Προκήρυξη θέσεων σπουδών διδακτορικού επιπέδου-Τμήμα Χρηματοοικονομικής, Λογιστικής και Διοικητικής Επιστήμης

Έναρξη φοίτησης: Ιανουάριος 2024

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Παρασκευή, 24 Νοεμβρίου 2023 (11:59 μ.μ.)

Υποβολή αίτησης

Πληροφορίες από τη Γραμματεία του Τμήματος:

Ηλεκτρονική Φόρμα Επικοινωνίας - Τηλ.: 25002628 | Φαξ: 25002766

 

Μία (1) θέση στα Χρηματοοικονομικά στο θέμα «Χρηματοοικονομικά»

Ερευνητικoί Σύμβουλοι:  

Νεόφυτος Λαμπερτίδης, Καθηγητής, n.lambertides@cut.ac.cy

Παναγιώτης Ανδρέου,  Αναπληρωτής Καθηγητής, panayiotis.andreou@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) θέση στα Χρηματοοικονομικά στο θέμα: «Λογιστική και Χρηματοοικονομικά»

Ερευνητικοί Σύμβουλοι: Νεόφυτος Λαμπερτίδης, n.lambertides@cut.ac.cy

Αναστασία Κοπίτα, Λέκτορας,  anastasia.kopita@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) θέση στα Χρηματοοικονομικά στo θέμα «Χρηματοοικονομικά/Εταιρική Διακυβέρνηση»

Ερευνητική Σύμβουλος: Έλενα Καλότυχου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, eleni.kalotychou@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) θέση στα Μακροοικονομικά στο θέμα του «Μακροοικονομικά μοντέλα Γενικής Ισορροπίας, BC, DSGE»

Ερευνητικός Σύμβουλος: Δημήτρης Κουρσάρος, Επίκουρος Καθηγητής, demetris.koursaros@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) θέση στα Χρηματοοικονομικά στο θέμα «Μεγάλα Δεδομένα, Τεχνητή Νοημοσύνη και Χρηματοοικονομική»

Ερευνητικός Σύμβουλος: Χριστόδουλος Λουκά, Αναπληρωτής Καθηγητής, christodoulos.louca@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) θέση στα Χρηματοοικονομικά στο θέμα: «Χρηματοοικονομικός Αλφαβητισμός»

Ερευνητικός Σύμβουλος: Παναγιώτης Ανδρέου, Αναπληρωτής Καθηγητής,  panayiotis.andreou@cut.ac.cy

 • Μία (1) θέση στα Χρηματοοικονομικά στο θέμα «Ψηφιακή και Πράσινη  Χρηματοοικονομική για Μικροεπιχειρηματίες»

Ερευνητικός Σύμβουλος: Παναγιώτης Ανδρέου, Αναπληρωτής Καθηγητής, panayiotis.andreou@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) θέση στην Εφαρμοσμένη Οικονομετρία στο θέμα: «Χρηματοοικονομική Οικονομετρία» ή «Μακρο-οικονομετρία»

Ερευνητικός Σύμβουλος: Χρήστος Σ. Σάββα, Αναπληρωτής Καθηγητής, christos.savva@cut.ac.cy

 

 • Mία (1) θέση στο θέμα «Υπολογιστική οικονομετρία»

              Ερευνητικός Σύμβουλος: Ερρίκος Κοντογιώργης, Καθηγητής, erricos.k@cut.ac.cy

 

 • Mία (1) θέση στο θέμα «Υπολογιστικές μέθοδοι για την ανάλυση δεδομένων μεγάλης κλίμακας»

              Ερευνητικός Σύμβουλος: Ερρίκος Κοντογιώργης, Καθηγητής erricos.k@cut.ac.cy

 

 • Mία (1) θέση στο θέμα «Στατιστική για την ανάλυση κειμένου»

               Ερευνητικός Σύμβουλος: Ερρίκος Κοντογιώργης, Καθηγητής erricos.k@cut.ac.cy

 

 • Mία (1) θέση στο θέμα "Μηχανική Μάθηση και Τεχνητή Νοημοσύνη στα Ναυτιλιακά"

Η θέση είναι πλήρους φοίτησης και συνοδεύεται με υποτροφία από την Lemissoler Navigation Co. Ltd που καλύπτει το συνολικό κόστος των διδάκτρων και επιπλέον περιλαμβάνει χρηματοδότηση (stipend) που ανέρχεται σε οκτακόσια ευρώ (800€) τον μήνα για περίοδο 36 μηνών. Παράλληλα οι διδακτορικοί φοιτητές κατά τη διάρκεια του κύκλου σπουδών τους και σύμφωνα με τους Κανονισμούς του Πανεπιστημίου, λαμβάνουν κάτω από προϋποθέσεις και χρηματικό επίδομα ύψους €600 περίπου τον μήνα, ως βοηθοί διδασκαλίας.

