Πολιτική διαμονής στις Εστίες για νεοεισερχόμενους ξένους μεταπτυχιακούς φοιτητές

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου παραχωρεί κάθε χρόνο μέχρι 20 στούντιο στη φοιτητική εστία Απολλώνια (ή και σε άλλα κτίρια αναλόγως διαθεσιμότητας), για τις ανάγκες νεοεισερχόμενων ξένων μεταπτυχιακών φοιτητών. Προτεραιότητα δίδεται στους ξένους διδακτορικούς φοιτητές, ωστόσο αιτήσεις μπορούν να υποβάλουν και ξένοι νεοεισερχόμενοι φοιτητές Μάστερ. 

 • Η κατανομή θα γίνει με σειρά προτεραιότητας (ημέρα και ώρα υποβολής αίτησης), μέχρι εξαντλήσεως.
 • Το Γραφείο Στέγασης επικοινωνεί με όσους υποβάλλουν ενδιαφέρον εντός 2 εργάσιμων ημερών και ενημερώνει για τα περαιτέρω.
 • Η διαμονή έχει διάρκεια μόνο για τον πρώτο χρόνο σπουδών (Σεπτέμβρης-Ιούνης, με δυνατότητα επέκτασης για Ιούλιο και Αύγουστο).
 • Το μηνιαίο ενοίκιο κυμαίνεται μεταξύ €350 και €400, αναλόγως του κτιρίου στο οποίο θα υπάρχει διαθεσιμότητα. Για την κατοχύρωση της ενοικίασης είναι προϋπόθεση η υπογραφή της συμφωνίας ενοικίασης και η καταβολή ποσού ίσου με δύο μηνιαία ενοικία. Το μισό ποσό καταβάλλεται ως εγγύηση και το υπόλοιπο για το ενοίκιο του πρώτου μήνα.
 • Η διαμονή στις εστίες ρυθμίζεται με Κανόνες (πατήστε εδώ). Για την πολιτική χρεώσεων πατήστε εδώ.
 • Για υποβολή αίτησης, πατήστε εδώ

Πολιτική διαμονής στις Εστίες για νεοεισερχόμενους ξένους μεταπτυχιακούς φοιτητές

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου παραχωρεί κάθε χρόνο μέχρι 20 στούντιο στη φοιτητική εστία Απολλώνια (ή και σε άλλα κτίρια αναλόγως διαθεσιμότητας), για τις ανάγκες νεοεισερχόμενων ξένων μεταπτυχιακών φοιτητών. Προτεραιότητα δίδεται στους ξένους διδακτορικούς φοιτητές, ωστόσο αιτήσεις μπορούν να υποβάλουν και ξένοι νεοεισερχόμενοι φοιτητές Μάστερ. 

 • Η κατανομή θα γίνει με σειρά προτεραιότητας (ημέρα και ώρα υποβολής αίτησης), μέχρι εξαντλήσεως.
 • Το Γραφείο Στέγασης επικοινωνεί με όσους υποβάλλουν ενδιαφέρον εντός 2 εργάσιμων ημερών και ενημερώνει για τα περαιτέρω.
 • Η διαμονή έχει διάρκεια μόνο για τον πρώτο χρόνο σπουδών (Σεπτέμβρης-Ιούνης, με δυνατότητα επέκτασης για Ιούλιο και Αύγουστο).
 • Το μηνιαίο ενοίκιο κυμαίνεται μεταξύ €350 και €400, αναλόγως του κτιρίου στο οποίο θα υπάρχει διαθεσιμότητα. Για την κατοχύρωση της ενοικίασης είναι προϋπόθεση η υπογραφή της συμφωνίας ενοικίασης και η καταβολή ποσού ίσου με δύο μηνιαία ενοικία. Το μισό ποσό καταβάλλεται ως εγγύηση και το υπόλοιπο για το ενοίκιο του πρώτου μήνα.
 • Η διαμονή στις εστίες ρυθμίζεται με Κανόνες (πατήστε εδώ). Για την πολιτική χρεώσεων πατήστε εδώ.
 • Για υποβολή αίτησης, πατήστε εδώ