδότηση από το εργαστήριο CIRCLE του ΤΕΠΑΚ

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

1. Άδεια ασκήσεως Ακοολόγου

2. Αποδεδειγμένη ερευνητική εμπειρία στους σχετικούς τομείς με ανακοινώσεις ή δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά

3. Άριστη αποδεδειγμένη γνώση Αγγλικής γλώσσας

4. Εξαιρετικές δεξιότητες επικοινωνίας και γραφής

5. Ικανότητα αυτόνομης και συνεργατικής εργασίας

 

Ερευνητικός Σύμβουλος:

 

Ονοματεπώνυμο:

Πάρης Μπίνος

Βαθμίδα:

Λέκτορας 

 

Email:

Paris.binos@cut.ac.cy

 

 

Γνωστικό Αντικείμενο (Τίτλος):

Περιβαλλοντική και Δημόσια Υγεία, με θέμα Δημόσια Υγεία

Αριθμός θέσεων:

2

 

Περιγραφή:

Η ερευνητική θέση θα εστιάσει σε μη μεταδιδόμενα νοσήματα, όπως καρκίνο ή διαβήτη τύπου ΙΙ, έχοντας ως κύριο στόχο μελέτης θέματα πρόληψης.

Χρηματοδότηση:

n/a

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πανεπιστημιακού Τίτλου Σπουδών και αναγνωρισμένου Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών επιπέδου Μάστερ σε συναφές αντικείμενο. Απαιτείται πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Επαγγελματική και ερευνητική εμπειρία θα θεωρηθούν ως επιπρόσθετα προσόντα.

 

Ερευνητικός Σύμβουλος:

 

Ονοματεπώνυμο:

Κώστας Α. Χριστοφή

Βαθμίδα:

Αναπληρωτής Καθηγητής

Email:

costas.christophi@cut.ac.cy

 

Γνωστικό Αντικείμενο (Τίτλος):

Γνωστική Νευροεπιστήμη

Αριθμός θέσεων:

1

 

Περιγραφή:

Γνωστική λειτουργία σε υγιείς, νευρολογικούς και ψυχιατρικούς πληθυσμούς χρησιμοποιώντας πειράματα συμπεριφοράς, νευροαπεικόνιση (fMRI, EEG) και εγκεφαλική διέγερση (TMS)

 

Χρηματοδότηση:

Αναλόγως προσόντων

Απαιτούμενα Προσόντα:

Αιτήσεις μπορούν να καταθέσουν κάτοχοι πτυχίου σε οποιοδήποτε συναφή κλάδο (Ψυχολογία, Νευροεπιστήμες, Λογοθεραπεία, Ιατρική, Βιολογία, κλπ). Διευκρινίζεται ότι δεν αποτελεί προϋπόθεση η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πανεπιστημιακού Τίτλου Σπουδών σε συναφές αντικείμενο.

 

Ερευνητικός Σύμβουλος:

 

Ονοματεπώνυμο:

Νίκος Κωνσταντίνου

Βαθμίδα:

Αναπληρωτής Καθηγητής

Email:

nikos.konstantinou@cut.ac.c

 

 

Γνωστικό Αντικείμενο (Τίτλος):

 

 

Ψυχογλωσσολογία/Νευρογλωσσολογία: «Επίκτητες νευρογενείς διαταραχές επικοινωνίας ενηλίκων» και/ή «Σχέση μεταξύ διγλωσσίας και εκτελεστικών λειτουργιών»

 

Αριθμός θέσεων:

2

 

Περιγραφή:

Σε ό,τι αφορά το γνωστικό αντικείμενο «Επίκτητες νευρογενείς διαταραχές επικοινωνίας ενηλίκων», η έρευνα που θα διεξαχθεί θα εστιάζει στις αφηγηματικές, μορφοσυντακτικές και γνωστικές ικανότητες φυσικών ομιλητών της Κοινής Νεοελληνικής ή/και της Κυπριακής Ελληνικής με Πολλαπλή Σκλήρυνση ή Άνοια τύπου Αλτσχάιμερ ή Αφασία (ως αποτέλεσμα εγκεφαλικού επεισοδίου) ή Ήπια Γνωστική Διαταραχή.

 

Η έρευνα που θα διεξαχθεί στο γνωστικό αντικείμενο «Σχέση μεταξύ διγλωσσίας και εκτελεστικών λειτουργιών» θα διερευνήσει τον ρόλο που παίζουν οι εκτελεστικές λειτουργίες στη γλωσσική εναλλαγή (language switching) και στον γλωσσικό έλεγχο (language control) εστιάζοντας τόσο σε νευρολογικά υγιείς δίγλωσσους ενήλικες, όσο και σε δίγλωσσα ενήλικα άτομα με προβλήματα επικοινωνίας λόγω εγκεφαλικής βλάβης. 

Χρηματοδότηση:

 

Οι θέσεις θα υποστηριχθούν οικονομικά αναλόγως προσόντων και διαθεσιμότητας χρηματοδότησης.

 

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

Αιτήσεις μπορούν να καταθέσουν κάτοχοι πτυχίου σε οποιονδήποτε συναφή́ κλάδο (π.χ. γλωσσολογία, ψυχολογία, λογοθεραπεία). H κατοχή συναφούς μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών δεν είναι απαιτούμενο προσόν, αλλά κρίνεται ως πλεονέκτημα.

Ερευνητικός Σύμβουλος:

 

Ονοματεπώνυμο:

Βαλάντης Φυνδάνης

Βαθμίδα:

Επίκουρος Καθηγητής,

Email:

c.fyndanis@cut.ac.cy

 

 

Γνωστικό Αντικείμενο (Τίτλος):

 

Διαταραχές Σίτισης & Κατάποσης (Δυσφαγία)

Αριθμός θέσεων:

1

 

 

Περιγραφή:

Η έρευνα που θα διεξαχθεί θα εστιάσει στη μελέτη και αποκατάσταση της δυσφαγίας σε νευρολογικούς ασθενείς ή / και ασθενείς με καρκίνο κεφαλής και τραχήλου.

 

Χρηματοδότηση:

H θέση δύναται να υποστηριχθεί οικονομικά αναλόγως προσόντων και διαθεσιμότητας.

Απαιτούμενα Προσόντα:

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών σε συναφές αντικείμενο (π.χ., Επιστήμες Αποκατάστασης, Λογοθεραπεία) και να κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε Επιστήμες Αποκατάστασης / Δυσφαγία.

 

Ερευνητικός Σύμβουλος:

 

Ονοματεπώνυμο:

 Αναστάσιος Μ. Γεωργίου

Βαθμίδα:

Λέκτορας

Email:

anastasios.georgiou@cut.ac.cy

 

Προκήρυξη θέσεων σπουδών διδακτορικού επιπέδου - Τμήμα Επιστημών Αποκατάστασης / Περιβαλλοντική και Δημόσια Υγεία

Έναρξη φοίτησης: Σεπτέμβριος 2024

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Παρασκευή, 19 Απριλίου 2024 (11:59 μ.μ.)

Υποβολή αίτησης

Πληροφορίες από τη Γραμματεία του Τμήματος:

Ηλεκτρονική Φόρμα Επικοινωνίας | Τηλ.: 25002129 | Φαξ.: 25002769

 

Γνωστικό Αντικείμενο (Τίτλος):

Ανίχνευση και αξιολόγηση γλωσσικών δυσκολίων στην προσχολική ηλικία

Αριθμός θέσεων:

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Περιγραφή:

Οι Γλωσσικές Διαταραχές επηρεάζουν την ικανότητα ενός παιδιού να μαθαίνει, να κατανοεί και να χρησιμοποιεί τη γλώσσα. Επίσης τα παιδιά με Γλωσσικές Διαταραχές  αντιμετωπίζουν λειτουργικούς περιορισμούς που μπορεί να επηρεάσουν τις ακαδημαϊκές τους επιδόσεις, την ικανότητά τους να δημιουργούν κοινωνικές σχέσεις και τις καθημερινές τους αλληλεπιδράσεις. Αυτά τα χαρακτηριστικά συμπεριφοράς μπορεί να επιμείνουν στην ενήλικη ζωή και να εκδηλωθούν με διαφορετικό τρόπο, όπως η επαγγελματική αποτυχία. Η απουσία τεκμηριωμένων πολιτικών για την παροχή υπηρεσιών λόγου-γλώσσας διεθνώς αλλά και στην Κύπρο, αποτελεί την αφορμή για αυτή τη διατριβή. Σκοπός της διατριβής είναι η ανάπτυξη εργαλείων αξιολόγησης της γλωσσικής ικανότητας και η διαμόρφωση πλαισίου ανίχνευσης, αξιολόγησης και διάγνωσης των παιδιών με γλωσσικές διαταραχές πριν την είσοδο στο δημοτικό σχολείο. Με την ανάπτυξη των πιο πάνω θα διασφαλιστεί το δικαίωμα των παιδιών αυτών για πρόσβαση στις κατάλληλες υπηρεσίες Λόγου και Ομιλίας και θα επωφεληθεί η ακαδημαϊκή τους πορεία και η κοινωνικοσυναισθηματική τους υγεία.

Χρηματοδότηση:

Ο/Η υποψήφιος/α διδάκτορας δυνητικά μπορεί να απασχοληθεί ως βοηθός διδασκαλίας, να λαμβάνει με βάση την αριστεία του εσωτερική υποτροφία από το Πανεπιστήμιο ή άλλη πηγή, ενώ μπορεί να συμμετέχει σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα, που δύνανται να του εξασφαλίσουν χρηματοδότηση.

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

Οι υποψήφιοι/ες για την πιο πάνω θέση πρέπει να διαθέτουν Πτυχίο στη Λογοθεραπεία από αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο και Μεταπτυχιακό Τίτλο στη Λογοθεραπεία ή άλλο συναφή κλάδο από αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο.  Επιπλέον οι υποψήφιοι/ες πρέπει να διαθέτουν πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Προηγούμενη συναφής ερευνητική εμπειρία θεωρείται επιπρόσθετο προσόν.

Ερευνητικός Σύμβουλος:

 

Ονοματεπώνυμο:

Έλενα Θεοδώρου

Βαθμίδα:

Επίκουρη Καθηγήτρια

Email:

eleni.theodorou@cut.ac.cy

 

 

Γνωστικό Αντικείμενο (Τίτλος):

Περιβαλλοντική και Δημόσια Υγεία

Αριθμός θέσεων:

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Περιγραφή:

Μία (1) θέση στο αντικείμενο «Ανάπτυξη ενός εξατομικευμένου μοντέλου επικοινωνίας για την οικογενή υπερχοληστερολαιμία στην Κύπρο»

Μία (1) θέση στο αντικείμενο «Εφαρμοσμένη Βιοηθική στη Δημόσια Υγεία»

Οι θέσεις προκηρύσσονται στην ερευνητική ομάδα του εργαστηρίου Καρδιαγγειακής Επιδημιολογίας και Γενετικής |https://www.facebook.com/cveglab/

Η πρώτη θέση αφορά την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός εξατομικευμένου μοντέλου επικοινωνίας για την οικογενή υπερχοληστερολαιμία στην Κύπρο στα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος, ενώ η/ο επιτυχής υποψήφια/ος θα έχει και την ευκαιρία να συμμετέχει στην ερευνητική και συντονιστική ομάδα του Κυπριακού Μητρώου καταγραφής ασθενών με οικογενή υπερχοληστερολαιμία καθώς και σε προγράμματα ευαισθητοποίησης του κοινού.

Η δεύτερη θέση αφορά τη συλλογή σχετικών δεδομένων γύρω από ηθικών ζητημάτων που προκύπτουν από την εφαρμοσμένη χρήση της τεχνολογίας (π.χ. AI, wearable devices, big data) με έμφαση στη Δημόσια Υγεία. Το θέμα θα αναπτυχθεί με βάση τα προσόντα και ενδιαφέροντα της/του υποψήφιας/ου.

Χρηματοδότηση:

Θα υπάρχει ευκαιρία μερικής χρηματοδότησης μέσω εξωτερικών και άλλων προγραμμάτων αναλόγως προσόντων και διαθεσιμότητας.

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πανεπιστημιακού Τίτλου Σπουδών στις Επιστήμες Υγείας/ανθρωπιστικές επιστήμες και αναγνωρισμένου Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών επιπέδου Μάστερ σε συναφές αντικείμενο.

Απαιτείται πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας και ευχέρεια χρήσης στατιστικών προγραμμάτων. Επαγγελματική και ερευνητική εμπειρία θα θεωρηθούν ως επιπρόσθετα προσόντα.

 

Ερευνητικός Σύμβουλος:

 

Ονοματεπώνυμο:

Άντρη Παναγιώτου,

Βαθμίδα:

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 

Email:

andrie.panayiotou@cut.ac.cy 

 

 

Γνωστικό Αντικείμενο (Τίτλος):

Λογοπαθολογία- Μελέτη επίδρασης του γλωσσικού περιβάλλοντος στην ανάπτυξη των χαρακτηριστικών φωνητικής εκφοράς σε βρέφη και παιδιά με κοχλιακό εμφύτευμα

Αριθμός θέσεων:

1

 

Περιγραφή:

Αρμοδιότητες:

1. Διεξαγωγή προηγμένης έρευνας για το καθορισμένο θέμα.

2. Εύρεση και ανάλυση δεδομένων συμμετεχόντων

3. Συνεργασία με μέλη της διεπιστημονικής ομάδας του εργαστηρίου CIRCLE για την επίτευξη ερευνητικών στόχων του εργαστηρίου

4. Συμμετοχή στη συγγραφή προτάσεων χρηματοδότησης

5. Παρουσίαση ερευνητικών αποτελεσμάτων σε συνέδρια.

6. Συγγραφή και δημοσίευση επιστημονικών εργασιών σε περιοδικά με κριτές.

 

 

Χρηματοδότηση:

Πιθανή χρηματοδότηση από το εργαστήριο CIRCLE του ΤΕΠΑΚ

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

1. Μεταπτυχιακό δίπλωμα (MSc/MA) στην Παθολογία Λόγου-Γλώσσας ή Επιστήμες Ακοής

2. Αποδεδειγμένη ερευνητική εμπειρία στους σχετικούς τομείς με ανακοινώσεις ή δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά

3. Άριστη αποδεδειγμένη γνώση Αγγλικής γλώσσας

4. Εξαιρετικές δεξιότητες επικοινωνίας και γραφής

5. Ικανότητα αυτόνομης και συνεργατικής εργασίας

 

Ερευνητικός Σύμβουλος:

 

Ονοματεπώνυμο:

Πάρης Μπίνος

Βαθμίδα:

Λέκτορας 

Email:

Paris.binos@cut.ac.cy

 

 

Γνωστικό Αντικείμενο (Τίτλος):

Ακοολογία-Εισερχόμενα ακουστικά ερεθίσματα και γλωσσική ανάπτυξη βρεφών/νηπίων με κοχλιακό εμφύτευμα

Αριθμός θέσεων:

1

 

Περιγραφή:

Αρμοδιότητες:

1. Διεξαγωγή προηγμένης έρευνας για το καθορισμένο θέμα

2. Εύρεση και ανάλυση δεδομένων συμμετεχόντων

3. Συνεργασία με μέλη της διεπιστημονικής ομάδας του εργαστηρίου CIRCLE για την επίτευξη ερευνητικών στόχων του εργαστηρίου (full-time)

4. Συμμετοχή στη συγγραφή προτάσεων χρηματοδότησης

5. Παρουσίαση ερευνητικών αποτελεσμάτων σε συνέδρια

6. Συγγραφή και δημοσίευση επιστημονικών εργασιών σε περιοδικά με κριτές

7. Εμπλοκή στο κλινικό έργο του ακοολογικού εργαστηρίου της Πανεπιστημιακής Κλινικής Αποκατάστασης, ΤΕΠΑΚ

8. Διδασκαλία σε μαθήματα του τμήματος Επιστημών Αποκατάστασης

 

 

Χρηματοδότηση:

Πιθανή χρηματοδότηση από το εργαστήριο CIRCLE του ΤΕΠΑΚ

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

1. Άδεια ασκήσεως Ακοολόγου

2. Αποδεδειγμένη ερευνητική εμπειρία στους σχετικούς τομείς με ανακοινώσεις ή δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά

3. Άριστη αποδεδειγμένη γνώση Αγγλικής γλώσσας

4. Εξαιρετικές δεξιότητες επικοινωνίας και γραφής

5. Ικανότητα αυτόνομης και συνεργατικής εργασίας

 

Ερευνητικός Σύμβουλος:

 

Ονοματεπώνυμο:

Πάρης Μπίνος

Βαθμίδα:

Λέκτορας 

 

Email:

Paris.binos@cut.ac.cy

 

 

Γνωστικό Αντικείμενο (Τίτλος):

Περιβαλλοντική και Δημόσια Υγεία, με θέμα Δημόσια Υγεία

Αριθμός θέσεων:

2

 

Περιγραφή:

Η ερευνητική θέση θα εστιάσει σε μη μεταδιδόμενα νοσήματα, όπως καρκίνο ή διαβήτη τύπου ΙΙ, έχοντας ως κύριο στόχο μελέτης θέματα πρόληψης.

Χρηματοδότηση:

n/a

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πανεπιστημιακού Τίτλου Σπουδών και αναγνωρισμένου Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών επιπέδου Μάστερ σε συναφές αντικείμενο. Απαιτείται πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Επαγγελματική και ερευνητική εμπειρία θα θεωρηθούν ως επιπρόσθετα προσόντα.

 

Ερευνητικός Σύμβουλος:

 

Ονοματεπώνυμο:

Κώστας Α. Χριστοφή

Βαθμίδα:

Αναπληρωτής Καθηγητής

Email:

costas.christophi@cut.ac.cy

 

Γνωστικό Αντικείμενο (Τίτλος):

Γνωστική Νευροεπιστήμη

Αριθμός θέσεων:

1

 

Περιγραφή:

Γνωστική λειτουργία σε υγιείς, νευρολογικούς και ψυχιατρικούς πληθυσμούς χρησιμοποιώντας πειράματα συμπεριφοράς, νευροαπεικόνιση (fMRI, EEG) και εγκεφαλική διέγερση (TMS)

 

Χρηματοδότηση:

Αναλόγως προσόντων

Απαιτούμενα Προσόντα:

Αιτήσεις μπορούν να καταθέσουν κάτοχοι πτυχίου σε οποιοδήποτε συναφή κλάδο (Ψυχολογία, Νευροεπιστήμες, Λογοθεραπεία, Ιατρική, Βιολογία, κλπ). Διευκρινίζεται ότι δεν αποτελεί προϋπόθεση η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πανεπιστημιακού Τίτλου Σπουδών σε συναφές αντικείμενο.

 

Ερευνητικός Σύμβουλος:

 

Ονοματεπώνυμο:

Νίκος Κωνσταντίνου

Βαθμίδα:

Αναπληρωτής Καθηγητής

Email:

nikos.konstantinou@cut.ac.c

 

 

Γνωστικό Αντικείμενο (Τίτλος):

 

 

Ψυχογλωσσολογία/Νευρογλωσσολογία: «Επίκτητες νευρογενείς διαταραχές επικοινωνίας ενηλίκων» και/ή «Σχέση μεταξύ διγλωσσίας και εκτελεστικών λειτουργιών»

 

Αριθμός θέσεων:

2

 

Περιγραφή:

Σε ό,τι αφορά το γνωστικό αντικείμενο «Επίκτητες νευρογενείς διαταραχές επικοινωνίας ενηλίκων», η έρευνα που θα διεξαχθεί θα εστιάζει στις αφηγηματικές, μορφοσυντακτικές και γνωστικές ικανότητες φυσικών ομιλητών της Κοινής Νεοελληνικής ή/και της Κυπριακής Ελληνικής με Πολλαπλή Σκλήρυνση ή Άνοια τύπου Αλτσχάιμερ ή Αφασία (ως αποτέλεσμα εγκεφαλικού επεισοδίου) ή Ήπια Γνωστική Διαταραχή.

 

Η έρευνα που θα διεξαχθεί στο γνωστικό αντικείμενο «Σχέση μεταξύ διγλωσσίας και εκτελεστικών λειτουργιών» θα διερευνήσει τον ρόλο που παίζουν οι εκτελεστικές λειτουργίες στη γλωσσική εναλλαγή (language switching) και στον γλωσσικό έλεγχο (language control) εστιάζοντας τόσο σε νευρολογικά υγιείς δίγλωσσους ενήλικες, όσο και σε δίγλωσσα ενήλικα άτομα με προβλήματα επικοινωνίας λόγω εγκεφαλικής βλάβης. 

Χρηματοδότηση:

 

Οι θέσεις θα υποστηριχθούν οικονομικά αναλόγως προσόντων και διαθεσιμότητας χρηματοδότησης.

 

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

Αιτήσεις μπορούν να καταθέσουν κάτοχοι πτυχίου σε οποιονδήποτε συναφή́ κλάδο (π.χ. γλωσσολογία, ψυχολογία, λογοθεραπεία). H κατοχή συναφούς μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών δεν είναι απαιτούμενο προσόν, αλλά κρίνεται ως πλεονέκτημα.

Ερευνητικός Σύμβουλος:

 

Ονοματεπώνυμο:

Βαλάντης Φυνδάνης

Βαθμίδα:

Επίκουρος Καθηγητής,

Email:

c.fyndanis@cut.ac.cy

 

 

Γνωστικό Αντικείμενο (Τίτλος):

 

Διαταραχές Σίτισης & Κατάποσης (Δυσφαγία)

Αριθμός θέσεων:

1

 

 

Περιγραφή:

Η έρευνα που θα διεξαχθεί θα εστιάσει στη μελέτη και αποκατάσταση της δυσφαγίας σε νευρολογικούς ασθενείς ή / και ασθενείς με καρκίνο κεφαλής και τραχήλου.

 

Χρηματοδότηση:

H θέση δύναται να υποστηριχθεί οικονομικά αναλόγως προσόντων και διαθεσιμότητας.

Απαιτούμενα Προσόντα:

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών σε συναφές αντικείμενο (π.χ., Επιστήμες Αποκατάστασης, Λογοθεραπεία) και να κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε Επιστήμες Αποκατάστασης / Δυσφαγία.

 

Ερευνητικός Σύμβουλος:

 

Ονοματεπώνυμο:

 Αναστάσιος Μ. Γεωργίου

Βαθμίδα:

Λέκτορας

Email:

anastasios.georgiou@cut.ac.cy