Ερευνητικοί Σύμβουλοι:

Παναγιώτης Ανδρέου, Αναπληρωτής  Καθηγητής,panayiotis.andreou@cut.ac.cy

Φώτης Παναγίδης, Καθηγητής,   photis.panayides@cut.ac.cy

 

Κριτήρια Επιλογής:

 1. Ακαδημαϊκή αριστεία: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πανεπιστημιακού τίτλου Σπουδών και Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στα Ναυτιλιακά ή Χρηματοοικονομικά ή Οικονομική Επιστήμη ή Διοίκηση Επιχειρήσεων ή θετικές και Εφαρμοσμένες Επιστήμες. Οι επιτυχόντες υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν πολύ καλούς ή εξαιρετικούς βαθμούς στα προηγούμενα προγράμματα που έχουν παρακολουθήσει και να έχουν επαρκή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. *
 2. Καινοτόμος ερευνητική πρόταση: Οι υποψήφιοι πρέπει να παρουσιάσουν μια ιδέα ή ερώτηση με σαφήνεια; τί προτείνουν να κάνουν. Επιπλέον θα πρέπει να εξηγήσουν γιατί η πρόταση τους είναι σημαντική και να επισημάνουν την επιπλέον γνώση που αναμένουν να συνεισφέρει στην σχετική βιβλιογραφία.
 3. Συστατικές επιστολές: Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν δύο (2) τουλάχιστον συστατικές επιστολές ατόμων που τους γνωρίζουν σε ακαδημαϊκό ή επαγγελματικό επίπεδο.
 4. Άλλα κριτήρια: Άλλα πιστοποιητικά και έγγραφα όπως π.χ. δείγμα σχετικής ακαδημαϊκής ή και επαγγελματικής δουλειάς (δημοσιεύσεις, αρθρογραφία, έρευνες, κλπ).
 5. Προσωπική συνέντευξη  

*Αποδεκτά τεκμήρια επάρκειας της αγγλικής γλώσσας θεωρούνται οι εξετάσεις G.C.E/ I.G.C.S.E επιπέδου Ο level με βαθμό επιτυχίας τουλάχιστον C ή ELTS/ IELTS με βαθμό τουλάχιστον 6.5 ή ΤOEFL με βαθμό τουλάχιστον 580 (paper-based test)/82 (internet-based test). Οι απόφοιτοι αγγλόφωνου πανεπιστημιακού προγράμματος σπουδών εξαιρούνται από την προϋπόθεση αυτή. Για την ελληνική γλώσσα τεκμήριο επάρκειας είναι το απολυτήριο από ελληνόφωνο σχολείο μέσης εκπαίδευσης ή το πτυχίο από ίδρυμα ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης.

Προκήρυξη θέσεων σπουδών διδακτορικού επιπέδου-Τμήμα Χρηματοοικονομικής, Λογιστικής και Διοικητικής Επιστήμης

Έναρξη φοίτησης: Ιανουάριος 2024

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Παρασκευή, 24 Νοεμβρίου 2023 (11:59 μ.μ.)

Υποβολή αίτησης

Πληροφορίες από τη Γραμματεία του Τμήματος:

Ηλεκτρονική Φόρμα Επικοινωνίας - Τηλ.: 25002628 | Φαξ: 25002766

 

Μία (1) θέση στα Χρηματοοικονομικά στο θέμα «Χρηματοοικονομικά»

Ερευνητικoί Σύμβουλοι:  

Νεόφυτος Λαμπερτίδης, Καθηγητής, n.lambertides@cut.ac.cy

Παναγιώτης Ανδρέου,  Αναπληρωτής Καθηγητής, panayiotis.andreou@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) θέση στα Χρηματοοικονομικά στο θέμα: «Λογιστική και Χρηματοοικονομικά»

Ερευνητικοί Σύμβουλοι: Νεόφυτος Λαμπερτίδης, n.lambertides@cut.ac.cy

Αναστασία Κοπίτα, Λέκτορας,  anastasia.kopita@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) θέση στα Χρηματοοικονομικά στo θέμα «Χρηματοοικονομικά/Εταιρική Διακυβέρνηση»

Ερευνητική Σύμβουλος: Έλενα Καλότυχου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, eleni.kalotychou@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) θέση στα Μακροοικονομικά στο θέμα του «Μακροοικονομικά μοντέλα Γενικής Ισορροπίας, BC, DSGE»

Ερευνητικός Σύμβουλος: Δημήτρης Κουρσάρος, Επίκουρος Καθηγητής, demetris.koursaros@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) θέση στα Χρηματοοικονομικά στο θέμα «Μεγάλα Δεδομένα, Τεχνητή Νοημοσύνη και Χρηματοοικονομική»

Ερευνητικός Σύμβουλος: Χριστόδουλος Λουκά, Αναπληρωτής Καθηγητής, christodoulos.louca@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) θέση στα Χρηματοοικονομικά στο θέμα: «Χρηματοοικονομικός Αλφαβητισμός»

Ερευνητικός Σύμβουλος: Παναγιώτης Ανδρέου, Αναπληρωτής Καθηγητής,  panayiotis.andreou@cut.ac.cy

 • Μία (1) θέση στα Χρηματοοικονομικά στο θέμα «Ψηφιακή και Πράσινη  Χρηματοοικονομική για Μικροεπιχειρηματίες»

Ερευνητικός Σύμβουλος: Παναγιώτης Ανδρέου, Αναπληρωτής Καθηγητής, panayiotis.andreou@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) θέση στην Εφαρμοσμένη Οικονομετρία στο θέμα: «Χρηματοοικονομική Οικονομετρία» ή «Μακρο-οικονομετρία»

Ερευνητικός Σύμβουλος: Χρήστος Σ. Σάββα, Αναπληρωτής Καθηγητής, christos.savva@cut.ac.cy

 

 • Mία (1) θέση στο θέμα «Υπολογιστική οικονομετρία»

              Ερευνητικός Σύμβουλος: Ερρίκος Κοντογιώργης, Καθηγητής, erricos.k@cut.ac.cy

 

 • Mία (1) θέση στο θέμα «Υπολογιστικές μέθοδοι για την ανάλυση δεδομένων μεγάλης κλίμακας»

              Ερευνητικός Σύμβουλος: Ερρίκος Κοντογιώργης, Καθηγητής erricos.k@cut.ac.cy

 

 • Mία (1) θέση στο θέμα «Στατιστική για την ανάλυση κειμένου»

               Ερευνητικός Σύμβουλος: Ερρίκος Κοντογιώργης, Καθηγητής erricos.k@cut.ac.cy

 

 • Mία (1) θέση στο θέμα "Μηχανική Μάθηση και Τεχνητή Νοημοσύνη στα Ναυτιλιακά"

Η θέση είναι πλήρους φοίτησης και συνοδεύεται με υποτροφία από την Lemissoler Navigation Co. Ltd που καλύπτει το συνολικό κόστος των διδάκτρων και επιπλέον περιλαμβάνει χρηματοδότηση (stipend) που ανέρχεται σε οκτακόσια ευρώ (800€) τον μήνα για περίοδο 36 μηνών. Παράλληλα οι διδακτορικοί φοιτητές κατά τη διάρκεια του κύκλου σπουδών τους και σύμφωνα με τους Κανονισμούς του Πανεπιστημίου, λαμβάνουν κάτω από προϋποθέσεις και χρηματικό επίδομα ύψους €600 περίπου τον μήνα, ως βοηθοί διδασκαλίας.

Ερευνητικοί Σύμβουλοι:

Παναγιώτης Ανδρέου, Αναπληρωτής  Καθηγητής,panayiotis.andreou@cut.ac.cy

Φώτης Παναγίδης, Καθηγητής,   photis.panayides@cut.ac.cy

 

Κριτήρια Επιλογής:

 1. Ακαδημαϊκή αριστεία: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πανεπιστημιακού τίτλου Σπουδών και Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στα Ναυτιλιακά ή Χρηματοοικονομικά ή Οικονομική Επιστήμη ή Διοίκηση Επιχειρήσεων ή θετικές και Εφαρμοσμένες Επιστήμες. Οι επιτυχόντες υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν πολύ καλούς ή εξαιρετικούς βαθμούς στα προηγούμενα προγράμματα που έχουν παρακολουθήσει και να έχουν επαρκή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. *
 2. Καινοτόμος ερευνητική πρόταση: Οι υποψήφιοι πρέπει να παρουσιάσουν μια ιδέα ή ερώτηση με σαφήνεια; τί προτείνουν να κάνουν. Επιπλέον θα πρέπει να εξηγήσουν γιατί η πρόταση τους είναι σημαντική και να επισημάνουν την επιπλέον γνώση που αναμένουν να συνεισφέρει στην σχετική βιβλιογραφία.
 3. Συστατικές επιστολές: Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν δύο (2) τουλάχιστον συστατικές επιστολές ατόμων που τους γνωρίζουν σε ακαδημαϊκό ή επαγγελματικό επίπεδο.
 4. Άλλα κριτήρια: Άλλα πιστοποιητικά και έγγραφα όπως π.χ. δείγμα σχετικής ακαδημαϊκής ή και επαγγελματικής δουλειάς (δημοσιεύσεις, αρθρογραφία, έρευνες, κλπ).
 5. Προσωπική συνέντευξη  

*Αποδεκτά τεκμήρια επάρκειας της αγγλικής γλώσσας θεωρούνται οι εξετάσεις G.C.E/ I.G.C.S.E επιπέδου Ο level με βαθμό επιτυχίας τουλάχιστον C ή ELTS/ IELTS με βαθμό τουλάχιστον 6.5 ή ΤOEFL με βαθμό τουλάχιστον 580 (paper-based test)/82 (internet-based test). Οι απόφοιτοι αγγλόφωνου πανεπιστημιακού προγράμματος σπουδών εξαιρούνται από την προϋπόθεση αυτή. Για την ελληνική γλώσσα τεκμήριο επάρκειας είναι το απολυτήριο από ελληνόφωνο σχολείο μέσης εκπαίδευσης ή το πτυχίο από ίδρυμα ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης.